Zájmové kroužky

Zájmové kroužky pro školní rok 2020/2021

Kroužky zahajují svoji činnost v říjnu.  

Dodatečné informace o jednotlivých kroužcích získáte u  vedoucího kroužku (kontakty na – zaměstnanci ZŠ)

Dokumenty

NázevRočníkKdyKdeVedoucíCena
Tvoříme z pedigu4.-9.pátek13.30-16.30, 1x měsíčněMgr. M. Hlávková350 Kč + 250 Kč materiál
Kroužek vaření4.-6.středa 13.45-15.15, 1x 14 dníškolní kuchyňkaMgr. Hlávková350 Kč + suroviny
Flétna 1. oddělení2.-3.středa 13.00 – 13.45 Mgr. Kubičková350 Kč + 50 Kč materiál
Flétna 2. oddělení4.-5.čtvrtek 13.00 – 13.45 – IV.AMgr. Kubičková350 Kč + 50 Kč materiál
Keramika I.1.-2.středa 13.15-14.45, 1x za 14 dníkeramická dílnaMgr. Herfurtová350 Kč + 150 Kč materiál
Keramika II.2.-3.čtvrtek 13.15 – 14.45, 1x za 14 dnikeramická dílnaMgr. Bisová350 Kč + 150 Kč materiál
Keramika III.4.-7.čtvrtek 13.15 – 14.45, 1x za 14 dnikeramická dílnaMgr. Bisová350 Kč + 150 Kč materiál
Angličtina I.1.pondělí, 11.35-12.20I.Mgr. Nožičková350 Kč + 50 Kč materiál
Volejbal (AŠSK)4.-5.středa 12.30-13.15tělocvičnaMgr. Pleskotová0 Kč
Sportovní hry (AŠSK)3.pondělí 12.30-13.15tělocvičnaMgr. Nožičková0 Kč
Volejbal (AŠSK)4.-5.pátek 13.15 – 14.00tělocvičnaMgr. Pleskotová0 Kč
Pastelka ŠD2.-3.oddělenístředa 13.45-14.45ŠDV. Hodycová0 Kč
Šikulka ŠD1.-2. oddělenípondělí 13.45-14.45ŠDA. Mikešová0 Kč
Dovedné ruce, šití ŠD2.-3. odděleníčtvrtek 13.00-13.45ŠDJ. Špráchalová0 Kč
Všeználek (hry, zábava, rozvoj log. myš.) ŠD2.-3. oddělenístředa 13.45-14.45ŠDJ. Špráchalová0 Kč
Večerníček ŠD1. odděleníúterý 13.45-14.45ŠDA. Mikešová0 Kč
Pohybové hry s hudbou ŠD1.-3.patek 14.00-14.45tělocvičnaV. Hodycová0 Kč
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna