Měsíční plán práce ZŠ Všestary 2022/2023

1. 9.Zahájení školního roku, třídní schůzka I. třídy od 8.15 hodin
9.-10. 9.Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku.
13. 9.Třídní schůzky 2. -4. od 17.00 hodin, 5.-9. ročník od 18.00 hodin. Volby do Školské rady od 16.00 do 19.00 hodin.
15. 9.Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy od 17.00 hodin
16. 9.Projektový den „Den pro Vás“ – soutěžně zábavná akce pro žáky 9. ročníku, pořadatel SOŠ a SOU Vocelova
26. 9.Evropský den jazyků – projektový den
21. 9.Závody v orientačním běhu
6.10.Exkurze do zoologické a botanické zahrady v Liberci, žáci 7. ročníku
10. 10.Záchranná stanice pro živočichy Jaroměř, žáci 5. ročníku
11.10.Exkurze do skanzenu v Krňovicích, žáci 1. a 2. ročníku
12. 10.Exkurze do Krkonošského národního parku, program „Zvířena Krkonoš“, žáci 3. a 4. ročníku
12. 10.Liga škol v orientačním běhu – 2. kolo
12. 10.Soutěž „Přírodovědný klokan“, žáci 8. a 9. ročníku
18. 10.Projektový den „Dýňové slavnosti“
17. 10.Horní Maršov – Ekologický naučný program, žáci 6. ročníku
19. 10.Sběr papíru
21. 10.Bezpečně v kyberprostoru I., žáci 3. ročníku, preventivní program Policie ČR
21. 10.Tvoje cesta načisto, preventivní program Policie ČR
24. 10.Preventivní program Semiramis
26. – 27. 10.Podzimní prázdniny
31. 10.Preventivní program Semiramis
4. 11. Tvoje cesta online, žáci 5. ročníku, preventivní program Policie ČR
7. 11. PPP – Semiramis, 7. a 8. ročník
8. 11. Konzultační odpoledne od 16.30 do 19.00 hodin
8. 11. Základy dopravní výchovy I., žáci 1. – 2. ročníku, preventivní program Policie ČR
9.11. iQLANDIA/iQPlanetárium, VI.A
10.11. Den národů, GMU, Knihovna HK, 7. a 8. ročník
14.11. ČEPS Florbal
18.11. Ředitelské volno
21.11. Preventivní program Semiramis, VI.B
22.11. Pythagoriáda – okresní kolo
23.11. Preventivní program Semiramis, 8. ročník
25.11. Divadlo Drak, HK, 1.-4. třída
27.11. Adventní koncert žáků ZŠ
28.11. PPP Semiramis, 7. ročník
28.11. ÚP HK -beseda IX.A
29.11. Partnerské vztahy a riziko HIV pro 9. ročník
1. 12.Advent na zámku, Hrádek u Nechanic, školní družina
2. 12.Projektový den „Malý datový expert“ pro IV. třídu
2. 12.Projektový den s Ozobotem, 1.-3. ročník
5. 12.Bezpečně v kyberprostoru II., preventivní program Policie ČR
5. 12.Beseda ÚP HK, IX.B, kariérové poradenství
6. 12.Třídní schůzky 1. – 4. ročník od 17.00 hodin
7.12.Základy trestní odpovědnosti, žáci 7. ročníku, preventivní program Policie ČR
7.12.Základy trestní odpovědnosti, žáci 8. ročníku, preventivní program Policie ČR
8. 12.Třídní schůzky 5. – 9. ročník od 17.00 hodin
8. 12.Čertovské experimenty na UHK
9.12.Předvánoční Drážďany, žáci 2. stupně
13.12.Zpívaní na schodech a vánoční tvoření, 1. – 4. ročník
13.12.Klicperovo divadlo „Prašina“, předplatné, žáci 2. stupně
14. 12.Vánoční koncert  v kostele
15. 12.Schůzka důvěrníků tříd s vedením školy od 17.00 hodin
16. 12.Exkurze do vánoční Zoo ve Dvoře Králové, 1. stupeň
20. 12.Vánoční projektový den
21. 12.Vánoční desidky
22. 12.Ředitelské volno
  
 16.-20.1. Lyžařský kurz, žáci 7. ročníku, Strážné v Krkonoších
  
4.2.Pololetní prázdniny
23.2.POKOS, projektový den MO, 2. stupeň
24.2.Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo
  
17.3.Matematický klokan
31.3.Noc s Andersenem
4. 4.Konzultační odpoledne 1. – 9. ročník od 16.30 do 19.00 hodin
21. 4.Projektový den „Den Země“
30. 4. – 5.5.Zájezd do Anglie – žáci 8.-9. ročníku
2. 5. Třídní schůzky 1. – 4. ročník od 17.00 hodin
4. 05.Třídní schůzky 5.- 9. ročník od 17.00 hodin
9. 05.Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy od 17.00 hodin
   MDD
  Hrajeme si hlavou, UHK
  Branný den
30. 6. Konec školního roku
1.7.-31.8. Hlavní prázdniny
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna