K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

Základní a mateřská škola, Všestary

Žákovský parlament

Žákovský parlament je skupina volených žáků školy, na naší škole jsou to vždy 2 zástupci od 5. – 9. třídy. Od spolužáků ve třídách sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Složení žákovského parlamentu 2018/2019

Předsedkyně:  Daniela Dobešová 

Místopředseda:  Šimon Hlušička

Zástupci tříd:

V.A Milan Veselý. Marie Lenka Antošová

V.B Hana Bednářová, Jessica Matějková

VI. Ondřej Janák, Filip Peremský

VII.A Tereza Havlíčková, Michal Samek

VII.B Margaret Tomášová, Šárka Mlatečková

VIII.A Ondřej Doležal, Jakub Čihák

VIII.B Daniela Dobešová, Lukáš Věchet

IX. Šimon Hlušička, Zuzana Mlezivová

Zápisy ze schůzek ŽP

1. schůzka 9. 10. 2018

Na první schůzce jsme zvolili  předsedkyni a místopředsedu ŽP. Zástupci tříd se představili ostatním členům a řekli, v jaké oblasti by mohli být nejvíce prospěšní (kulturní, sportovní…). Na další schůzku si členové připraví konkrétní návrhy činností, které prodiskutují se spolužáky na třídnických hodinách. Žáci 9. třídy se zapojí do organizace Dýňových slavností.

 2. schůzka 6. 11. 2018

Na druhé schůzce jsme diskutovali o návrzích jednotlivých tříd. Zástupci tříd zjistí zájem o sportovní turnaj, který by se konal v prosinci. Předsedkyně a L. Věchet domluví schůzku  s paní ředitelkou a přednesou návrhy činností pro 1. pololetí. ŽP se bude podílet na akcích, kterými si naše škola připomíná 100 republiky (koncert, projektový den)

 3. schůzka 3. 12. 2018

Na třetí schůzce jsme konkrétně projednávali organizaci turnaje v přehazované. Hlavním organizátorem je Zuzana Mlezivová z 9. třídy a Lukáš Věchet z 8. B. Turnaj se uskuteční  ve čtvrtek 20. 12. 2018. Ostatní členové  byli pověřeni konkrétními úkoly (plakáty, diplomy, soupisky, ceny pro vítěze…)

  1. schůzka 5. 3. 2019

Na další schůzce nás navštívila paní ředitelka a navrhla nám některé činnosti, které by mohl  ŽP uskutečnit v 2. pololetí. Sami členové ŽP přidávali další návrhy a byl sestaven plán 7 bodů, z nichž  ŽP vybere 2-3 činnosti, které se stanou hlavním programem v 2. pololetí. 

5. schůzka 5. 3. 2019

Na březnové schůzce jsme projednali konkrétní činnosti, které jsme navrhovali na minulé schůzce. V měsíci březnu půjdou členové ŽP do MŠ číst pohádky a hrát  divadlo. V měsíci dubnu nás čeká příprava velikonočního jarmarku, na kterém se bude podílet většina žáků naší školy. Členové ŽP také pomohou s přípravou a realizací Noci s Andersenem, která se uskuteční začátkem měsíce dubna.

Zapsala: D. Dobešová, předsedkyně