K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

 MŠ Všestary 727 910 435 

 MŠ Chlum 720 966 369

 ŠJ 720 949 332  ŠD 725 840 145

 ZŠ 2. stupeň 495 458 158, 720 983 690

 ZŠ 1. stupeň 727 910 448

 hospodarka@zsvsestary.cz 

Aktuality
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků Ve školním roce 2018/2019 budou otevřen…
Kontaktní formulář (Omluvenky)
antispam

Základní škola

Chceme využít polohy naší školy (spádová a vesnická) nejen ke vzdělávání v různých oblastech, ale i k formování mladého člověka prostřednictvím smysluplného využívání volného času. K tomu by mělo sloužit postupné, „krok za krokem“, prolínání vzdělávacího a výchovného procesu. Po náročné práci v rámci klasických vyučovacích celků by se žáci rozvíjeli prostřednictvím volnočasových aktivit – zájmových kroužků a sportovních oddílů.

Chceme využívat efektivní metody výuky (skupinové, projektové), kterými povedeme žáky k rozvoji týmové práce, k vzájemné pomoci a respektu. Budeme se zaměřovat na činnostní učení a omezíme tak encyklopedičnost poznatků.

Uvědomujeme si, že je potřeba děti vybavit jazykovými dovednostmi, proto se budeme snažit zkvalitnit jazykovou průpravu. Jedná se především o jazyk anglický, ale nebudeme opomíjet ani jazyky jiné, potřebné a aktuální v rámci rozvíjející se EU.

Povedeme žáky k účelnému využívání informačních a komunikačních technologií (nejen zvýšenou dotací hodin informatiky, ale i nabídkou volitelných předmětů a využíváním ICT v rámci dalších předmětů).

Vzhledem ke sportovnímu vybavení školy a okolí povedeme děti k zdravému životnímu stylu, aby se sport pro ně stal nezbytnou součástí každodenního života.

Budeme vést žáky ke stanovování vlastních pravidel chování, k jejich dodržování a k dodržování pravidel školního řádu. Chceme, aby si žáci osvojovali aktivní, tvořivý a odpovědný přístup nejen ke vzdělávání, ale i k samotnému životu, aby se i v budoucnu chtěli učit a zdokonalovat ve své profesi a pak se aktivně podíleli na životě společnosti.

Pravidelně budeme komunikovat s veřejností a informovat tak o dění ve škole prostřednictvím webových stránek a dalšími prezentacemi.

V základním vzdělávání se usiluje o naplnění cílů, které utvářejí a postupně rozvíjejí klíčové kompetence a poskytují základ všeobecného vzdělání.

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro rozvoj každého člověka. K jejich utváření přispívá veškerý vzdělávací obsah a aktivity, které ve škole probíhají. Klíčové kompetence se stávají základem pro žákovo celoživotní vzdělávání, jeho vstup do života a do pracovního procesu.