Měsíční plán práce ZŠ Všestary 2023/2024

4. 9.Zahájení školního roku, třídní schůzka I. třídy od 8.00 hodin
6.- 8. 9.Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku.
12.9.IQLANDIA LIBEREC, Ještěd, 8. ročník
19.9.Třídní schůzka 1.-4. ročník od 17.00 hodin
19.9.Sběr papíru
15.9.Projektový den „Den pro vás“, SO a SOU, HK  Vocelova, 9. ročník
19.9.Třídní schůzky 5.-9. ročník od 18.00 hodin
20. 9.Liga škol v orientační běhu
22.9.Akce „Všestarská cibule“, celá školy
25.9.Dopravní hřiště, Hořice, 4. ročník
26.9.Přespolní běh, Hradec Králové
29.9.Ředitelské volno
2.10.Dopravní hřiště, Hořice, 5. ročník
3. 10.Návštěva poslanecké sněmovny ČR, žákovský parlament
3. 10.Exkurze do hvězdárny v Hradci Králové, 1. – 4. ročník
5 10.Setkání zástupců žákovských samospráv a parlamentů Hradecka
6. 10.AMOK aktivní útočník, preventivní program Policie ČR, 9. ročník
7. 10.Dobrodružství s orchestrem, Filharmonie HK, předplatné
9. 10.ČT Kavčí hory, Praha, 7. ročník
10.10.Schůzka důvěrníků tříd s vedením školy, od 17.00 hodin
11.10.2. kolo Ligy škol v orientačním běhu
16.-17.10.Archeopark Všestary, školní družina
17. 10.Dýňové slavností, 15. ročník
18. 10.Preventivní program „Všechno jde vyřešit“, 4. ročník
18. 10.Preventivní program „Všude dobře, doma nejlíp“, 5. ročník
19. 10.Preventivní program, 8. ročník
26. – 27. 10.Podzimní prázdniny
31. 10.Preventivní program „Všude dobře, doma nejlíp“, V.B třída
31. 10.Preventivní program Šikana – nemoc vztahů, 6. ročník
1.11.2023Preventivní program „Všude dobře, doma nejlíp“, 5 ročník
1.11.2023Preventivní program „Šikana – nemoc vztahů“, 6. ročník
1.11.2023Florbalový turnaj AŠSK, 6. a 7. ročník
2.11.2023Preventivní program „O jedné tajuplné jeskyni“, 1. ročník
2.11.2023Preventivní program „Strážci pravidel“, 2. ročník
2.11.2023Preventivní program „Jsme jedna parta“, 3. ročník
6.11.2023ČT Kavčí Hory, 3. a 4. ročník
9.11.202310. ročník festivalu Setkání národů a Muzeum východních Čech, 7. ročník
9.11.2023Florbalový turnaj AŠSK, 8. a 9. ročník
7.11.2023Konzultační odpoledne 1. – 9. ročník od 17.00 do 8.30 hodin
21.11. 2023Divadlo Drak, 1. a 2. ročník
23.11.2023Preventivní program „Surfuj bezpečně, „Tvoje cesta onlinem“, 5. ročník
23.11.2023Preventivní program „Trestní odpovědnost mladistvých“, 7. ročník
24.11.2023Preventivní program „Násilí – šikana, kyberšikana“, 8. ročník
24.11.2023Preventivní program „Tvoje cesta načisto“, 9. ročník
28.11.2023Muzeum Betlémů, školní družina
30.11.2023Intenzivní přípravný kurz matematiky k příjímacím zkouškám na SŠ pro žáky IX.A
1. 12.2023Intenzivní přípravný kurz matematiky k příjímacím zkouškám na SŠ pro žáky IX.B
3. 12.2023Adventní zpívání ve Všestarech
6. 12.2023Svátek sv. Mikuláše
6. 12.2023Preventivní program, 7. ročník
6. 12. 2023Florbalové finále ve sportovní hale Třebeš HK
7. – 8. 12.2023Osvětím, Krakov a vánoční trhy, Velička (zahraniční zájezd do Polska)
11. 12.2023Preventivní program, VIII.C
11. 12.2023Konverzační soutěž v anglickém jazyce
12. 12.2023Vánoční ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, 1. stupeň
13. 12.2023Exkurze do malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové, 9. ročník
19.12.2023Vánoční zpívání a tvoření pro děti a rodiče 1. stupně
19.12.2023Divadelní představení Klicperovo divadlo, předplatné
20.12.2023Vánoční dílny v ZŠ Nechanice
21.12.2023Vánoční projektový den Vánoční koncert v kostele
9. 1.Třídní schůzky 1. – 4. ročník od 17.00 hodin
10.1.Sběr papíru
11. 1.Třídní schůzky 5. – 9. ročník od 17.00 hodin
16. 1.Schůzka důvěrníků tříd s vedením školy
15.-19.1. Lyžařský kurz, žáci 7. ročníku, Strážné v Krkonoších
15. 1.Okresní kolo dějepisné olympiády
23.1.Pedagogická rada za 1. pololetí, od 15.00 hodin
29. 1.Divadelní představení Kytice, Klicperovo divadlo
30.1.Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
31.1.Informační schůzka – přihlášky na střední školy
31.1.Konec 1. pololetí
2. 2. Pololetní prázdniny
6. 2. Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
6.2. Ekocentrum Pardubice, 1. a 2. oddělení školní družiny
7.2. Program „Zdravá 5“ pro 1. stupeň
8.2. Školní kolo recitační soutěže
10.2. S rytmem v patách, filharmonie HK, předplatné pro 7.-9. ročník
12.2. Ekocentrum Pardubice, 3. a 4. oddělení školní družiny
13.2. Preventivní program Semiramis, 9. ročník
14.2. Preventivní program Semiramis, 8. ročník
15.2. Karneval, 1. stupeň
15.-16. 2. Intenzivní přípravný kurz z českého jazyka a matematiky k příjímacím zkouškám na SŠ pro žáky 9. ročníku
19. 2. – 25. 2. 2024 Jarní prázdniny
29.2. Společné dopoledne děti z MŠ Všestary a žáků I. třída
4.3.Klicperovo divadlo v Hradci Králové, 1. stupeň
5.3.Společné dopoledne děti z MŠ Chlum a žáků I. třídy
12.3.Přednáška pro rodiče předškoláků „Brzy půjdu do školy“ o školní zralosti
22.3.Ekologický program „Tonda obal na cestách“, 5.-7. ročník
28. 3. – 1. 4.Velikonoční prázdniny
5. 4.Zápis do 1. třídy
5. 4.Kino Centrál v Hradci Králové, 1. stupeň
8.-10. 4.Intenzivní přípravný kurz z českého jazyka a matematiky k příjímacím zkouškám na SŠ pro žáky 9. ročníku
9. 4.

Pedagogická rada za 3. čtvrtletí

Konzultační odpoledne

15.4.Beseda se spisovatelem M. Tomanem
17.4.Program finanční gramotnosti České spořitelny „Abeceda peněz“, 1. stupeň
22. 4.Projektový den „Den Země“
30.4.Exkurze do Kutné Hory, 7. ročník
3-5. Soutěž v poznávání přírodnin
9.5. Zahraniční zájezd do Berlína, Německo, 2. stupeň
20.5. Exkurze do Liberce – botanická zahrada a Zoo, 7. ročník
3.6.MDD
  
  
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna