Výuka

Školní poradenské centrum

Školská rada

Žákovský parlament

ZŠ Všestary

Motto: „Učím se učit se“.

Školní vzdělávací program ZŠ

„Společnou cestou“ zahrnuje základní priority výchovně-vzdělávacího procesu - cestu za kompetencemi žáků, integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, krátkodobé a dlouhodobé projekty školy, spolupráci se všemi partnery školy.

Koncepční záměry školy

Koncepční záměry ve výchovně-vzdělávací oblasti primárně počítají s rozvojem českého jazyka a čtenářské gramotnosti, anglického jazyka a anglické konverzace, matematické a finanční gramotnosti.

Školní družina

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Činnosti a aktivity žáků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pracovní a společenskovědní výchovy.

Čtení genetickou metodou

Genetická metoda čtení vychází ze znalosti velkých tiskacích písmen. Ta se dávají k sobě – dítě hláskuje a skládá jednotlivá slova. Tato technika respektuje tempo každého žáka.

Novinky a aktuality

Nejnovější příspěvky ze zš i mš

6. 10. 2021Dýňové slavnosti Úterý 19. října 2021 Nastává podzimní čas a s ním i naše již tradiční Dýňové slavnosti. V letošním roce to bude…

Dýňové slavnosti Pokračovat ve čtení »

ZŠ Všestary
30. 09. 2021Setkání zástupců žákovských parlamentů 21. září 2021 jsme se setkali společně se zástupci žákovských parlamentů některých základních škol Hradecka v Galerii Artyčok v Hradci…

Setkání zástupců žákovských parlamentů Pokračovat ve čtení »

ZŠ Všestary
28. 09. 2021Projektový den „Den evropských jazyků“ 26. září je v Evropské unii tradičně slaveno jako „Den jazyků“. Naše škola se proto k oslavě přidala v pátek 24. září projektovým…

Projektový den „Den evropských jazyků“ Pokračovat ve čtení »

ZŠ Všestary
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna