Výuka

Prezenční výuka

Od 17. května 2021 pro všechny ročníky platí prezenční výuka bez rotace. Aktuální rozvrh hodin je na Škole Online.

Rozvrh hodin 10. – 14. 5. 2021 (lichý týden)

Prezenční výuka

Prezenční výuka

Distanční výuka

Prezenční výuka

Distanční výuka

Distanční výuka

Distanční výuka

Prezenční výuka

Distanční výuka

Prezenční výuka

Distanční výuka.

Prezenční výuka

Distanční výuka

Prezenční výuka

Prezenční výuka

Rozvrh hodin 3. 5.  – 7. 5. 2021 (sudý týden)

Distanční výuka

Distanční výuka

Prezenční výuka

Distanční výuka

Prezenční výuka

Prezenční výuka

Prezenční výuka

Distanční výuka

Prezenční výuka

Distanční výuka, přijímací zkoušky na SŠ

Prezenční výuka

Distanční výuka

Prezenční výuka

Distanční výuka

Distanční výuka, přijímací zkoušky na SŠ

Zkrácený názevTřídní učitelPočet žáků (chlapců/dívek)
I.Mgr. Nožičková Lenka25 
II.Mgr. Kastnerová Markéta23 
III.AMgr. Lucie Herfurtová16 
III.BMgr. Kalousková Dana15 
IV.AMgr. Kubičková Iveta 19 
IV.BMgr. Frízlová Dagmar15 
V.AMgr. Pauderová Michaela18 
V.BMgr. Beránková Martina17 
VI.AMgr. Pečenková Iveta17
VI.BMgr. Bisová Jana17
VII.AMgr. Dovec Milan23
VII.BMgr. Kozderka Tomáš22 
VIII.Mgr. Tomášová Zina26
IX.AMgr. Tichá Anna22 
IX.BMgr. Řeháková Lenka20

 

Distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem ke stále trvající epidemii zůstávají dle nařízení Vlády školy zavřené a výuka poběží i nadále v distančním režimu.
Velice děkujeme za Vaši účast v dotazníkovém šetření o průběhu distanční výuky na naší škole.
Vaše náměty a připomínky bereme na vědomí. Také děkujeme za pozitivní odezvy a pochvaly.
Věřte, že  Vaše pochvala nás v této nelehké době moc těší a motivuje.
Nicméně je potřeba jít dál a naplánovat další průběh distanční výuky, zatím pouze do konce listopadu.
S ohledem na Vaši zpětnou vazbu vedení školy vytvořilo nový upravený rozvrh hodin, ve kterém
je více online výuky (hlavně v naukových předmětech). V rámci možností jsme vycházeli z doporučení MŠMT, které mimo jiné říká, že žáci by měli mít omezený počet online vyučovacích hodin s delší přestávkou mezi jednotlivými hodinami či bloky.
Předměty výchovného charakteru a volitelné předměty budou probíhat asynchronně, formou projektů. Nelze je úplně vynechat.
Zadávání úkolů a jejich odevzdávání bude primárně přes modul Domácí úkoly ve Škole Online. Vedení školy zajistilo větší diskovou kapacitu pro úložiště výukových zdrojů, což by
mělo zabezpečit relativně bezproblémový chod.
Co ale neumíme ovlivnit, jsou technické problémy pří vysílání spojené s kvalitou připojení k internetu. Je to individuální problém každé domácnosti, včetně učitelů, protože pracují z domova. Proto apelujeme na všechny účastníky distanční výuky, aby byli tolerantní a měli pochopení a trpělivost.
Děkujeme za spolupráci a věříme, že se brzy  uvidíme ve škole.
Vedení školy

Rozvrh hodin od 30. 11. 2020 do 18. 12. 2020

Rovrh I. třída

.pdf, 421 KB

Rovrh II. třída

.pdf, 428 KB

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna