Výuka

Výsledková listina naši školy v jednotných přijímacích zkouškách 2023

Učebnice, sešity a pomůcky pro nový školní rok 2023/2024

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Označení sešitů

Třídy 2023/2024

Třída

Počet žáků

Třídní učitel

Kmenová třída

Budova u kostela

I. třída

23

Mgr. Markéta Kastnerová

č. 111 (1. patro)

II. třída

22

Mgr. Zdeňka Stančíková

č. 110 (1. patro)

III. třída

20

Mgr. Martina Beránková

č. 115 (2. patro)

IV. A třída

16

Mgr. Lucie Herfurtová

č. 116 (2. patro)

IV. B třída

15

Mgr. Michaela Pauderová

č. 105 (přízemí)

Budova u bazénu

V. A

13

Mgr. Kateřina Nosková

č. 209 (přízemí u knihovny)

V. B

13

Mgr. Pavel Štosek

č. 242 (2. patro učebna fyziky)

VI. A

20

Mgr. Lenka Řeháková

č. 221 (1. patro u bazénu)

VI. B

19

Mgr. Anna Tichá

č. 222 (1. patro u bazénu)

VII. A

19

Mgr. Jan Mihula

č. 216 (1. patro vedle učebny PC)

VII. B

22

Mgr. Miroslav Strnad

č. 219 (1. patro multifunkční učebna)

VIII. A

17

Mgr. Kateřina Dokoupilová

č. 241 (2. patro učebna přírodovědy)

VIII. B

17

Mgr. Renata Válková

č.235 (1. patro vedle kabinetu Čj)

VIII. C

15

Mgr. Markéta Pleskotová

č. 207 (v přízemí u výtahu)

IX. A

18

Mgr. Iveta Pečenková

č. 205 (v přízemí u ředitelny)

IX. B

17

Mgr. Jana Bisová

č. 225 (1. patro vedle jazykové učebny)

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna