K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

Základní a mateřská škola, Všestary

Výuka

Profil absolventa naší školy

Profil absolventa představuje souhrn stěžejních schopností, dovedností a postojů, od kterých se odvíjí veškerá činnost školy: výstupy z jednotlivých ročníků a předmětů, školní pravidla, samotné učivo, volba metod, celkové klima školy. Vědomí společné vize a společného ideálu je nutným předpokladem a prvním východiskem k efektivní spolupráci, vhodné volbě didaktických postupů, úspěšné komunikaci a konečně i zdravému sociálnímu rozvoji člověka. Na cestě mezi tímto východiskem a konečným cílem leží samotná cesta, tedy každodenní setkávání učitelů s žáky a jejich rodiči.

Žák/žákyně Základní školy a mateřské školy, Všestary:

  • je zodpovědný a samostatný, rozvijí všechny složky své osobnosti
  • je motivován k celoživotnímu učení
  • aplikuje své znalosti, umí chránit vytvořené hodnoty a životní prostředí
  • asertivně komunikuje a spolupracuje
  • umí formulovat své myšlenky, akceptuje názor druhého
  • k řešení problému přistupuje aktivně, přiměřeně reaguje
  • dokáže chránit své fyzické a duševní zdraví i zdraví jiných
  • vystupuje kultivovaně, ctí kulturní tradice své země
  • je ohleduplný a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám.