Zájmové kroužky

Zájmové kroužky pro školní rok 2023/2024

Pro více informací kontaktujte vedoucího kroužku (viz Zaměstnanci ZŠ)

NÁZEV

PRO TŘÍDY

Anotace

KDY

VEDOUCÍ

Badminton

4. – 9. třída

Pravidla, nácvik úderů, podání, práce s raketou, pohyb po hřišti

1xza 14 dní , 90 minut, pátek 13:30 – 15:00

Mgr. Strnad

Keramika I.

3. – 5. třída

Tvorba drobných výrobků z keramické hlíny, glazování.

1x za 14 dní, 90 minut, úterý 13:45 – 15:15

Mgr. Bisová

Keramika II.

6. – 9. třída

Tvorba drobných výrobků z keramické hlíny, glazování.

1x za 14 dní, 90 minut, pátek 13:30 – 15:00

Mgr. Bisová

Přírodovědný kroužek

2. – 3. třída

Praktické poznávání přírody, seznámení s mikroskopem

1x za 14 dní, 90 minut, pondělí13:15 – 14:45

Mgr. Dokoupilová

Šikulka – kroužek ŠD

1.třída

Tvoření z papíru a dalších materiálů, malování

1x za 14 dní 60 minut, středa 13:45 – 15:00

paní Mikešová

Míčové hry – kroužek ŠD

3 – 4. třída

Základy pravidel míčových her, další sportovní aktivity

1x za 14 dní,45 minut, čtvrtek 14:00 – 14:45

paní Švagerková

Zumba kids – kroužek ŠD

2 – 4. třída

Cvičení speciálně upravené pro děti, choreografie

1x za 14 dní, 45 minut, úterý 14:00 – 14:45

paní Hodycová

Keramika III.- kroužek ŠD

1. třída

Tvorba drobných výrobků z keramické hlíny, glazování

1x za 14 dní, 80 minut, pondělí 14:00 – 15:20

paní Hodycová

Keramika IV. -kroužek ŠD

2. třída

Tvorba drobných výrobků z keramické hlíny, glazování

1x za 14 dní, 80 minut, pondělí 14:00 – 15:20

paní Hodycová

Logo hrátky – kroužek ŠD

1. – 4. třída

Logopedické hry, kvízy, křížovky, soutěže , vše hravou formou

1xza 14 dní 45 minut, pátek 14:00 – 14:45

Bc. Válková M

Kytara

1. – 9.třída

Hra na kytaru – akordy (doprovody), melodie, rytmus, nauka

1x týd. 60 min., středa od 14:00, dle dohody

Mgr. Ing. Hirsch

Robot

6. – 9. třída

Stavebnice Fischer

1x za 14 dní, 1 hodinu

Mgr. Kozderka

Veselá věda

1. – 2.

zábavné pokusy z chemie, biologie a fyziky pro děti

středě od 12.30 – 13.30.

Bc. Válková M

Pěvecký sbor Jitro

1.-3.

Pěvecký sbor napomáhá dětem v několika rovinách. Vaše dítě se naučí správné dýchání, rozvine se pěvecky i v harmonickém cítění, a také se naučí spolupracovat ve skupině. Zároveň se Vaše děti budou účastnit koncertů a akcí pořádaných ZUŠ Jitro.

čtvrtek od 13:15 do 14:00

Mgr. Mekiňa Lukáš

 tel. 723 949 895

lukasmekina@gmail.com

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna