K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

Základní a mateřská škola, Všestary

Výchovný poradce

Mgr. Renata Válková

e-mail: valková@zsvsestary.cz

tel.: 728 832 774

Konzultace v odpoledních hodinách po předchozí domluvě.


Výchovný poradce – činnosti a kompetence
Konzultační hodiny:  po předchozí domluvě.

Volba povoláni:

 • zjistit profesní zájem žáků
 • návštěva IPS ÚP
 • seznámit žáky s možností volby povolání
 • informace o studijních a učebních předmětech
 • informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU
 • zajistit včasné a správné vyplnění přihlášek na SŠ a SOU
 • vyhodnotit přijímací řízení

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami:

 1. spolupráce s PPP a SPC HK, učiteli a rodiči
 2. sledovat materiály k dané tématice (školení, setkání VP))
 3. individuální pohovory s žáky, rodiči
 4. poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a rodičům
 5. spolupráce při vypracování individuálních plánů 
 6. vedení databáze žáků se SVP, kontrola platnosti vyšetření, odborné posouzení žáka ve spolupráci s učiteli
 7. soustřeďování Doporučení ŠPZ, předávání informace učitelům.

Kázeňské přestupky:

 1. spolupráce s rodiči žáků, třídními učiteli, ředitelem školy a ostatními vyučujícími
 2. sledovat udělená výchovná opatření (důtky, snížená známka z chování) a jejich účinnost
 3. spolupracovat s PPP HK, SVP Návrat, OSPOD MM HK, Policií ČR

Pomoc žákům nadaným a talentovaným:

 • umožnit zapojení do soutěží (olympiády, sportovní soutěže)
 • sledovat jejich rozvoj v rámci vyučováni i mimo vyučování, navrhovat k šetření v PPP