Individuální přístup a respekt

Přátelská atmosféra

Environmentální výchova

Vztah k přírodě

MŠ Chlum

Motto: „Svět kolem nás“

Škola rodinného typu

Naše mateřská škola se nachází v krásném přírodním prostředí obce Chlum. Naším hlavním cílem je vytvořit školu, kde bude zajištěno vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské prostředí bez stresu a napětí.

Školní zahrada

Součástí zahrady je přírodní svah, na kterém byly vybudovány, lezecké a provazové stěny, skluzavka, skákací panák, pískoviště, houpadla a houpačka Hnízdo.

Environmentální výchova

Podněcujeme v dětech touhu poznávat okolní svět, rozvíjí hluboký a trvalý vztah k přírodě a její ochraně. Prostřednictvím přímého kontaktu s přírodou, pohádek, her, písniček a říkadel, seznamujeme děti se zákonitostmi přírody.

Prosociální výchova

Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

Novinky a aktuality

Nejnovější příspěvky ze zš i mš

26. 04. 2022Mladý cukrář Dne 30. 3. 2022 nás v MŠ navštívila paní Drobná s programem " Mladý cukrář". Děti se seznámily s povoláním…

Mladý cukrář Pokračovat ve čtení »

MŠ Chlum
17. 03. 2022Návštěva předškolních dětí v Základní škole ve Všestarech Děti si prohlédly prostory budovy prvního stupně a školní jídelny.  Potkaly se s dětmi z první třídy a  seznámily se s  paní učitelkou.…

Návštěva předškolních dětí v Základní škole ve Všestarech Pokračovat ve čtení »

MŠ Chlum
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna