Přestup žáka z jiné základní školy

Přestup žáka z jiné základní školy

Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitelka školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Zákonní zástupci žáka:

Kontaktujte někoho z vedení naší školy (viz Kontakty) a informujte se, zda máme v požadovaném ročníku volné místo.
Máme-li volné místo, vyplňte žádost o přestup žáka.


Vlastnoručně vyplněnou a podepsanou žádost o přestupu je možné doručit následujícími způsoby:

  • poštou na adresu Všestary 57, 503 12 Všestary
  • do datové schránky školy ptxmi5g,
  • e-mailem arsakuni@zsvsestary.cz  s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!).

Rozhodnutí o přestupu bude zasláno poštou na korespondenční adresu zákonného zástupce dítěte uvedenou v žádost.

Zápis dětí do 1. třídy základní školy pro školní rok 2021/2022

Informace budou upřesněny.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna