Měsíční plán práce ZŠ Všestary 2022/2023

1. 9.Zahájení školního roku, třídní schůzka I. třídy od 8.15 hodin
9.-10. 9.Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku.
13. 9.Třídní schůzky 2. -4. od 17.00 hodin, 5.-9. ročník od 18.00 hodin. Volby do Školské rady od 16.00 do 19.00 hodin.
15. 9.Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy od 17.00 hodin
16. 9.Projektový den „Den pro Vás“ – soutěžně zábavná akce pro žáky 9. ročníku, pořadatel SOŠ a SOU Vocelova
26. 9.Evropský den jazyků – projektový den
21. 9.Závody v orientačním běhu
6.10.Exkurze do zoologické a botanické zahrady v Liberci, žáci 7. ročníku
10. 10.Záchranná stanice pro živočichy Jaroměř, žáci 5. ročníku
11.10.Exkurze do skanzenu v Krňovicích, žáci 1. a 2. ročníku
12. 10.Exkurze do Krkonošského národního parku, program „Zvířena Krkonoš“, žáci 3. a 4. ročníku
12. 10.Liga škol v orientačním běhu – 2. kolo
12. 10.Soutěž „Přírodovědný klokan“, žáci 8. a 9. ročníku
18. 10.Projektový den „Dýňové slavnosti“
17. 10.Horní Maršov – Ekologický naučný program, žáci 6. ročníku
19. 10.Sběr papíru
21. 10.Bezpečně v kyberprostoru I., žáci 3. ročníku, preventivní program Policie ČR
21. 10.Tvoje cesta načisto, preventivní program Policie ČR
24. 10.Preventivní program Semiramis
26. – 27. 10.Podzimní prázdniny
31. 10.Preventivní program Semiramis
4. 11. Tvoje cesta online, žáci 5. ročníku, preventivní program Policie ČR
7. 11. PPP – Semiramis, 7. a 8. ročník
8. 11. Konzultační odpoledne od 16.30 do 19.00 hodin
8. 11. Základy dopravní výchovy I., žáci 1. – 2. ročníku, preventivní program Policie ČR
9.11. iQLANDIA/iQPlanetárium, VI.A
10.11. Den národů, GMU, Knihovna HK, 7. a 8. ročník
14.11. ČEPS Florbal
18.11. Ředitelské volno
21.11. Preventivní program Semiramis, VI.B
22.11. Pythagoriáda – okresní kolo
23.11. Preventivní program Semiramis, 8. ročník
25.11. Divadlo Drak, HK, 1.-4. třída
27.11. Adventní koncert žáků ZŠ
28.11. PPP Semiramis, 7. ročník
28.11. ÚP HK -beseda IX.A
29.11. Partnerské vztahy a riziko HIV pro 9. ročník
1. 12.Advent na zámku, Hrádek u Nechanic, školní družina
2. 12.Projektový den „Malý datový expert“ pro IV. třídu
2. 12.Projektový den s Ozobotem, 1.-3. ročník
5. 12.Bezpečně v kyberprostoru II., preventivní program Policie ČR
5. 12.Beseda ÚP HK, IX.B, kariérové poradenství
6. 12.Třídní schůzky 1. – 4. ročník od 17.00 hodin
7.12.Základy trestní odpovědnosti, žáci 7. ročníku, preventivní program Policie ČR
7.12.Základy trestní odpovědnosti, žáci 8. ročníku, preventivní program Policie ČR
8. 12.Třídní schůzky 5. – 9. ročník od 17.00 hodin
8. 12.Čertovské experimenty na UHK
9.12.Předvánoční Drážďany, žáci 2. stupně
13.12.Zpívaní na schodech a vánoční tvoření, 1. – 4. ročník
13.12.Klicperovo divadlo „Prašina“, předplatné, žáci 2. stupně
14. 12.Vánoční koncert  v kostele
15. 12.Schůzka důvěrníků tříd s vedením školy od 17.00 hodin
16. 12.Exkurze do vánoční Zoo ve Dvoře Králové, 1. stupeň
20. 12.Vánoční projektový den
21. 12.Vánoční desidky
22. 12.Ředitelské volno

16.-20. 1.

Lyžařský kurz, Strážné, 7. – 8. ročník

19.1.2023

Návštěva školní knihovny, II. třída

20.1.2023

AFK Probluz nábor fotbal – 1. stupeň

25.1.2023

Sběr papíru

25.1.2023

Okresní kolo matematické olympiády – kategorie Z5

26.1.2022

Projektový den s MDU Logické hry I,  II. třída

27.1.2023

Setkání členů ŽP se starostou obce Všestary

1.2.2023

Divadelní představení „Kytice“, Klicperové divadlo, HK

2.2.2023

Projektový den s MDU Logické hry I

3.2.2023

Příprava akce „Brzy půjdu do školy“

8.2.2023

Školní kolo recitační soutěže

10.2. 2023

Biologická olympiáda – školní kolo

10.2. 2023

Školní karneval

20.2. 2023

Konverzační soutěž v Aj

22.2.2023

Divadelní představení

22.2.2023

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

23.2.2023

POKOS, projektový den Ministerstva obrany

27. – 28. 2.

Intenzivní přípravný kurz Čj a M k přijímacím zkouškám

24.2. 2023

Program selektivní prevence, IV. Třída, Mgr. Musilová

1.3.2023

Brzy půjdu do školy

3.-4.3.2023

Teambuilngová akce ŽP s přespáváním ve škole

6. – 9. 3. 2023

Čteme pohádku v MŠ Všestary

15.3.2023

Workshop – Mám svůj sen (Post Bellum), IX.A, IX.B

17.3. 2023

Matematický klokan

20. 3. 2023

Divadelní představení Bílý tesák, divadlo Drak, HK

21.3.2023

GMU HK, I. a II. třída

27.3.2023

Projektový den s MTU Stavitel města, I. třída

31. 3. – 1. 4.

Noc s Andersenem

3. – 5. 4.

Intenzivní kurz českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám

3. 4. – 5. 4.

Barevný týden

4. 4.

Pyžamová party s hrami a občerstvením pro žáky školní družiny

5. 4.

Hon na velikonoční vajíčka, 1. – 4. ročník

Velikonoční dílny 5. – 8 ročník

11. 4.

Program selektivní prevence, IV. třída

12. 4.

PPP – Semiramis, VIII.A a VIII.B

12. 4.

Projektový den s MTU Malý zpracovatel odpadů, IV. třída

12. 4.

Přespání ve škole VIII.B

13. 4.

Přespolní běh, HK – Biřička

14. 4.

Kino Centrál HK 1. – 4. třída

14. 4.

Zápis do 1. třídy

14. 4.

Den otevřených dveří pro budoucí nové žáky 6. tříd

19. 4.

Liga škol v orientačním běhu

20. 4.

Finanční gramotnost „ABCeda peněz“, Česká spořitelna, II. a IV. třída

21. 4.

Návštěva VOŠZ A SZŠ Hradec Králové

27. 4.

Exkurze Kutná Hora, 7. ročník

27. 4.

Praha – Pražský hrad, III. a IV. třídy

28. 4.

Dopravní hřiště Hořice, V.A a V.B

30. 4. – 5. 5.

Zájezd Velká Británie

30. 4. – 5. 5.

Zájezd Velká Británie

2.5.

PPP – Semiramis, VI.A třída

2.5.

PPP – Semiramis, VI.B třída

5.5.

PPP – Semiramis, VII.C třída

5.5.

Dopravní hřiště Hořice, IV. třída

4. 5.

Babiččino údolí – literární exkurze, V.A a V.B

16. 5.

Muzeum východních Čech HK, II. a IV. třídy

18. 5.

Malé Svatoňovice – literární exkurze, VIII.A a VIII.B

23. 5. 

Třídní schůzky 5. – 9. ročník od 17.00 hodin

25. 5.

Třídní schůzky 1. – 4. ročník od 17.00 hodin

25. 5.

Preventivní program, Via Humanica, I. třída

25. 5.

Preventivní program, Via Humanica, II. třída

25.5.

Preventivní program, Via Humanica, III. třída

25.5.

Preventivní program, Via Humanica, V.A třída

25.5.

Preventivní program, Via Humanica, V.B třída

26. 5.

Návštěva SŠOAS HK, 8. ročník

30. 5.

Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy od 17.00 hodin

31. 5.

Divadelní představení, předplatné

1. 6. 2023

Divadelní představení Čtyřlístek, Klicperovo divadlo HK, V. A, V. B

2. 6. 2023

Zemědělský den, Mžany, VI.A a VI.B

7. 6. 2023

Program selektivní prevence s paní Musilovou, IV.

21. 6. 2023

Slatiňany, Kočičí hrádek, V. A, V. B

26. 6. 2023

Exkurze Praha, VII.A, VII.B, VII.C

26. 6. 2023

ZOO Liberec, 1. – 4. ročník

26. 6. 2023

Výlet na Malou Skálu, IX.B

26. 6. 2023

Hořický Chlum, Ostroměř, V. A, V. B

20. 6. 2023

Praha Zoo, žákovský parlament

26. 6. 2023

Výlet do Hradeckých lesů, VI.B

26. 6. 2023

Výlet HK, Bílá věž, Hradecké lesy, IX.A

26. 6.2023

Výlet koupaliště Lodín, VI.A

26. 6. 2023

Hořice – město kamenné krásy, VIII. B

26. 6. 2023

Bojiště Chlum, VIII.A

27. 6. 2023

Slavnostní předávání vysvědčení

28. – 30. 6. 2023

Ředitelské volno

1.7.-31.8. Hlavní prázdniny
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna