Zájmové kroužky

Zájmové kroužky pro školní rok 2022/2023

NÁZEV

PRO ROČNÍK

KDY

KDE

VEDOUCÍ

CENA ZA POLOLETÍ

Keramika

3., 4.

1x za 14 dní, středa 13.30 – 15.00

keramická dílna

Mgr. Bisová

500,-

Keramika

5., 6.

1x za 14 dní, středa 13.30 – 15.00

keramická dílna

Mgr. Bisová

500,-

Keramika

7., 8., 9.

1x za 14 dní, bude upřesněno

keramická dílna

paní Procházková

500,-

Keramika

učitelé

1x za 14 dní, bude upřesněno

keramická dílna

paní Procházková

500,-

ŠD Keramika

1.

1x za 14 dní, pondělí 13.30 – 15.00

keramická dílna

paní Hodycová

100,- materiál

ŠD Keramika

2.

1x za 14 dní, pondělí 13.30 – 15.00

keramická dílna

paní Hodycová

100,- materiál

ŠD Cvičení s hudbou

2., 3.

1x za 14 dní, bude upřesněno

tělocvična

paní Hodycová

0,-

ŠD Míčové hry

1., 2.

1x za 14 dní, bude upřesněno

tělocvična

paní Mikešová

0,-

ŠD Šikulka

1., 2.

1x týdně, úterý 13.45 – 14.45

školní družina

paní Mikešová

0,-

ŠD Všeználek

3.

1x týdně, středa 13.45 – 14.45

školní družina

paní Špráchalová

0,-

ŠD Dovedné ruce

3., 4.

1x týdně, úterý 13.45 – 14.45

školní družina

paní Špráchalová

0,-

Přírodovědný kroužek I

2., 3.

1x za 14 dní, čtvrtek 13.00 – 14.30

IV třída

Mgr. Beránková

400,-

Přírodovědný kroužek I

4. – 6.

1x za 14 dní, bude upřesněno

odborná učebna

Mgr. Dokoupilová

400,

Kroužek háčkování a drhání

6.-9.

1x za 14 dní, bude upřesněno

dle domluvy

Mgr. Tomášová

 

Dramatický kroužek

5.-7.

1x za 14 dní, bude upřesněno

dle domluvy

Mgr. Tichá

 

Badminton

4.-9.

1x za 14 dní, bude upřesněno

tělocvična

Mgr. Strnad

400,-

Kytara

1. – 9.

1x týdně, bude upřesněno

uč.1. nebo 2.st

Mgr. Ing. Hirsch

400,-

Tvoření nejen z pedigu

4. – 9.

1x měsíčně, pátek 13.30 – 16.30

VII.A

Mgr. Hlávková

400,- + materiál

Robot

7. 9.

Praktická fyzika

1xza 14 dní,

Mgr. Kozderka

0,-

Zájmové kroužky pro školní rok 2021/2022

Kroužky zahajují svoji činnost v říjnu.  Minimální počet žáků je 12, jinak se kroužek neotevře.

Dodatečné informace o jednotlivých kroužcích získáte u  vedoucího kroužku (kontakty na – zaměstnanci ZŠ)

NÁZEV

PRO TŘÍDY

ANOTACE KROUŽKU

KDY

KDE

VEDOUCÍ

CENA

Badminton

4. – 9. roč.

Pravidla, nácvik úderů, podání, práce s raketou, pohyb po hřišti

1x za 14 dní, pátek 13:30 – 15 hod.

tělocvična

Mgr. Strnad

400 Kč

Dramatický kroužek

5. – 7. roč.

Dramatické hry,  nácvik představení pro MŠ, ŠD

1 x týdně   pondělí 13.30 – 14.15 h

Mgr. Tichá

400 Kč

Flétna I

2. – 3. roč.

Hra na zobcovou flétnu, nauka, poslech

1x týdně, čtvrtek 13:15 -14:00 hod.

1. st. ZŠ

Mgr. Kubíčková

400 Kč

Flétna II

4. – 5. roč.

Hra na zobcovou flétnu, nauka, poslech

1x týdně, úterý 13:15 – 14:00 hod.

5.A

Mgr. Kubíčková

400 Kč

Hra na kytaru

1. – 9. roč.

Hra na kytaru z not, akordy, doprovody, nauka, poslech

1x  – 2x  týdně, odpoledne dle možností žáků

Ing. Mgr. Hirsch

400 Kč

Keramika I – ŠD

1. roč.

Tvorba drobných výrobků z keramické hlíny, glazování.

1 x za 14 dní, pondělí 13:30 – 15:00

keramika

V. Hodycová

na materiál – v rámci ŠD

Keramika II – ŠD

2. roč.

Tvorba drobných výrobků z keramické hlíny, glazování.

1 x za 14 dní, pondělí 13:30 – 15:00

keramika

V. Hodycová

na materiál – v rámci ŠD

Keramika III

3. – 4. roč.

Tvorba drobných výrobků z keramické hlíny, glazování.

1x za 14 dní, středa 13:15 – 14:45

keramika

V. Suchomelová

400 Kč + na materiál

Keramika IV

4. – 7. roč.

Tvorba drobných výrobků z keramické hlíny, glazování.

1 x za 14 dní, pátek 13:30 – 15:00

keramika

Mgr. Bisová

400 Kč + na materiál

Přírodovědný kroužek I

3. – 5. roč.

Praktické dovednosti, pozorování přírodních jevů, 1 exkurze

čtvrtek, 1x za 14 dní, 13:00 – 14:30h

1. st. ZŠ

Mgr. Beránková

400 Kč

Přírodovědný kroužek II

6. – 9. roč.

Práce v terénu, práce s mikroskopem, pokusy, hry

1x za 14 dní, 90 minut, v pondělí 14 – 15:30 h

PřChF

Mgr. Dokoupilová

400 Kč

Robot

7. – 9. roč.

Praktická fyzika

2x měsíčně,  frekvence a čas bude upřesněn v září

Mgr. Kozderka

zdarma přes grant

Tvoření nejen z pedigu

4. – 9. roč.

Tvoření z pedigu, skla, hedvábí, přírodnin

pátek, 1x měsíčně, 13.30 – 16.30

5.A

Mgr. Hlávková

400 Kč + materiál

Tvořivé psaní a rétorika

6. roč.

Tvorba vlastní knihy, rétorická cvičení

1x týdně, dle rozvrhu

5.B

Mgr. Pauderová

400 Kč

Vaření

4. – 6. roč.

Příprava jídel ze studené i teplé kuchyně

pátek,  1x měsíčně,  13.30 –  16.30

kuchyňka

Mgr. Hlávková

400 Kč + suroviny

ŠD – Šikulka

1. – 2. roč.

Tvoření a výtvarná činnost

1x týdně, 13:45 – 14:45

ŠD

A. Mikešová

0 Kč

ŠD – Dovedné ruce, šití

2. – 3. roč.

Tvoření a jednoduché šití pro děti

1x týdně, 13:45 – 14:45

ŠD

J. Špráchalová

0 Kč

ŠD – Večerníček

1. roč.

Práce s pohádkovým textem, výtvarná a literární činnost

1x týdně, 13:45 – 14:45

ŠD

A. Mikešová

0 Kč

ŠD – Všeználek

2. – 3. roč.

Hry podporující logické myšlení

1x týdně, 13:45 – 14:45

ŠD

J. Špráchalová

0 Kč

ŠD – Pastelka

3. – 4. roč

Využití výtvarných technik při tvoření

1x týdně, 13:45 – 14:45

ŠD

V. Hodycová

0 Kč

ŠD – Pohybové hry s hudbou

1. – 2. roč.

Hry, cvičení a tanec s hudbou

1x týdně, 14:00 – 14:45

ŠD

V. Hodycová

0 Kč

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna