K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

Základní škola a mateřská škola, Všestary

Zápis do MŠ Všestary

Zápis do MŠ Všestary pro školní rok 2019/2020

Zápis Všestary

Žádost o přijetí

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy ve Všestarech se bude konat ve čtvrtek 2. května 2019 v době od 14.30 do 16.30 hodin v budově MŠ.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci předškolního vzdělávání. Ředitelka školy vychází z následujících kritérií:

 1. Školský obvod je kritériem, které upřednostňuje přijetí dětí ze spádových obcí Bříza, Čistěves, Chlum, Lípa, Máslojedy, Rosnice, Rozběřice, Střezetice, Světí, Všestary.

Pokud nemá dítě trvalý pobyt v těchto obcích a není pětileté, může být přijato do mateřské školy pouze v případě, že mateřská škola má dostatečnou kapacitu. 

 1. Věk je dalším rozhodujícím faktorem pro přijetí dítěte do mateřské školy. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti,  které před začátkem školního roku dosáhnou zpravidla  věku od 3 do 5 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Věkové kategorie:
  • pětiletí
  • čtyřletí
  • tříletí
  • dvouletí

O přijetí dětí v této skupině rozhoduje věk dítěte, přednost má starší dítě před mladším.

Dvouleté dítě se přijímá, pokud má mateřská škola dostatek volných míst. 

 1. Přednost mají děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2019/2020 se dále bude vzdělávat (podle věku od nejstarších po nejmladší).
 2. Dále budou upřednostněny děti, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhnou pátého roku věku, pro něž není mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší).

V případě rozhodování o dětech se stejnými šancemi se provádí transparentní losování.

Od školního roku 2019/2020 bude přijímáno 15 dětí do jednoho oddělení. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 2 odst. 4). 

Průběh zápisu k předškolní docházce je rozdělen na dvě části, formální a neformální (motivační) část.

 1. Formální část -  v průběhu formální části podá zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí dítěte k předškolní docházce. Zároveň obdrží veškeré potřebné informace k průběhu zápisu.
 2. Neformální část -  cílem neformální (motivační) části je motivovat dítě pro předškolní docházku, představit mu školku jako příjemné a bezpečné prostředí, kterého není třeba se obávat.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany České republiky:

 • pobývající na území České republiky déle než 90 dnů,
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,
 • dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • vztahuje se i na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (zákon 325/1999 Sb., o azylu).

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2, zanedbává péči o předškolní vzdělávání dítěte.  Přestupek projednává obec III – pokuta až 5000,- Kč.