Školní družina

Školní družina

Motto: „Okénka dětského světa“

Zájmová činnost

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně. Tři oddělení ŠD se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků denně přítomných.

Nejen vlastní prostory

Školní družina využívá pro každodenní činnost vlastní prostory v přízemí budovy u kostela (Všestary 2). Při zájmové a rukodělné činnosti využíváme tří místnosti v přízemí ZŠ. 3. oddělení má samostatnou místnost, která je zařízena jako herna, část pokrývá koberec, který děti využívají při hrách se stavebnicemi, při rozhovorech v komunikativním kruhu, při odpočinkových činnostech aj.

Aktivity v družině

Činnosti a aktivity žáků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pracovní a společenskovědní výchovy. Obsahová náplň těchto oblastí navazuje na učivo vyučovacích předmětů a probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem základní školy podle tematického celku Člověk a jeho svět.

Provoz družiny

Provoz školní družiny je financovaný z prostředků zřizovatele základní školy. Úplata za školní družinu je stanovena ve výši 60,- Kč měsíčně za jedno dítě.

Adresa: Všestary 2, 503 12 (budova u kostela)

Jiřina Špráchalová

Vedoucí vychovatelka
sprachalova@zsvsestary.cz
727 910 448

Alexandra Mikešová

vychovatelka
mikesova@zsvsestary.cz

Veronika Hodycová

Vychovatelka a asistentka pedagoga
hodycova@zsvsestary.cz
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna