Výuka

Školní poradenské centrum

Školská rada

Žákovský parlament

ZŠ Všestary

Motto: „Učím se učit se“.

Školní vzdělávací program ZŠ

„Společnou cestou“ zahrnuje základní priority výchovně-vzdělávacího procesu - cestu za kompetencemi žáků, integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, krátkodobé a dlouhodobé projekty školy, spolupráci se všemi partnery školy.

Koncepční záměry školy

Koncepční záměry ve výchovně-vzdělávací oblasti primárně počítají s rozvojem českého jazyka a čtenářské gramotnosti, anglického jazyka a anglické konverzace, matematické a finanční gramotnosti.

Školní družina

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Činnosti a aktivity žáků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pracovní a společenskovědní výchovy.

Čtení genetickou metodou

Genetická metoda čtení vychází ze znalosti velkých tiskacích písmen. Ta se dávají k sobě – dítě hláskuje a skládá jednotlivá slova. Tato technika respektuje tempo každého žáka.

Novinky a aktuality

Nejnovější příspěvky ze zš i mš

1. 10. 2022Pracovní výchova v IV. třídě Žáci čtvrté třídy se v rámci  jednoduchých pracovních operací v hodinách pracovní výchovy seznámili s výrobou např. brýlí špiónů, vytvořili…

Pracovní výchova v IV. třídě Pokračovat ve čtení »

ZŠ Všestary
29. 09. 2022Den české státnosti U příležitosti Dne české státnosti se děti ve školní družině seznámily s životem knížete Václava. Získané vědomosti si ověřily v…

Den české státnosti Pokračovat ve čtení »

ZŠ Všestary
29. 09. 2022Projektový den „Den evropských jazyků“ 26. září je v Evropské unii tradičně slaveno jako „Den evropských jazyků“. Naše škola se proto k oslavě přidala v pondělí 26. září…

Projektový den „Den evropských jazyků“ Pokračovat ve čtení »

ZŠ Všestary
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna