Zápis A přestup MŠ

Přestup dítěte z jiné mateřské školy

Zákonný zástupce dítěte se musí nejprve obrátit na vedení mateřské školy (viz Kontakt). Požadavkům bude vyhověno, pokud celkový počet přestupujících dětí do příslušné školky nepřesáhne počet předpokládaných volných míst k zápisu na toto pracovišt

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/202

Informace budou upřesněny.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna