Projekt „Rádi čteme a učíme se cizí jazyky“

Zaměřená na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2621

Název projektu: Rádi čteme a učíme se cizí jazyky

Název veřejné zakázky: Jazykové kurzy – ZŠ Všestary

Předmětem veřejné zakázky byl nákup služeb, konkrétně zajištění zahraničních kurzů pro žáky a pedagogy.

Šablony klíčových aktivit:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Učitelé realizovali čtenářské dílny, které výrazně přispěly ke zlepšení čtenářských dovedností žáků. Materiály, které v rámci tohoto projektu vznikly, budou nadále využívány při rozvoji čtenářské gramotnosti. Bylo zakoupeno celkem 349 knih.
  1. Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazykového kurzu na Maltě se zúčastnili Mgr. Miroslava Hlávková a Mgr. Renata Válková.
  1. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí. Stínování na Slovensku se zúčastnili Mgr. Jiřina Šrůtová, Mgr. Zina Tomášová, Mgr. Hana Zákravská a PaedDr. Petr Fikejz.
  1. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Vzdělávacího pobytu v Anglii se zúčastnilo celkem 20 žáků, 11 žáků z 8. ročníku, 9 žáků z 9. ročníku.
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna