Projekt „Dílny a výuka jazyků prostřednictvím ICT“

Výzva č. 57

Zaměřená na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, na rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy a dále na individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů i žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0601

Název projektu: Dílny a výuka jazyků prostřednictvím ICT

Název veřejné zakázky: Jazykové kurzy – ZŠ Všestary

Šablony klíčových aktivit:

  1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Cílem klíčové aktivity byl rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků, do kterého se aktivně zapojilo 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Pro realizaci aktivity byla vybavena školní dílna nářadím pro žáky a pedagoga.
  2. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu. Cílem klíčové aktivity byla podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického jazyka na základních a středních školách, formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.

Zúčastnilo se všech 126 žáků 2. stupně ZŠ.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna