K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

Školní jídelna

Vážení  strávníci,

v rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme nový stravovací program  společnosti Veřejná informační služba, spol. s r.o. Strava.cz, který bude v provozu od 28. 08. 2018.  

Aplikace Strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli. 

V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu.

Informační leták

Na jídelníčku vždy najdete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech.

Návod na užívání Strava.cz

Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz

Návod na užívání mobilní aplikace Strava.cz 

Přihlašování do programu Strava.cz

Přihlašování do programu je přístupné na: 

https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Prihlaseni.

Pro přihlašování je nutné vybrat jídelnu – 10693.

Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem.

Pro přidělení uživatelského jména a hesla novým strávníkům je potřeba vyplnit přihlášku a předat ji vedoucí školní jídelny paní Vopátkové.

Přihláška ke stravování

Číslo účtu: 191 160 102/0300. Variabilní symbol je rodné číslo strávníka.

Na základě přihlášky Vám bude přiděleno uživatelské jméno a heslo, které budete moci hned po prvním přihlášení změnit.

Změna cen stravného

Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám potravin jsme nuceni zvýšit cenu stravného.

Od 1. 1. 2018 dochází ke změně cen za obědy, které jsou stanoveny vyhláškou 107/2008 Sb. o školním stravování.

Děti MŠ  3 - 6 let  přesnídávka 7 Kč zůstává 7 Kč
oběd z 16 Kč na 22 Kč
svačina 7 Kč zůstává 7 Kč
7 - 10 let přesnídávka 7 Kč zůstává 7 Kč
oběd z 18 Kč na 24 Kč
svačina 7 Kč zůstává 7 Kč
Žáci ZŠ 7 - 10 let  oběd z 22 Kč na 24 Kč
11 - 14 let oběd z 24 Kč na 26 Kč
15 a více let oběd z 25 Kč na 28 Kč
Cizí strávník oběd z 54 Kč na 57 Kč

Děkujeme za pochopení

Lenka Vopátková, vedoucí ŠJ

Informace vedoucí školní jídelny

Vážení rodiče,

abychom se vyhnuli zbytečným nedorozuměním, ráda bych připomněla některá pravidla stravovacího systému.

  1. Je nutné zaplatit poplatek  za stravování s denním předstihem, aby banka stihla převést peníze na váš stravovací účet. Pokud peníze nebudou zaúčtovány v ten den, stravovací systém automaticky strávníka odhlašuje.
  2. Obědy lze odhlásit nejpozději do 11 hodin předchozího dne.
  3. První den neplánované nepřítomnosti strávníka je možné si oběd vyzvednout do vlastních nádob.
  4. Pokud se oběd neodhlásí po dobu nepřítomnosti strávníka, pak se k ceně obědu připočítávají režijní náklady (tj. cena = normativ + poplatek, viz http://www.zsvsestary.cz/dokumenty-sj/).
  5. Odhlásit oběd lze telefonicky 720 949 332, e-mailem vopatkova@zsvsestary.cz nebo osobně ve školní jídelně, v kanceláři paní vedoucí školní jídelny L. Vopátkové.

Lenka Vopátková, vedoucí školní jídelny


Zajímá Vás, co se děje ve školní jídelně? Víte, že školní oběd je dotován ze státních prostředků – proč tedy stát určuje to, co se ve školní jídelně bude vařit?

Mnoho dalších informací a odpovědí na vaše případné dotazy můžete najít na portálu www.rodiceaskolnijidelny.cz nebo na http://www.jidelny.cz/pravo_show.aspx?id=633

Byli bychom rádi, kdybyste nám pomohli se získáváním  dětí pro zdravější stravovací návyky a zdravý životní styl, učili je vážit si lidské práce a hodnoty jídla.

Doporučujeme, aby se děti podílely na přípravě jídla (včetně nákupu potravin a následného úklidu), zařazovat méně obvyklé potraviny – zeleniny, obiloviny, luštěniny (bulgur, kuskus, vločky, jáhly, pohanka, fazole mungo naklíčené), jíst pestrou stravu, sestavovat jídelníček s větším podílem zeleniny a výše jmenovaných potravin. Děti by si měly vyhledat na internetu, k čemu jsou tyto potraviny prospěšné, co obsahují a v kterém ročním období ve zvýšené míře co jíst.