Individuální přístup a respekt

Přátelská atmosféra

Environmentální výchova

Vztah k přírodě

MŠ Chlum

Motto: „Svět kolem nás“

Škola rodinného typu

Naše mateřská škola se nachází v krásném přírodním prostředí obce Chlum. Naším hlavním cílem je vytvořit školu, kde bude zajištěno vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské prostředí bez stresu a napětí.

Školní zahrada

Součástí zahrady je přírodní svah, na kterém byly vybudovány, lezecké a provazové stěny, skluzavka, skákací panák, pískoviště, houpadla a houpačka Hnízdo.

Environmentální výchova

Podněcujeme v dětech touhu poznávat okolní svět, rozvíjí hluboký a trvalý vztah k přírodě a její ochraně. Prostřednictvím přímého kontaktu s přírodou, pohádek, her, písniček a říkadel, seznamujeme děti se zákonitostmi přírody.

Prosociální výchova

Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

Novinky a aktuality

Nejnovější příspěvky ze zš i mš

21. 10. 2021Hry na školní zahradě Kromě vycházek po okolí, využíváme k pobytu venku školní zahradu u budovy MŠ, na které jsou umístěny různé herní prvky.

Hry na školní zahradě Pokračovat ve čtení »

MŠ Chlum
21. 10. 2021Výlet do záchranné stanice v Jaroměři Děti si prohlédly celý areál se zraněnými zvířaty. Dozvěděly se mnoho nových poznatků o zvířatech a ochraně přírody.

Výlet do záchranné stanice v Jaroměři Pokračovat ve čtení »

MŠ Chlum
21. 10. 2021Labyrint v kukuřičném poli na Chlumu Při pobytu venku jsme s dětmi využily labyrint v kukuřičném poli, kde si děti vyzkoušely orientaci v prostoru. Cestou plnily…

Labyrint v kukuřičném poli na Chlumu Pokračovat ve čtení »

MŠ Chlum
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna