Projekt „Školy pro venkov“

Spolupráce se ZŠ M. Choceňského v Chocni

V rámci projektu Školy pro venkov jsme zrealizovali 2 projektové dny.

Při prvním, 9. 5. 2012, naši zástupci ze 7. a 8. ročníku navštívili ZŠ M. Choceňského v Chocni. Tamější učitelé společně s dětmi pro nás připravili poznávací procházku po městě a jeho zajímavostech. K tomu zpracovali pracovní listy, které posléze vyplňovali naši žáci. Celý den byl poměrně náročný, ale vše proběhlo k úplné spokojenosti zúčastněných. Po dobrém obědě v jejich ŠJ jsme se vypravili v odpoledních hodinách na zpáteční cestu.

21. 5. 2012 jsme ve Všestarech přivítali výpravu z Chocně. Připravili jsme pro ně putování po Chlumu – vyšlápli si na rozhlednu, prošli se po bojišti a navštívili Muzeum Chlum. Také oni zpracovávali jednotlivá témata v pracovních listech. Po vydařené práci se občerstvili ve ŠJ a po 14. hodině vyrazili zpět k domovu.

Oba dny můžeme hodnotit jako úspěšné.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna