Výuka

Školní poradenské centrum

Školská rada

Žákovský parlament

Základní škola a mateřská škola, Všestary

Motto: „Společnou cestou“

Úplná škola

Sdružujeme základní školu Všestary, školní družinu a dvě mateřské školy na Chlumu a ve Všestarech. Jsme spádovou školou pro 21 vesnic s 1. až 9. postupným ročníkem.

Koncepce školy

Koncepce školy má za cíl komplexně přetvářet školu směrem k otevřené, efektivní a moderní škole, ve které se děti a žáci cítí bezpečně a jsou kvalitně připravováni na svůj budoucí život.

Komunitní škola

Všestarská škola usiluje o to, aby se stala komunitní školou, místem setkávání, poznávání, výměny zkušeností a zážitků napříč věkovými i sociálními skupinami.

Tým profesionálů

Tým spolupracujících a schopných zaměstnanců sdílí trvale pozitivní a vysoce profesionální přístup ke vzdělávání dětí, komunikaci s rodiči i k bezproblémovému zajištění provozu školy.

Novinky a aktuality

Nejnovější příspěvky ze zš i mš

13. 01. 2021Sněhová nadílka V lednu jsme se dočkali sněhové nadílky, děti stavěly sněhuláky, koulovaly se.......

Sněhová nadílka Pokračovat ve čtení »

MŠ Chlum
13. 01. 2021Vánoční dárky V prosinci jsme společně prožívali adventní čas, děti byly nadšené z vánočních  dárků.

Vánoční dárky Pokračovat ve čtení »

MŠ Chlum
13. 01. 2021Adventní kalendáře Na Mikuláše děti dostaly balíčky a od obecního úřadu adventní kalendáře.

Adventní kalendáře Pokračovat ve čtení »

MŠ Chlum
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna