Projekt „Ovoce, zelenina a mléko do škol“

Oznámení SZIF vydané dne 31. 8. 2022

Na základě vyjádření Ministerstva zemědělství ze dne 30. 8. 2022 došlo k úpravě nastavení školního projektu.

Pro školní rok 2022/2023 došlo k zúžení cílové skupiny na žáky I. stupně základních škol.

Byl stanoven počet dodávek produktů za každý měsíc školního roku 2022/2023 na 1 dodávku měsíčně na jednoho žáka I. stupně základních škol.

V souladu s § 5 odst. 2 nařízení vlády je žadatel povinen zařadit do dodávek minimálně dvě porce neochuceného konzumního mléka a jeho variant se sníženým obsahem laktózy na jednoho žáka I. stupně základních škol v průběhu školního roku 2022/2023.

Od září 2018 běží ve škole nový projekt „Ovoce, zelenina a mléko do škol“, který vznikl spojením dvou projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol 

Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je projekt Evropské unie, který je vymezen evropskou legislativou: nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/39, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40. V české legislativě je upraven nařízením vlády č. 74/2017 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny a mléka. 

Cílem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna