Žákovský parlament

Žákovský parlament je skupina volených žáků školy, která se schází každé dva až tři týdny. Na naší škole jsou to vždy 2 zástupci 5. do 9. ročníku.

Cílem žákovského parlamentu je, aby si žáci více všímali dění ve škole, aby byli schopni v rámci parlamentu iniciovat, dohodnout a odhlasovat případné návrhy na změny ve škole i v jejích aktivitách. Cílem je rovněž učení se vzájemnému respektu, spolupráci a odpovědnosti za svou práci. Důležité je i rozvíjení takových dovedností, jako je plánování společných akcí, rozdělení úkolů, komunikace při realizaci akcí apod.

Nápady mohou přijít i od nečlenů parlamentu a proto je důležité, aby zástupci jednotlivých tříd aktivně komunikovali i v rámci své třídy, spolužáky informovali o činnosti  parlamentu.

Volny do Žákovského parlamentu

V září se konaly demokratické volby do Školního parlamentu, ve kterých mohli hlasovat a být voleni žáci 5. – 9. ročníku. Z voleb pro školní rok 2022/2023 vzešlo 23 členů. Vedoucím žákovského parlamentu je Ing. Zarine Aršakuni.

Třída

Zástupce třídy

V.A

Miroslav Bartoše, Amélie Pulcovou.

V.B

Šmejcová Alžběta, Kulichová Anna, Štefanková Julie

VI.A

Ondřej Novák, Jonáš Zavadil

VI.B

Anežka Klapalová, Nela Peremská

VII.A

Eliška Chvátalová, Renata Válková.

VII.B

Tobiáš Tesárek, Erben František

VII.C

Michaela Dobešová, Eliška Sedláčková,

VIII.A

Karolina Škodová, Nela Žabokrtská

VIII.B

Tomáš Endlér, Mikuláš Dolánský

IX.A

Milan Veselý, Tomáš Cudlín

IX.B

Vojta Klapal, Anička Došelová

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna