Školní jídelna

8.30

výdej přesnídávky MŠ

10:00 až 10:30

výdej stravy k rozvozu do termoportů

10:45 až 11:15

výdej oběda cizím strávníkům

11:15 až 12:00

výdej oběda MŠ

12:00 až 13:45

výdej oběda ZŠ

13:30

výdej svačiny MŠ

1. července – 12. července v provozu

15. července – 23. srpna mimo provoz (opravy, dovolena)

26. srpna – 30. srpna v provozu

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna