Školní jídelna

8.30

výdej přesnídávky MŠ

10:00 až 10:30

výdej stravy k rozvozu do termoportů

10:45 až 11:15

výdej oběda cizím strávníkům

11:15 až 12:00

výdej oběda MŠ

12:00 až 13:45

výdej oběda ZŠ

13:30

výdej svačiny MŠ

V provozu od 1. – 16. 7. 2021 a 23. – 31. 8. 2021.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna