Výuka

Školní poradenské centrum

Školská rada

Žákovský parlament

ZŠ Všestary

Motto: „Učím se učit se“.

Školní vzdělávací program ZŠ

„Společnou cestou“ zahrnuje základní priority výchovně-vzdělávacího procesu - cestu za kompetencemi žáků, integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, krátkodobé a dlouhodobé projekty školy, spolupráci se všemi partnery školy.

Koncepční záměry školy

Koncepční záměry ve výchovně-vzdělávací oblasti primárně počítají s rozvojem českého jazyka a čtenářské gramotnosti, anglického jazyka a anglické konverzace, matematické a finanční gramotnosti.

Školní družina

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Činnosti a aktivity žáků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pracovní a společenskovědní výchovy.

Čtení genetickou metodou

Genetická metoda čtení vychází ze znalosti velkých tiskacích písmen. Ta se dávají k sobě – dítě hláskuje a skládá jednotlivá slova. Tato technika respektuje tempo každého žáka.

Novinky a aktuality

Nejnovější příspěvky ze zš i mš

27. 05. 2023Liga škol v orientačním běhu, krajské kolo Ve středu 24. května se na Novém Hradci Králové uskutečnil 4. závod, tentokrát krajské kolo, v orientačním běhu. Tratě byly náročné,…

Liga škol v orientačním běhu, krajské kolo Pokračovat ve čtení »

ZŠ Všestary
22. 05. 2023Kuličkiáda ve školní družině Cvrnkání kuliček patří mezi nejstarší sporty. Hrací kuličky byly nalezeny již ve starověkém Egyptě a Řecku. V pátek 19. května…

Kuličkiáda ve školní družině Pokračovat ve čtení »

ZŠ Všestary
15. 05. 2023Den matek Maminkám k svátku děti ve školní družině připravily drobné dárky. Malovaly obrázky, pletly kytičky z pedigu. Z papíru tvořily gerbery…

Den matek Pokračovat ve čtení »

ZŠ Všestary
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna