K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

Základní a mateřská škola, Všestary

Školní metodik prevence

Mgr. Iveta Pečenková                            

e-mail:pecenkova@zsvsestary.cz 

tel: 720 983 690                  

konzultační hodiny: v odpoledních hodinách dle předběžné domluvy

Oblasti činnosti školního metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti:

 • Tvorba a realizace preventivního programu školy
 • Koordinace a účast na aktivitách školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy a s odbornými pracovišti
 • Spolupráce s výchovným poradcem školy
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči, vedení písemných záznamů o činnosti ŠMP

Informační činnosti:

 • Zajišťování a předávání odborných informací ostatním pedagogickým pracovníkům školy
 • Získávání nových odborných informací a zkušeností
 • Vedení a aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Poradenské činnosti:

 • Ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování.
 • Poskytování poradenských služeb žákům a jejich rodičům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště

Preventivní program rizikového chování pro školní rok 2018/2019

 Příloha č.5 Strategie předcházení školní neúspěšnosti (1)

Příloha č.6 Zdravý životní styl (1)