K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

Základní a mateřská škola, Všestary

Dokumenty ŠJ

VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

Školní jídelna je organizační součástí Základní školy a mateřské školy, Všestary.

Její hlavní činností je školní a závodní stravování, v rámci doplňkové činnosti provozuje stravovací služby. Při své činnosti se řídí zejména:

  • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,
  • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
  • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě a vyhláškou č. 137/2004 Sb.,
  • o hygienických požadavcích na stravovací služby, v platném znění.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. Značení alergenů je na jídelním lístku.

Alergeny

Výdej stravy

Žáci jsou přijati ke stravování ve školní jídelně na základě písemné přihlášky, kterou lze získat u vedoucí školní jídelny.

8.30 výdej přesnídávky MŠ
10:00 až 10:30 výdej stravy k rozvozu do termoportů
10:45 až 11:15 výdej oběda cizím strávníkům
11:15 až 12:00 výdej oběda MŠ
12:00 až 13:45 výdej oběda ZŠ
13:30 výdej svačiny MŠ

Žáci jsou povinni dodržovat kázeň a hygienu v jídelně i v jejím okolí a dbát pokynů učitelů, kteří v době vydávání obědů pro žáky zajišťují dohled z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.

Žáci si odkládají tašky a bundy v šatně školní jídelny, myjí si ruce na toaletách, které jsou u šatny nebo v jídelně, kde je umyvadlo s toaletním mýdlem a ručníkem.

Vydané jídlo se konzumuje zásadně v prostorách jídelny, není dovoleno je vynášet ven. Nedojedené jídlo odnášejí strávníci spolu s použitým nádobím na určené místo.  

Obědy se vydávají žákům ZŠ pouze po předložení plastového žetonu u výdejního okénka, který je zapůjčen na základě vyplněné přihlášky ke stravování. Ztrátu žetonu je nutné neprodleně nahlásit vedoucí jídelny, aby se zabránilo jeho zneužití. Pokud se během 5 dnů žeton nenajde, musí si strávník koupit nový za cenu Kč 130,-. Pokud si strávník žeton ojediněle zapomene, bude mu v kanceláři před vydáním oběda vystavena náhradní stravenka. Životnost žetonu je neomezená, žáci jej mohou používat po celou dobu školní docházky.   

Dojde-li k rozbití nádobí nebo vylití oběda, žák tuto situaci nahlásí dozoru, ten předá informaci personálu kuchyně, který zajistí úklid.

Jídelní lístek je vyvěšen ve školní jídelně, ve škole, na webových stránkách školy, ve školce Všestary a školce Chlum.

Seznámit se s vnitřním řádem školní jídelny je možné ve školní jídelně, na webových stránkách školy, ve školce Všestary a školce Chlum.

Placení stravného

Poplatky za stravu na měsíc se platí bezhotovostním převodem na účet stravování tak, aby částka byla na tento účet připsána nejpozději 1 den před začátkem stravování. Výjimečně lze platit hotově. Pokud nebude na účtu strávníka dostatek peněz, nemá strávník na jídlo nárok.

Číslo účtu: 191 160 102/0300. Variabilní symbol je rodné číslo strávníka.

Poplatky lze hradit těmito způsoby:

  • Zřízení trvalého příkazu z vašeho bankovního účtu. Částka musí být tak vysoká, aby pokryla stravování minimálně na celý měsíc. Přitom je třeba stanovit datum úhrady tak, aby banka stihla převést poplatek z vašeho účtu na stravovací účet včas, tj. den před zahájením stravování.
  • Jednorázový převod vyšší částky, např. 2000 Kč.
  • Platba složenkou na poště.

Pokud peníze nebudou na účtu, systém automaticky strávníka odhlásí a oběd mu nebude vydán.

Ceny obědů

finanční normativ poplatek
MŠ děti 3-6 let přesnídavka 7 Kč 7 Kč
MŠ děti 3-6 let přesnídavka, oběd 29 Kč 29 Kč
MŠ děti 3-6 let celodenně 36 Kč 36 Kč
MŠ děti 7-10 let přesnídavka 7 Kč 7 Kč
MŠ děti 7-10 let přesnídavka, oběd 31 Kč 31 Kč
MŠ děti 7-10 let celodenně 38 Kč 38 Kč
ZŠ žáci 7-10 let  24 Kč 24 Kč
ZŠ žáci 11-14 let 26 Kč 26 Kč
ZŠ žáci 15 a více let 28 Kč 28 Kč
důchodci 28 Kč 40 Kč
cizí strávníci 28 Kč 57 Kč


Odhlásit  oběd  je  nutné  nejpozději  do  11.00 hodin předchozího  dne.
Odhlášky

Odhlášky:

První den neplánované nepřítomnosti žáka, např. nemoci, je možno oběd vyzvednout do vlastních nádob v jídelně. V další dny není možné obědy za dotovanou cenu odebírat.

Pokud si strávník na dobu nepřítomnosti oběd neodhlásí, budou mu připočítány režijní náklady.

Při odhlašování e-mailem je nutno do zprávy uvést  jméno a příjmení strávníka, třídu a údaj, na které dny chce obědy odhlásit. Jen pokud dostanete zpět potvrzení o přečtení, můžete oběd považovat za odhlášený.

Na  www.jidelna.cz můžete po zadání identifikačního čísla a hesla zjistit stav konta na stravování, zkontrolovat odběr obědů a odhlásit nebo přihlásit stravu.

Aktuální stav konta lze také zjistit v objednávkovém boxu v jídelně, případně osobně nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny. Na konci školního roku a při ukončení stravování bude po dohodě s rodiči provedeno vyúčtování s těmito možnostmi:

  1. ponechat zůstatek na další školní rok
  2. poukázat zůstatek na osobní účet
  3. vrátit přeplatek v hotovosti v dohodnutém termínu

Automaticky jsou strávníkům odhlašovány obědy na dny prázdnin, ředitelského volna a školních výletů.

Na začátku školního roku je nutné se ke stravování přihlásit. Automaticky není nikdo přihlášen.

Nabídka služeb

Nabízíme k odběru v pracovní dny obědy.

Denní menu: polévka, hlavní jídlo, doplněk – ovoce, salát, moučník

Důchodci mohou platit hotově v kanceláři školní jídelny vždy poslední středu v měsíci v době od 9:00 do 11:00 hodin.

Obědy lze odebírat přímo ve školní jídelně nebo prostřednictvím rozvozu.