Individuální přístup a respekt

Přátelská atmosféra

Environmentální výchova

Vztah k přírodě

MŠ Chlum

Motto: „Svět kolem nás“

Škola rodinného typu

Naše mateřská škola se nachází v krásném přírodním prostředí obce Chlum. Naším hlavním cílem je vytvořit školu, kde bude zajištěno vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské prostředí bez stresu a napětí.

Školní zahrada

Součástí zahrady je přírodní svah, na kterém byly vybudovány, lezecké a provazové stěny, skluzavka, skákací panák, pískoviště, houpadla a houpačka Hnízdo.

Environmentální výchova

Podněcujeme v dětech touhu poznávat okolní svět, rozvíjí hluboký a trvalý vztah k přírodě a její ochraně. Prostřednictvím přímého kontaktu s přírodou, pohádek, her, písniček a říkadel, seznamujeme děti se zákonitostmi přírody.

Prosociální výchova

Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

Novinky a aktuality

Nejnovější příspěvky ze zš i mš

23. 04. 2024Téma „Vejce“ v MŠ Chlum V rámci tématu se děti z MŠ Chlum seznámily s různými druhy vajec. Poté navštívily místní chovatelku ptactva, kde sledovaly fáze… MŠ Chlum
23. 04. 2024Divadelní představení „Chytrá horákyně“ Dne 15. 4. 2024 přijela do MŠ Chlum paní Mgr. Eva Kelemenová z divadla „ Na cestě“ Liberec. Zahrála dětem… MŠ Chlum
11. 04. 2024Beseda s autorkou knih Ve školce nás navštívila paní Jitka Vítová, která se věnuje psaní knížek pro děti. Autorka přiblížila dětem děj knihy a… MŠ Chlum
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna