Měsíční plán práce MŠ Chlum 2020/2021

2. 9. 2021

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

7. 9. 2021

Třídní schůzka pro rodiče dětí, jejichž děti MŠ už navštěvují

14. 9. 2021

Divadelní představení „O červeném klubíčku“

30. 9. 2021

Fotografování (od 7:30)

6. 10. 2021

Divadelní představení „Ferda mravenec „ 

 

Základy dopravní výchovy

18. 11. 2021

Divadelní představení „Jak čerti…“

6. 12. 2021

Mikulášská besídka

14. 12. 2021

Vánoční besídka pro rodiče

16. 12. 2021

Vánoční besídka pro děti

20. 1. 2022

Divadelní představení „O strachu a štěstí“

24. 1. 2022

Pohádkové duhové kvinteto

2. 2. 2022

Divadelní představení „Křížem krážem po Novém Zélandu“

5. 2. 2022

Divadelní představení „Budka v poli“

 

Karneval

1. 3. 2022

Divadelní představení „Dvanáct měsíčků“

 

Tvoření v MŠ  s rodiči

 

Návštěva předškolních dětí v ZŠ ve Všestarech

7. 4. 2022

Divadelní představení „O lesněnce“

 

Jarní fotografování

 

Zápis do MŠ

9. 5. 2022

Divadelní představení „Zvířátka a loupežníci“

 

Výlet

 

Den děti

 

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

 

Výlet

 

Hledání pokladu

 

Návštěva archeoparku

 

Návštěva v místním muzeu

 

Rozloučení s předškoláky

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna