K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

 MŠ Všestary 727 910 435 

 MŠ Chlum 720 966 369

 ŠJ 720 949 332  ŠD 725 840 145

 ZŠ 2. stupeň 495 458 158, 720 983 690

 ZŠ 1. stupeň 727 910 448

 hospodarka@zsvsestary.cz 

Aktuality
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků Ve školním roce 2018/2019 budou otevřen…
Kontaktní formulář (Omluvenky)
antispam

Školní družina

Přijetí k pravidelné docházce do školní družiny – školní rok 2017/2018

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a s ohledem na kapacitu školní družiny (90 žáků), stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD).

ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Dle § 8, odst. 4 ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Dle § 9, odst. 4 se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

Organizace zápisu do ŠD:

 • Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku.
 • Žáci, kteří navštěvují ŠD, obdrží zápisní lístky  5. 9.
 • Zákonní zástupci budoucích prvňáků si zápisní lístky mohou vyzvednout u vedoucí ŠD v týdnu od 22. 6. do 30.6. 
 • V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD, odevzdá zákonný zástupce zápisní lístek nejpozději do prvního dne školního roku vedoucí vychovatelce do ŠD.
 • O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitelka školy od druhého dne školního roku. Vedoucí ŠD vyrozumí o tom zákonné zástupce.

Kapacita ŠD je 90 žáků. Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitelka školy postupovat podle těchto kritérií:

 1. Mladší žáci mají přednost před staršími.
 2. Děti dojíždějící s celotýdenní docházkou mají přednost před nepravidelnou docházkou.
 3. Ostatní děti s celotýdenní docházkou mají přednost před nepravidelnou docházkou.
 4. Děti se sociálně znevýhodněnými prostředími budou posuzovány individuálně.

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2017/2018.

Provozní doba ŠD:  

 • ranní družina: od 6.30 do 7.45
 • odpolední družina: od 11.25 do 16.30

V letošním školním roce pracuje školní družina ve 3 odděleních celkem pro 90 žáků.

 1. oddělení: celkem 30 žáků (17 žáků z 1.A, 13 žáků z 1.B)
 2. oddělení: celkem 30 žáků (16 žáků z 2.A, 14 žáků z 2.B)
 3. oddělení: celkem 30 žáků (2 žáky z 1.B, 2 žáky z 2.B, 18 žáků z 3., 3 žáků z 4.A, 5 žáků z 4.B)