GDPR

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a 14

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

Základní škola a mateřská škola, Všestary, Všestary 57 (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

 V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.

Za účelem splnění uvedených povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

 Identifikační údaje správce

Správce OÚ: Základní škola a mateřská škola, Všestary

sídlo správce: Všestary 57, 503 12 Všestary

telefon: 727910559, e-mail: arsakuni@zsvsestary.cz

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů pro školy:

Hradecký venkov o.p.s.

Se sídlem: Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice

Kontaktní osoba: Bc. Eva Kalenská

E-mail: gdpr@hradeckyvenkov.cz

Datová schránka: z8zdm5p

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna