Vzdělávací program „Věda má budoucnost“

Letos se naše škola stejně jako dalších 45 škol z celé ČR zapojila do vzdělávacího programu „Věda má budoucnost“, který je zaměřen na zatraktivnění výuky technických a přírodovědných předmětů. Vzdělávací program nese záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd České republiky a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Program realizuje AISIS, z. ú.  ve spolupráci s firmou ŠKODA AUTO, a.s. Cílem projektu je podpořit pedagogy a ředitele:

  • v moderních trendech výuky,
  • v informovanosti o možnostech uplatnění žáků ve jmenovaných oborech,
  • v provázání poznatků vyučovaných na školách s požadavky praxe.

 

http://www.vedamabudoucnost.cz/

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna