Žákovský parlament

Žákovský parlament je skupina volených žáků školy, která se schází každé dva až tři týdny. Na naší škole jsou to vždy 2 zástupci tříd druhého stupně ZŠ, tedy od 5. do 9. třídy.

Cílem žákovského parlamentu je, aby si žáci více všímali dění ve škole. Aby byli schopni v rámci parlamentu iniciovat, dohodnout a odhlasovat případné návrhy na změny ve škole i v jejích aktivitách. Cílem je rovněž učení se vzájemnému respektu, spolupráci a odpovědnosti za svou práci. Důležité je i rozvíjení takových dovedností, jako je plánování společných akcí, rozdělení úkolů, komunikace při realizaci akcí apod.

Nápady mohou přijít i od nečlenů parlamentu a proto je důležité, aby zástupci jednotlivých tříd aktivně komunikovali i v rámci své třídy, spolužáky informovali o činnosti  parlamentu.

Vedoucí žákovského parlamentu: Mgr. Miroslav Strnad

Předseda: 
Místopředseda: 
Zástupci tříd:

V.A –

V.B –

VI.A –

VI.B –

VII.A – 
VII.B – 
VIII.A – 

VIII.B –

IX. – 

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna