K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

Základní a mateřská škola, Všestary

Školní družina

Přijetí k pravidelné docházce do školní družiny – školní rok 2018/2019

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a s ohledem na kapacitu školní družiny (90 žáků), stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD).

ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Dle § 8, odst. 4 ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Dle § 9, odst. 4 se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

Organizace zápisu do ŠD

 • Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku.
 • Žáci, kteří navštěvují ŠD, obdrží zápisní lístky  5. 9.
 • Zákonní zástupci budoucích prvňáků si zápisní lístky mohou vyzvednout u vedoucí ŠD v týdnu od 22. 6. do 30.6. 
 • V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD, odevzdá zákonný zástupce zápisní lístek nejpozději do prvního dne školního roku vedoucí vychovatelce do ŠD.
 • O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitelka školy od druhého dne školního roku. Vedoucí ŠD vyrozumí o tom zákonné zástupce.

Kapacita ŠD je 90 žáků. Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitelka školy postupovat podle těchto kritérií:

 1. Mladší žáci mají přednost před staršími.
 2. Děti dojíždějící s celotýdenní docházkou mají přednost před nepravidelnou docházkou.
 3. Ostatní děti s celotýdenní docházkou mají přednost před nepravidelnou docházkou.
 4. Děti se sociálně znevýhodněnými prostředími budou posuzovány individuálně.

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2018/2019.

Provozní doba ŠD:  

 • ranní družina: od 6.30 do 7.45
 • odpolední družina: od 11.25 do 16.30