Individuální přístup a respekt

Přátelská atmosféra

Společenská pravidla

Poznávání přírody

MŠ Všestary

Motto: „Máme se rádi, protože jsme kamarádi“.

Škola rodinného typu

Jsme menší trojtřídní mateřská škola rodinného typu v klidné části Všestar. Malý kolektiv zaměstnanců vytváří příjemnou atmosféru naplněnou zábavou a radostí.

Dětská zahrada

Zahrada je velká a dobře vybavená pro potřeby dětí. Dominantou je multifunkční hrad (věž se skluzavkou výška 1,5 m, šplhací síť, počítadlo, hradby se skluzavkou, schody a lezecká stěna).

Individuální rozvoj

Naší snahou je rozvoj dítěte jako celé osobnosti, jeho dovedností, vytváření postojů k sobě, k ostatním lidem, budování systému hodnot.

Pravidla soužití ve třídě

Tato pravidla vyvozují samy děti ze svých zkušeností a zážitků. Pravidla se pak snaží po celý školní rok dodržovat a vzájemně kontrolovat jejich dodržování.

Škola byla postavena v roce 1979 v akci „Z“ pro potřeby místních občanů. Zahájila svůj provoz od 1. září 1979. Od 1. 1. 2003 je MŠ součástí ZŠ Všestary.

Naše MŠ je menší, spíše rodinného typu. Je umístěna v klidné části Všestar v sousedství plaveckého areálu s výhledem do polí. Budova je jednopatrová, postavena do tvaru L a chodbou je spojena se školní jídelnou ZŠ. 

Zahrada je velká a dobře vybavená pro potřeby dětí. Každá třída má své pískoviště a houpadla. Dominantou je multifunkční hrad (věž se skluzavkou výška 1,5 m, šplhací síť, počítadlo, hradby se skluzavkou, schody a lezecká stěna). Z jedné strany obklopen lanovým kolotočem a z druhé strany lanovou pyramidou. Na ni navazuje balanční lávka, chodící lávka a prolézací tunel stonožka. Zahradní domek slouží na úklid hraček. Dopravní hřiště děti využívají při nabídce tříkolek a koloběžek. Zbývá ještě velký prostor pro míčové a závodivé hry.

Na zahradě jsou vzrostlé stromy, které v létě slouží jako úkryt před sluncem. V letním žáru osvěží mlžení (stříkání) dětí na vydlážděném obdélníku s odtokem vody. Na dlažbě je nakreslen panák na skákání pro starší děti a šneček pro mladší děti. Zahradu využíváme celoročně. Za zahradou je svah, který děti mají nejvíce rády v zimě, kdy na něm pekáčují. Okolí MŠ vybízí k procházkám do přírody.

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku 3-6 let, pokud to dovolují podmínky školy a po konzultaci s rodiči, děti mladší tří let a starší šesti let a to z pravidla k začátku školního roku. Přesná pravidla pro přijímání děti do MŠ jsou daná v kritériích pro přijetí dítěte, protože počet přihlášených dětí do MŠ převyšuje počet volných míst.

Naše škola je třítřídní. Oddělení jsou věkově rozdělena. 

Třídy mají své názvy:

 • první třída = BERUŠKY
 • druhá třída = VČELIČKY
 • třetí třída = MOTÝLCI

Třídy jsou naplňovány do počtu 20 dětí. Cílem je vytvoření harmonického vztahu mezi dětmi, učitelkami a rodiči. Naší snahou je rozvoj dítěte jako celé osobnosti. Nejde o řadu znalostí, pojmů, jimiž dětem umožňujeme poznávat svět. Jde také o dovednosti, o vytváření postojů k sobě, k ostatním lidem, o budování systému hodnot. Naší snahou je připravit děti na život plný lásky, porozumění a vidět potřeby ne jen své, ale i druhých. Naučit se pomáhat si.

Na začátku každého školního roku děti samy ve spolupráci s učitelkou určují a slovně konkretizují pravidla soužití ve skupině – ve třídě, tato pravidla vyvozují samy ze svých zkušeností a zážitků, ze záměrně učitelkou navozených hravých situacích. Pravidla se pak snaží po celý školní rok dodržovat a vzájemně kontrolovat jejich dodržování. Třídní pravidla jsou zveřejněna i pro rodiče vyvěšením na nástěnkách, či na jiném přístupném místě.

Je nad lidské možnosti učitelky mateřské školy, aby byla vždy ku pomoci všem dětem najednou. Je tedy nutné, aby děti před nástupem do mateřské školy zvládly některé dovednosti:

 • Obléknout se a svléknout, obout a zout, složit oblečení.
 • Poznat svoji značku, kterou je označeno místo pro uložení jeho věcí.
 • Poznat si své oblečení a obuv.
 • Samostatně jíst a pít.
 • Umýt si ruce, utřít si je do ručníku.
 • Používat záchod.
 • Vysmrkat se a používat kapesník.
 • Bezpečně chodit po schodech.
 • Uklidit po sobě hračky, své věci.
 • Zvládat komunikační dovednosti odpovídající věku (řeč).
 • Znát své jméno a příjmení, svůj věk a místo, kde bydlí.

Dítě by mělo znát základní pravidla slušného chování a dodržovat je (pozdravit, poprosit, poděkovat). Důležité je, aby reagovalo na běžné pokyny učitelky (dospělých). Je velice důležité, aby dítě paní učitelce důvěřovalo. Nikdy byste je tedy neměli zastrašovat ani paní učitelkou, ani školkou. Ze školky nikdy neodcházejte tajně bez rozloučení, avšak svůj odchod zbytečně neprodlužujte. Je dobré dítěti vysvětlit, kdy se vrátíte a potom se opravdu včas vrátit.

 • bačkory s bílou podrážkou (ne pantofle, cvičky, crocsy)
 • pyžamo (jednou za týden v pátek se nosí domů na vyprání)
 • oblečení do třídy
 • oblečení na pobyt venku
 • náhradní oblečení do skříňky
 • igelitové tašky na znečištěné oblečení

Všechny věci by měly být řádně označeny – podepsány! Předejdete tak jejich záměně, či ztrátě.

Doporučujeme všem rodičům, aby svému dítěti nedávali do školky žádné cenné ani zbytečné věci.

Neručíme za poškození hraček, které si děti přinesou z domova, doporučujeme spíš plyšáka v době adaptace.

Prosíme rodiče, aby svým dětem nedávali do MŠ bonbóny, žvýkačky atd…

Milí rodiče, informujte nás prosím včas o zdravotních potížích a omezeních Vašeho dítěte. Nemocné děti do mateřské školy nevoďte, buďte prosím ohleduplní.

Novinky a aktuality

Nejnovější příspěvky ze zš i mš

15. 04. 2024Čisté zoubky Dne 10. 4. 2024 naši MŠ Všestary navštívili studenti zubního lékařství se svým programem "Čisté zoubky". Seznámili děti s významem… MŠ Všestary
9. 04. 2024Divadlo „U dvou sluncí“ v MŠ Všestary 5. dubna nás navštívilo Divadlo U dvou sluncí. Divadelní představení se jmenovalo "Divadlem na cestě k přírodě". Zábavný a poučný… MŠ Všestary, Nezařazené
9. 04. 2024Motýlci a Včeličky v knihovně Ve čtvrtek 4. dubna přivítala paní učitelka Tichá děti z mateřské školky ve Všestarech na první návštěvě knihovny. Na děti čekaly… MŠ Všestary
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna