Měsíční plán práce ZŠ Všestary 2022/2023

1. 9.Zahájení školního roku, třídní schůzka I. třídy od 8.15 hodin
9.-10. 9.Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku.
13. 9.Třídní schůzky 2. -4. od 17.00 hodin, 5.-9. ročník od 18.00 hodin. Volby do Školské rady od 16.00 do 19.00 hodin.
15. 9.Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy od 17.00 hodin
16. 9.Projektový den „Den pro Vás“ – soutěžně zábavná akce pro žáky 9. ročníku, pořadatel SOŠ a SOU Vocelova
26. 9.Evropský den jazyků – projektový den
21. 9.Závody v orientačním běhu
6.10.Exkurze do zoologické a botanické zahrady v Liberci, žáci 7. ročníku
11.10.Exkurze do skanzenu v Krňovicích, žáci 1. a 2. ročníku
12. 10.Exkurze do Krkonošského národního parku, program „Zvířena Krkonoš“, žáci 3. a 4. ročníku
10. 10.Záchranná stanice pro živočichy Jaroměř, žáci 5. ročníku
12. 10.Soutěž „Přírodovědný klokan“, žáci 8. a 9. ročníku
18. 10.Projektový den „Dýňové slavnosti“
17. 10.Horní Maršov – Ekologický naučný program, žáci 6. ročníku
21. 10.Bezpečně v kyberprostoru I., žáci 3. ročníku, preventivní program Policie ČR
26. – 27. 10.Podzimní prázdniny
4. 11. Tvoje cesta online, žáci 5. ročníku, preventivní program Policie ČR
8. 11. Konzultační odpoledne od 16.30 do 19.00 hodin
8. 11. Základy dopravní výchovy I., žáci 1. – 2. ročníku, preventivní program Policie ČR
8.11. Základy dopravní výchovy II., žáci 3. – 4. ročníku, preventivní program Policie ČR
11.11. Tvoje cesta online, žáci 9. ročníku, preventivní program Policie ČR
15.11. Bezpečně v kyberprostoru II., žáci 7. ročníku, preventivní program Policie ČR
15.11. Bezpečně v kyberprostoru II., žáci 8. ročníku, preventivní program Policie ČR
15.11. Bezpečně v kyberprostoru II., žáci 9. ročníku, preventivní program Policie ČR
6. 12.Třídní schůzky 1. – 4. ročník od 17.00 hodin
7.12.Základy trestní odpovědnosti, žáci 7. ročníku, preventivní program Policie ČR
7.12.Základy trestní odpovědnosti, žáci 8. ročníku, preventivní program Policie ČR
13. 12.Třídní schůzky 5. – 9. ročník od 17.00 hodin
15. 12.Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy od 17.00 hodin
  
  
  
  
  
24.2. Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo
  
  
  
  
  
  
  

4. 4.

Konzultační odpoledne 1. – 9. ročník od 16.30 do 19.00 hodin

2. 5. Třídní schůzky 1. – 4. ročník od 17.00 hodin
9. 05.Třídní schůzky 5.- 9. ročník od 17.00 hodin
16. 05.Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy od 17.00 hodin
  
  
  
  
13. – 17. 6.Škola v přírodě (Dračí skála), 1. stupeň
20. – 24. 6.Škola v přírodě (Dračí skála), 2. stupeň
21. 6.Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků
24. 6.Hrajeme si hlavou, UHK
28. 6.Branný den
30. 6.Konec školního roku
1.7.-31.8. Hlavní prázdniny
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna