Žákovský parlament

Žákovský parlament je skupina volených žáků školy, která se schází každé dva až tři týdny. Na naší škole jsou to vždy 2 zástupci 5. do 9. ročníku.

Cílem žákovského parlamentu je, aby si žáci více všímali dění ve škole, aby byli schopni v rámci parlamentu iniciovat, dohodnout a odhlasovat případné návrhy na změny ve škole i v jejích aktivitách. Cílem je rovněž učení se vzájemnému respektu, spolupráci a odpovědnosti za svou práci. Důležité je i rozvíjení takových dovedností, jako je plánování společných akcí, rozdělení úkolů, komunikace při realizaci akcí apod.

Nápady mohou přijít i od nečlenů parlamentu a proto je důležité, aby zástupci jednotlivých tříd aktivně komunikovali i v rámci své třídy, spolužáky informovali o činnosti  parlamentu.

Volby do Žákovského parlamentu

V září se konaly demokratické volby do Školního parlamentu, ve kterých mohli hlasovat a být voleni žáci 5. – 9. ročníku. Z voleb pro školní rok 2022/2023 vzešlo 23 členů. Vedoucím žákovského parlamentu je Ing. Zarine Aršakuni.

Třída

Zástupce třídy

V.A

Miroslav Bartoše, Amélie Pulcovou.

V.B

Šmejcová Běta, Kulichová Anna, Štefanková Julie

VI.A

Ondřej Novák, Jonáš Zavadil

VI.B

Anežka Klapalová (fotografka), David Praženica (místopředseda ŽP)

VII.A

Eliška Chvátalová, Renata Válková.

VII.B

Erben František

VII.C

Michaela Dobešová, Eliška Sedláčková,

VIII.A

Karolina Škodová, Nela Žabokrtská

VIII.B

Tomáš Endler, Mikuláš Dolanský

IX.A

Milan Veselý, Tomáš Cudlín

IX.B

Vojta Klapal (předseda ŽP), Anička Došelová (zapisovatelka)

12. schůzka ŽP, 13. 04. 2023

Program:

Vyhodnocení akce „Hon na velikonoční vajíčka“.

Příprava akce „Den Země“ – ekotýden 17. – 21. 04. 2023

 • Soutěž o nejhezčí ekovýrobek z recyklovaného materiálu
 • Úklid v obci
 • Sliby planetě Země

Akce „Den děti“ – návrhy

Diskuze

11. schůzka ŽP, 30. 03. 2023

 1. Vyhodnocení akce „Den bez aktovek a batohů“.
 2. Příprava akce „Hon na velikonoční vajíčko“ – se uskuteční 5. 4. 2023 pro žáky 1. – 4. ročníku ZŠ. Pořadatele – členové ŽP.
 3. Diskuze

10. schůzka ŽP, 15. 03. 2023

Program:

 1. Vyhodnocení akce „Den bez aktovek a batohů“.
 2. Příprava akce „Hon na velikonoční vajíčko“ – se uskuteční 5. 4. 2023 pro žáky 1. – 4. ročníku ZŠ. Pořadatele – členové ŽP.
 3. Diskuze

9. schůzka ŽP, 02. 03 2023

Program schůzky:

 1. Vyhodnocení projektového dne „POKOS
 2. Stmelovací akce žákovského parlamentu s nocováním ve škole – zrušeno pro malý počet účastníků
 3. Akce „Týden s pohádkou“ – čtení pohádek pro děti v MŠ Všestary, 6. – 19. 3. 2023, 11.30 – 12.30 hodin (5. – 6. hodiny)
 4. Diskuze

8. schůzka ŽP, 01. 02. 2023

Program schůzky:

 1. Vyhodnocení akce „Volíme prezidenta ČR“
 2. Vyhodnocení akce „Setkání s panem starostou“
 3. Projektový den Ministerstva obrany ČR  „POKOS“ – 23. 02. 2023 – příprava
 4. Diskuze

7. schůzka ŽP, 19. 01. 2023

Program schůzky: 

 1. Akce „Volíme prezidenta ČR“ – výsledky 1. kola, příprava 2. kola voleb
 2. Setkání s panem starostou 1. 2023 v 10.00 hodin na obecním úřadě
 3. Diskuze

6. schůzka ŽP, 05. 01. 2023

Program schůzky:

 1. Vyhodnocení akce „Vánoční projektový den“
 2. Setkání s panem starostou – příprava, termín a čas, program
 3. Akcí na druhé pololetí – návrhy

5. schůzka ŽP, 07. 12. 2022

Program schůzky:

 1. Vyhodnocení akce „Svátek sv. Mikuláše“
 2. Vánoční projektový den – seznam stanovišť, turnaje, harmonogram, odměny
 3. Diskuze

4. schůzka ŽP, 24. 11. 2022

Program schůzky:

 1. Vyhodnocení akce „Klíč ke svobodě“
 2. Výsledky ankety ŽP ze dne 20. 10. 2022
 3. Svátek s. Mikuláše – garantem bude třída  IX.A 
 4. Vánoční projektový den – návrh a příprava
 5. Úkoly z minulé schůzky – POKOS, dopravní výchova, apod.
 6. Diskuze

3. schůzka ŽP, 2. 11. 2022

Program schůzky:  

 1.  Projekt „17. listopad “ – soutěž „Klíč ke svobodě“.
 2. Dopravní výchova – přednášky, testy
 3. Škola v přírodě
 4. Projekt POKOS
 5. Návrh na cvičení SDH a HZS ve škole.
 6. Diskuze.

Klíč ke svobodě – soutěž 16. 11. 2022

Výrobou klíče ke svobodě jako jednoho ze symbolů sametové revoluce si chceme připomenout 17. listopad 1989. Cinkání klíčů tehdy ukončilo jednu kapitolu československé historie. A proto právě klíči chceme oslavit ideály, které sametová revoluce ztělesňovala: naději, svobodu a víru v budoucnost.

Pravidla soutěže:

 1. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každý žáka ZŠ, který si doma vyrobí a 16. listopadu přinese a předá třídní učitelce (1. – 4. ročník) nebo zástupci ŽP 16. 11. 2022 o velké přestávce ve sborovně (5. – 9. ročník) svůj klíč ke svobodě.
 2. Jak bude klíč vypadat je na fantazií tvůrce.
 3. Klíč je nutné ze spodu podepsat a uvést třídu.
 4. Jednotlivé klíče očíslujeme a vyvěsíme/vystavíme na chodbě v 1. poschodí hlavní budovy školy.
 5. Každý žák na připravený lísteček napíše číslo klíče, který ho nejvíce zaujme, a hodí hlasovací lístek do připravené hlasovací krabičky.
 6. Hlasovat můžete pouze jednou.
 7. Autor klíče, který získá nejvíce hlasů, získá sladkou odměnu.

Děkujeme za to, že nás podpoříte svou účastí.

Vojtěch Klapal, předseda ŽP

20. 10. 2022 Druhá schůzka ŽP

Program: 

 1. Žákovský parlament je hlasem všech žáků školy – Úkolem parlamentu je zastupovat všechny žáky a pomáhat zajišťovat příhodné klima pro žáky i učitele. Je velmi důležité, aby všichni žáci věděli, že mohou přijít za parlamenťáky s nápadem nebo problémem, ale také například skrze ně vyzdvihnout, co je na škole pěkné a pozitivní.
 2. Co dělá parlamenťák – Jednoduše řečeno parlamenťák dělá několik hlavních věcí:
 • Chodí na zasedání.
 • Zjišťuje názory spolužáků.
 • Informuje o tom, co se ve škole děje.
 • Nebojí se říct svůj názor.
 • Snaží se s lidmi dohodnout.
 • Realizuje projekty.
 1. Struktura žákovského parlamentu a rozdělení roli:

Funkce

Jméno

Předseda ŽP

Vojtěch Klapal IX.B

Zástupce předsedy

David Praženice VI. B

Zapisovatelka

Anna Došelová IX.B

Fotografka

Anežka Klapalová VI.B

„Ajťák“

Miroslav Bartoš V.A

Kulturní výbor

David Praženica VI. B (vedoucí výboru),

Vojtěch Klapal IX.B, Nela Peremská VI.B, Amélie Pulcová V.A, Renata Válková VIIA

Ekologický výbor

Julie Štefánková V.B (vedoucí výboru),

Běta Šmejcová V.B, Eliška Chvátalová VII. A, Nela Žabokrtská VIII.A, Michaela Dobešová VII.C

Sportovní výbor

Tomáš Cudlín IX.A (vedoucí výboru)

Milan Veselý IX.A , František Erben VII.B, Eliška Sedláčková VII.C, Ondřej Novák VI.A, Jonáš Zavadil VI.A

Mluvčí a PR

Tomáš Endlér VIII. B (vedoucí výboru),

Mikuláš Dolánský VIII.B, Karolína Škodová VIII.A

Koordinátorka

Ing. Zarine Aršakuni

 1. Rozhodování v ŽP – Hlasováním, při hlasování o různých je potřeba nadpoloviční většina k přijetí určitého rozhodnutí, přičemž předseda ŽP má dva hlasy, koordinátorka ŽP nehlasuje.
 2. Anketa ŽP „Co je v naší škole potřeba?“ – anonymní dotazníkové šetření žáků – 9. ročníku.
6. 10. 2022 První schůzka ŽP

Program schůzky:

 1. seznamování členů ŽP
 2. volba předsedy a místopředsedy ŽP
 3. rozdělení rolí
 4. harmonogram schůzek ŽP – 2x měsíčně v čtvrtek od 7.00 hodin
 5. nástin rámcového plánu akcí
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna