Distanční výuka

DISTANČNÍ VÝUKA MŠ VŠESTARY

Komunikace s rodiči bude probíhat přes e-maily.

Jednotné informace dodá vedoucí učitelka e-mailem všem rodičům dětí MŠ. Konkrétnější a doplňující informace pak ostatní učitelky podle tříd.

Rodiče dostanou odkaz na stránky školy, kde mají možnost si najít právě probírané téma a pracovat s dětmi dle svých možností.

POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA:

Pátek – zaslání 5 pracovních listů na další týden, které budou opatřeny datem pro lepší zpětnou vazbu. V případě nevypracování některého pracovního listu rodič vystaví omluvenku na ten konkrétní den. Pracovní listy odevzdají při opětovném nastoupení do MŠ.

Úterý – doplňující možnosti výuky na daný týden – videa, nápady na vyrábění, cvičení atd. –dobrovolné aktivity

MLADŠÍ DĚTI: (Berušky a mladší Motýlci)

Pouze dobrovolně

Pátek – zaslání 5 pracovních listů na další týden – není třeba zpětná vazba

Úterý – doplňující možnosti výuky

Čtvrtek on -line třídnické hodiny – popovídání s paní učitelkou

starší děti Motýlci 16.00 -16.15

mladší děti Berušky 16.20 – 16.35

Odkazy k těmto třídním hodinám pošlou učitelky.

INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Asistentky budou komunikovat s rodiči a dle potřeby a možností pracovat s dětmi i on – line. 

Pokud by se stalo, že si rodiče těchto dětí nebudou přát dítě vzdělávat, asistentky budou pomáhat učitelkám připravovat materiály, nebo budou vyrábět výzdobu do MŠ.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna