Zápis a přestup

Přestup z jiné základní školy

Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitelka školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Zákonní zástupci žáka

Kontaktujte někoho z vedení naší školy (viz Kontakty) a informujte se, zda máme v požadovaném ročníku volné místo.
Máme-li volné místo, vyplňte žádost o přestup žáka.

Vlastnoručně vyplněnou a podepsanou žádost o přestupu je možné doručit následujícími způsoby:

  1. poštou na adresu Všestary 57, 503 12 Všestary

  2. do datové schránky školy ptxmi5g,

  3. e-mailem arsakuni@zsvsestary.cz  s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

  4. osobním podáním ve škole do schránky u vchodu do budovy nebo po předchozí telefonické domluvě na 727 910 559.

Rozhodnutí o přestupu bude zasláno poštou na korespondenční adresu zákonného zástupce dítěte uvedenou v žádost.

Pozvánka na schůzku rodičů předškoláků

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna