Distanční výuka

Distanční výuka v MŠ Chlum

Pro děti byly připraveny činnosti, vycházející ze ŠVP, celoročního plánu a týdenních témat. Na webových stránkách školy si rodiče  mohli stáhnout pro děti pracovní listy a náměty k tématům, které se v daném období v MŠ realizují. Jednou týdně jsme se připojovali online s předškoláky i s mladšími dětmi. Každý týden rodiče předškoláků vraceli do MŠ pracovní listy a výrobky dětí k vyhodnocení. Každému předškolákovi bylo vytvořeno portfolio.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna