Projekt "Společnou cestou"

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020370

VÝŠE PODPORY – 970 179,00 Kč

Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2021, předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023, doba trvání 22 měsíců.

Šablony k realizaci:

  1. Školní asistent – personální podpora MŠ.
  2. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.
  3. Využití ICT ve vzdělávání v MŠ.
  4. Projektový den ve výuce MŠ (povinná aktivita).
  5. Klub pro žáky ZŠ.
  6. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.
  7. Projektový den ve výuce ZŠ (povinná aktivita).
  8. Projektový den mimo školu.
  9. Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ.
  10. Tandemová výuka v ZŠ.
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna