Výuka

Třídy 2022/2023

Třída

Počet žáků

Třídní učitel

Kmenová třída

Budova u kostela

I. třída

22

Mgr. Lenka Nožičková

č. 110 (1. patro)

II. třída

20

Mgr. Markéta Kastnerová

č. 111 (1. patro)

III. třída

29

Mgr. Lucie Herfurtová

č. 116 (2. patro)

IV. třída

25

Mgr. Martina Beránková

č. 115 (2. patro)

Budova u bazénu

V.A

16

Mgr. Lenka Řeháková

č. 221 (1. patro u bazénu)

V.B

16

Mgr. Anna Tichá

č. 222 (1. patro u bazénu)

VI.A

18

Mgr. Jan Mihula

č. 216 (1. patro vedle učebny PC)

VI.B

24

Mgr. Miroslav Strnad

č. 219 (1. patro multifunkční učebna)

VII.A

17

Mgr. Kateřina Dokoupilová

č. 209 (přízemí u knihovny)

VII.B

17

Mgr. Renata Válková

č.235 (1. patro vedle kabinetu Čj)

VII.C

16

Mgr. Markéta Pleskotová

č. 207 (v přízemí u výtahu)

VIII.A

17

Mgr. Iveta Pečenková

č. 205 (v přízemí u ředitelny)

VIII.B

17

Mgr. Jana Bisová

č. 225 (1. patro vedle jazykové učebny)

IX.A

22

Mgr. Milan Dovec

č. 242 (2. patro učebna fyziky)

IX.B

20

Mgr. Tomáš Kozderka

č. 243 (2. patro přírodovědná učebna)

Název

Třídní učitel

Žáků (chlapců/dívek)

I.

Kastnerová Markéta

21 (10/9)

II.

Nožičková Lenka

26 (9/16)

III.

Beránková Martina

23 (18/5)

IV. A

Herfurtová Lucie

16 (4/12)

IV. B

Kalousková Dana

15 (6/9)

V. A

Kubíčková Iveta

19 (9/10)

V. B

Strnad Miroslav

15 (9/6)

VI. A

Dokoupilová Kateřina

18 (9/9)

VI. B

Válková Renata

17 (5/12)

VI.C

Pleskotová Markéta

14 (9/5)

VII. A

Pečenková Iveta

17 (3/14)

VII. B

Bisová Jana

18 (8/9)

VIII.A

Dovec Milan

23 (14/9)

VIII.B

Kozderka Tomáš

20 (9/11)

IX.

Tomášová Zina

24 (12/12)

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna