Měsíční plán práce MŠ Chlum 2020/2021

2. 9. 2021

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

7. 9. 2021

Třídní schůzka pro rodiče dětí, jejichž děti MŠ už navštěvují

14. 9. 2021

Divadelní představení „O červeném klubíčku“

30. 9. 2021

Fotografování (od 7:30)

6. 10. 2021

Divadelní představení „Ferda mravenec „ 

 

Základy dopravní výchovy

18. 11. 2021

Divadelní představení „Jak čerti…“

6. 12. 2021

Mikulášská besídka

14. 12. 2021

Vánoční besídka pro rodiče

16. 12. 2021

Vánoční besídka pro děti

20. 1. 2022

Divadelní představení „O strachu a štěstí“

24. 1. 2022

Pohádkové duhové kvinteto

2. 2. 2022

Divadelní představení „Křížem krážem po Novém Zélandu“

5. 2. 2022

Divadelní představení „Budka v poli“

16.2.2022

Karnevalový rej

1. 3. 2022

Divadelní představení „Dvanáct měsíčků“

14.3.2022

Divadelní představení – „Jak Jeníček do města nastoupil“

 

Návštěva předškolních dětí v ZŠ ve Všestarech

7. 4. 2022

Divadelní představení „O lesněnce“

 

Jarní fotografování

2.5.2022

Zápis do MŠ od 14.30 do 16.30

9. 5. 2022

Divadelní představení „Zvířátka a loupežníci“

27.5.2022

Sokolská akce pro předškoláky “ Putování kolem světa za 80 dní“ v HK

1.6.2022 Honba za pokladem
2.6.2022 Návštěva hasičů na hřišti na Chlumu
13.6.2022 Výlet se staršími dětmi do Městských lesů v HK
16.6.2022 Výlet na Staré Hrady u Jičína
23.-24.6.2022 Spaní ve školce pro předškoláky
28.6.2022 Rozloučení s předškoláky
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna