Zájmové kroužky

Zájmové kroužky pro školní rok 2022/2023

NÁZEV

PRO ROČNÍK

KDY

KDE

VEDOUCÍ

CENA ZA POLOLETÍ

Keramika

3., 4.

1x za 14 dní, středa 13.30 – 15.00

keramická dílna

Mgr. Bisová

500,-

Keramika

5., 6.

1x za 14 dní, středa 13.30 – 15.00

keramická dílna

Mgr. Bisová

500,-

Keramika

7., 8., 9.

1x za 14 dní, bude upřesněno

keramická dílna

paní Procházková

500,-

Keramika

učitelé

1x za 14 dní, bude upřesněno

keramická dílna

paní Procházková

500,-

ŠD Keramika

1.

1x za 14 dní, pondělí 13.30 – 15.00

keramická dílna

paní Hodycová

100,- materiál

ŠD Keramika

2.

1x za 14 dní, pondělí 13.30 – 15.00

keramická dílna

paní Hodycová

100,- materiál

ŠD Cvičení s hudbou

2., 3.

1x za 14 dní, bude upřesněno

tělocvična

paní Hodycová

0,-

ŠD Míčové hry

1., 2.

1x za 14 dní, bude upřesněno

tělocvična

paní Mikešová

0,-

ŠD Šikulka

1., 2.

1x týdně, úterý 13.45 – 14.45

školní družina

paní Mikešová

0,-

ŠD Všeználek

3.

1x týdně, středa 13.45 – 14.45

školní družina

paní Špráchalová

0,-

ŠD Dovedné ruce

3., 4.

1x týdně, úterý 13.45 – 14.45

školní družina

paní Špráchalová

0,-

Přírodovědný kroužek I

2., 3.

1x za 14 dní, čtvrtek 13.00 – 14.30

IV třída

Mgr. Beránková

400,-

Přírodovědný kroužek I

4. – 6.

1x za 14 dní, bude upřesněno

odborná učebna

Mgr. Dokoupilová

400,

Kroužek háčkování a drhání

6.-9.

1x za 14 dní, bude upřesněno

dle domluvy

Mgr. Tomášová

 

Dramatický kroužek

5.-7.

1x za 14 dní, bude upřesněno

dle domluvy

Mgr. Tichá

 

Badminton

4.-9.

1x za 14 dní, bude upřesněno

tělocvična

Mgr. Strnad

400,-

Kytara

1. – 9.

1x týdně, bude upřesněno

uč.1. nebo 2.st

Mgr. Ing. Hirsch

400,-

Tvoření nejen z pedigu

4. – 9.

1x měsíčně, pátek 13.30 – 16.30

VII.A

Mgr. Hlávková

400,- + materiál

Robot

7. 9.

Praktická fyzika

1xza 14 dní,

Mgr. Kozderka

0,-

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna