K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

+420 495 458 158, 720 983 690
 hospodarka@zsvsestary.cz 

Aktuality
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 2018 Zahraniční zájezd: Adventní císařská Vídeň Vá…
Kontaktní formulář (Omluvenky)
antispam

Děkujeme Vám všem, kteří jste vyjádřili svůj názor v naší anketě.

Na vylepšení stránek stále pracujeme.

Školní družina

Přijetí k pravidelné docházce do školní družiny – školní rok 2017/2018

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a s ohledem na kapacitu školní družiny (90 žáků), stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD).

ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Dle § 8, odst. 4 ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Dle § 9, odst. 4 se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

Organizace zápisu do ŠD:

 • Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku.
 • Žáci, kteří navštěvují ŠD, obdrží zápisní lístky  5. 9.
 • Zákonní zástupci budoucích prvňáků si zápisní lístky mohou vyzvednout u vedoucí ŠD v týdnu od 22. 6. do 30.6. 
 • V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD, odevzdá zákonný zástupce zápisní lístek nejpozději do prvního dne školního roku vedoucí vychovatelce do ŠD.
 • O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitelka školy od druhého dne školního roku. Vedoucí ŠD vyrozumí o tom zákonné zástupce.

Kapacita ŠD je 90 žáků. Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitelka školy postupovat podle těchto kritérií:

 1. Mladší žáci mají přednost před staršími.
 2. Děti dojíždějící s celotýdenní docházkou mají přednost před nepravidelnou docházkou.
 3. Ostatní děti s celotýdenní docházkou mají přednost před nepravidelnou docházkou.
 4. Děti se sociálně znevýhodněnými prostředími budou posuzovány individuálně.

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2017/2018.

Provozní doba ŠD:  

 • ranní družina: od 6.30 do 7.45
 • odpolední družina: od 11.25 do 16.30

V letošním školním roce pracuje školní družina ve 3 odděleních celkem pro 90 žáků.

 1. oddělení: celkem 30 žáků (17 žáků z 1.A, 13 žáků z 1.B)
 2. oddělení: celkem 30 žáků (16 žáků z 2.A, 14 žáků z 2.B)
 3. oddělení: celkem 30 žáků (2 žáky z 1.B, 2 žáky z 2.B, 18 žáků z 3., 3 žáků z 4.A, 5 žáků z 4.B)