Měsíční plán práce ZŠ Všestary 2020/2021

1. 9.

Zahájení školního roku

7. 9.

Třídní schůzky

10. 9.

Oslava Všestarské cibule a brokolice, ZD Všestary – celá škola

17. 9.

Projektový den „Den pro vás“, SOŠ Vocelova, HK – 9. ročník

Adaptační přespávání ve škole, VI.A, VI.B, VI.C a třídní učitele

21. 9.

Tonda Obal na cestách, celá školy

22. 9.

Sběr papíru

24. 9.

Projektový den „Evropský den jazyků“, celá škola

29. 9.

Beseda – volba SŠ, ÚP HK, 9. ročník

13. 10.Přírodovědný klokan
19. 10.Dýňové slavnosti
22. 10.Preventivní program pro 5. ročník, KAM z. s.
27. a 29. 10.Podzimní prázdniny

9. 11.

Konzultační odpoledne

10. 11.

Preventivní program „Bezpečně v kyberprostoru 1“ pro 3. – 4. ročník, Policie ČR

16. 11.

Preventivní program „Tvoje cesta online“ pro 5.-6. ročník, Policie ČR

25.11.

Projekt „Paměť národa“ – workshop „Jak natočit pamětníka“, 8. ročník

30. 11.

Preventivní program „Základy trestní zodpovědnosti“ pro 8.-9. ročník, Policie ČR

2.12.Tvoje cesta načisto, Semiramis, z. ú., 8.-9. ročník
6.12.Rozhovor s pamětníkem, projekt Paměť národa, 8. ročník
7.12.Preventivní program „Sebeobrana“, Policie ČR, 8. – 9. ročník
10.12.Intenzivní kurz matematiky, příprava k přijímacím zkouškám, 9. ročník
10. 12.Vánoční dílna, 2. stupeň
10,12.Vánoční ZOO, Dvůr Králové nad Labem, 1. stupeň – zrušeno.
14.12.Preventivní program „AMOK – aktivní útočník“, Policie ČR,  8.-9. ročník
14.12.Preventivní program (2.část) KAM, z. s., 5. ročník
17.12.Preventivní program Semiramis, z. ú., 7. ročník
17.12.Workshop – Jak vyprávět příběh, 8. ročník, projekt Paměť národa
22.12.Vánoční besídky a dílny
4. 1.Třídní schůzky 1. – 3. ročník (online) od 17.00 hodin
Třídní schůzky 4. – 5. ročník (online) od 18.00 hodin
6. 1.Třídní schůzky 6. – 7. ročník (online) od 17.00 hodin
Třídní schůzky 8. – 9. ročník (online) od 18.00 hodin
11. 1.Schůzka třídních důvěrníků (online) od 17.00 hodin
11. 1.Preventivní program Semiramis, 6. ročník
24. 1.Dějepisná olympiáda – školní kolo
31. 1.Konec prvního pololetí
4. 2. Pololetní prázdniny
7. – 11. 2. Jarní prázdniny
14. 2. Sebeobrana (8. a 9. ročník)
22.- 24. 2. Preventivní program „Zdravá 5“, 3. – 6. ročník
23.2. Zeměpisná olympiáda
24.2. Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo

8. 3.

Recitační soutěž – školní kolo

9. 3.

Brzy půjdu do školy – seminář pro rodiče budoucích předškoláků.

15. 3.

Návštěva MŠ Všestary

16. 3.

Návštěva MŠ Chlum

18. 3.

Matematický klokan

22. 3.

Okresní kolo dějepisné olympiády

28. 3.

Okresní kolo olympiády v českém jazyce

1. 4.Zápis do 1. třídy
1. 4.Kino Centrál, 1. stupeň
1. 4.Ukliďme Česko
1. 4.Noc s Andersenem
5. 4.Konzultační odpoledne
7. 4.Schůzka důvěrníků tříd s vedením školy
12. 4.Program: Válka 1866
12. 4.Velikonoční dílna
12. 4.Přespolní běh
12. 4.Přijímací zkoušky na SŠ (čtyřleté obory) – 1. termín
13. 4.Přijímací zkoušky na SŠ (čtyřleté obory) – 2. termín
14. – 18. 4.Velikonoční prázdniny
19. 4.Přijímací zkoušky na SŠ (obory šestiletých a osmiletých gymnázií) 1. termín
20. 4.Přijímací zkoušky na SŠ (obory šestiletých a osmiletých gymnázií) 2. termín
19. – 22. 4.EKOTÝDEN (projekt Den Země“
20. 4.Zdravá 5 (I. a II. třída)
20. 4.Projekt „Paměť národa“ – prezentace v knihovně HK
26. 4.Den otevřených dveří (pro přestupující žáky)
26. 4.Běh 60 m HK
27. 4.Exkurze Kutná Hora (7. ročník)
27. 4.Literární exkurze Miletín (VI.B)
28. 4.Exkurze Kutná Hora (8. ročník)
28. 4.Literární exkurze Miletín (VI.A a VI.C)
28. 4.Preventivní program „Sebeobrana“, Policie ČR, 8.-9. ročník
6. 5. Projektový den „Den řemesel
10.  – 11. 5. Přijímací zkoušky na SŠ – náhradní termín
24. 5. Třídní schůzky 5. – 9. ročník (budova u bazénu)
31.5. Třídní schůzky 1. – 4. ročník (budova u kostela)
1. 6.Den děti
2. 6.Včelařský den pro děti, skleník UHK
7. 6.Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy
10. 6.Zvláštní zápis pro ukrajinské děti a žáky
13. – 17. 6.Škola v přírodě (Dračí skála), 1. stupeň
20. – 24. 6.Škola v přírodě (Dračí skála), 2. stupeň
21. 6.Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků
24. 6.Hrajeme si hlavou, UHK
28. 6.Branný den
30. 6.Konec školního roku
1.7.-31.8. Hlavní prázdniny
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna