Výuka

Školní poradenské centrum

Školská rada

Žákovský parlament

ZŠ Všestary

Motto: „Učím se učit se“.

Školní vzdělávací program ZŠ

„Společnou cestou“ zahrnuje základní priority výchovně-vzdělávacího procesu - cestu za kompetencemi žáků, integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, krátkodobé a dlouhodobé projekty školy, spolupráci se všemi partnery školy.

Koncepční záměry školy

Koncepční záměry ve výchovně-vzdělávací oblasti primárně počítají s rozvojem českého jazyka a čtenářské gramotnosti, anglického jazyka a anglické konverzace, matematické a finanční gramotnosti.

Školní družina

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Činnosti a aktivity žáků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pracovní a společenskovědní výchovy.

Čtení genetickou metodou

Genetická metoda čtení vychází ze znalosti velkých tiskacích písmen. Ta se dávají k sobě – dítě hláskuje a skládá jednotlivá slova. Tato technika respektuje tempo každého žáka.

Novinky a aktuality

Nejnovější příspěvky ze zš i mš

27. 01. 2023Zpráva z lyžařského kurzu I přes letošní nestálost zimního počasí se ve druhém lednovém týdnu nového roku konal lyžařský kurz tříd VII.A, VII.B, VII.C,…

Zpráva z lyžařského kurzu Pokračovat ve čtení »

ZŠ Všestary
27. 01. 2023Projektový den „Logické hry“ Ve čtvrtek 26. 1. 2023  se 2. třída zúčastnila projektového dne. Na druháčky čekalo plno logických her a jiných aktivit.…

Projektový den „Logické hry“ Pokračovat ve čtení »

ZŠ Všestary
26. 01. 2023Pohádka ve školní družině Ve středu 25. ledna k nám do družiny přišly děti z dramatického kroužku. Zahrály nám krásné divadlo "O nenasytném vrabci."…

Pohádka ve školní družině Pokračovat ve čtení »

ZŠ Všestary
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna