K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

Základní a mateřská škola, Všestary

Aktuality ZŠ

Pozvánka předškolci červen

Školní zájezd  - Oxford, Londýn a megality

Velikonoční jarmark

Plakát

Noc s Andersenem

Zápis do prvního ročníku

Jsme eTwinningová škola

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Ponožkový den

Brzy půjdu do školy

Zralost Všestary

Olympiáda v českém jazyce

Školní karneval

Recitační soutěž

Odhlašování obědů

Vážení rodiče,

s politováním musíme konstatovat, že vstřícný krok školní jídelny, který umožňuje rodičům z důvodu nemoci odhlásit oběd do 7.00 hodin prvního dne nepřítomnosti dítěte, je mnohokrát zneužíván.

Při kontrole ranních odhlášek obědů a porovnání s přítomností žáků ve škole, jsme zjistili, že často rodiče z nějakého důvodu odhlašují oběd, i když dítě je ve škole. Normování potravin a počty uvařených obědů nelze ve velkém korigovat z hodiny na hodinu, což vede k velkým finančním ztrátám ve školní jídelně.

 Z tohoto důvodu musíme přijmout konkrétní opatření:

  1. Odhlášení obědů do 7.00 hodin prvního dne nepřítomnosti dítěte ve škole budeme akceptovat pouze telefonicky a pouze v případě, že dítě není přítomno ve škole.
  2. Budeme pravidelně porovnávat odhlášky obědů a absenci žáků. V případě nesouladu bude odhláška anulována a započítána plná cena za oběd.

 Děkujeme za pochopení.

 Vedení školy a školní jídelny

TVOŘÍME Z PEDIGU

Základní škola nabízí možnost účasti na zájmovém kroužku TVOŘÍME Z PEDIGU pro širokou veřejnost. Zájemci se naučí pracovat s přírodním materiálem pedigem. Za každé pletení každý stihne vytvořit jeden výrobek a hned si ho odnese domů. Kroužek se koná jednou měsíčně
od února do května v pátek. Může se přihlásit i úplný začátečník.  Konkrétní data jsou zapsána na webu školy a ve vývěsce v obci. Změny vyhrazeny. Vážní zájemci se přihlásí v kanceláři školy nebo na e-mailu hlavkova@zsvsestary.cz do 12. 2. 2019.

KDY:        1x měsíčně od 13.30h do 16.30h 

pátek: 15. 2., 8. 3., 12. 4., 3. 5. 2019

POMŮCKY: 

štípací kleště (použité zahradnické nůžky nejsou příliš vhodné, pedig se třepí) šidlo nebo křížový šroubovák ručník (pracuje se s mokrým materiálem) pracovní oděv (domácí oblečení) dna k výrobkům (z vlastních zdrojů nebo přes internet nebo možnost odkoupení za 20 – 50 Kč na místě)

CENA:                600 Kč za pololetí

pedig

Knihovna opět v provozu

 Obecní a školní knihovna je přestěhována do přízemí a zahájila opět provoz. V době školního vyučování ji žáci mohou navštívit každé úterý o velké přestávce, po dohodě s p. uč. Tichou  i v jiném termínu. Žádáme všechny žáky, kteří mají zapůjčené knihy, aby je vrátili v nejbližším možném termínu.

Pro veřejnost je knihovna otevřena každý lichý týden v pondělí 17-19 hodin a každý sudý týden ve čtvrtek 17-19 hodin.

 Divadelní leden

Měsíc leden jsme zahájili návštěvou Klicperova divadla. V pátek 4. ledna 2019  žáci 6. a 7. tříd zhlédli představení Kytice. Jevištní podoba sbírky balad Kytice z pověstí národních, nejslavnějšího díla miletínského rodáka Karla Jaromíra Erbena a jednoho z nejznámějších děl české literatury vůbec, se hraje v hradeckém divadle již pátou sezónu. Žáci 7. tříd si tak zopakovali učivo 6. ročníku a šesťáci dílo K. J. Erbena budou probírat za několik týdnů na hodinách literární výchovy.

Na konci ledna se do divadla vydali i osmáci a deváťáci. Drama W. Shakespeara Romeo a Julie v režii Davida Drábka přináší otázky nesmiřitelnosti nejen rodové, ale i sociální a rasové. Žákům se představení velmi líbilo. Závěr našich lednových „ divadelních návštěv“ patřil představení Bratři Karamazovi, na divadelní prkna převedený román F. M. Dostojevského. Toto představení navštívili žáci  7. - 9. tříd v rámci celoročního předplatného.

Vánoční turnaj v přehazované

Soutěž v anglickém jazyce  - školní kolo

PF019

Vánoční tvoření

Předvánoční vystoupení

Mikuláš ve škole

Vánoční besídka 2018

Projektový den – 100 let republiky

Koncert v kostele

Plakát_100 let

Omezení provozu školní jídelny

Z důvodu pracovní neschopnosti pracovníků školní jídelny jsme nuceni dočasně omezit provoz a vařit pouze jedno jídlo. Omezení potrvá od pondělí 29. 10. 2018 do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

10. ročník - Dýňové slavnosti 16. 10. 2018

Pozor změna!

Vážení strávníci, pokud potřebujete informace o školním stravování nebo máte dotazy či připomínky, prosím, napište nám na skolnijidelna@zsvsestary.cz nebo zavolejte na tel. číslo 720 949 332.

Naše nová kolegyně paní Veronika Volková Kubišová Vám ráda odpoví na dotazy.

Organizace zahájení školního roku

Den Ročník Od - do Výuka Školní družina Obědy

10. 09. 2018

pondělí

1. 7.50 - 8.35 Slavnostní zahájení školního roku Žáci, kteří navštěvují školní družinu, mají oběd přihlášený. Ostatní žáci mají odhlášené obědy.
od 8.35 Třídní schůzka (zákonní zástupci prvňáčků) Žáci odejdou do školní družiny.

2. - 9. 7.50 - 8.35 Slavnostní zahájení školního roku

od 8.35 Žáci odejdou do školní družiny/domů.

11. 09. 2018

úterý

1. 7.50 - 9.30 1. a 2. vyučovací hodina - třídnické práce Žáci si přihlásí obědy sami.
od 9.30 Žáci odejdou do školní družiny/domů.
2. - 9.  7.50 - 11. 25 1. – 4. vyučovací hodina – třídnické práce
od 11.25 Žáci odejdou do školní družiny/domů.

12. 09. 2018

středa

1. - 9. od 7.50 Výuka dle rozvrhu maximálně 6 vyučovacích hodin Žáci odejdou do školní družiny/domů. Žáci si přihlásí obědy sami.

13. 09. 2018

čtvrtek

1. -9. od 7.50 Výuka dle rozvrhu maximálně 6 vyučovacích hodin Žáci odejdou do školní družiny/domů. Žáci si přihlásí obědy sami.

14. 09. 2018

pátek

1. - 9. od 7.50 Výuka dle rozvrhu maximálně 6 vyučovacích hodin Žáci odejdou do školní družiny/domů. Žáci si přihlásí obědy sami.

17. 09. 2018

pondělí

1. - 9. od 7.50 Výuka dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování Žáci odejdou do školní družiny/domů. Žáci si přihlásí obědy sami.

Seznam zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019 (nejen pro žáky ZŠ) - více na Zájmové kroužky

Nový stravovací program Strava.cz - více na Školní jídelna

Oznámení:

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Všestary vyhlašuje pro žáky 1. – 9. ročníku

ŘEDITELSKÉ VOLNO

ve dnech 3. – 7. září 2018 z důvodu stavebních prací.

Pro žáky I- IV. třídy bude zajištěna školní družina od  6.30 do 16.30 hodin.

Vyučování začne v pondělí 10. září 2018 v 7.50 hodin.

Poučení o mimořádném bezpečnostním opatření -  rekonstrukce budovy školy


Školní rok 2017/2018

Týden na Dračí skále

Pasování prvňáků na čtenáře

Literární exkurze žáků 6. tříd – 23. květen 2018

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny dvě první třídy s počtem žáků 16/15. Tato varianta je umožněna zákonem a pro školu je ekonomicky náročná. Varianta byla vybrána z důvodu zkvalitnění výuky v první třídě.

900x750

Velký úspěch našich žáků v soutěži „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2018“

Výsledky voleb do školské rady

Dějepisná exkurze – Praha, 9.třída

Den otevřených dveří při příležitosti oslav 250. výročí vyučování ve Všestarech 

900x750

Dravci

Volby do školské rady

Informace o škole v přírodě

Prohlídka školy pro nově příchozí žáky

Prohlídka školy pro nově příchozí žáky 6. ročníku 2018/2019 se bude konat dne 25. 5. 2018 od 12.00 do 14.00 hodin. Bližší informace na tomasova@zsvsestary.cz.

Žádost o přestup 2018/2019

Podmínky přestupu žáka z jiné základní školy

 Zákonní zástupci žáka mají právo kdykoliv zvolit libovolnou školu, kde se uskutečňuje základní vzdělávání žáka. Zákonný zástupce žáka si může zvolit i jinou než spádovou školu. O přestupu žáka rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce ředitelka školy, do které se žák hlásí.

Pokud důvodem pro přestup žáka je změna spádové školy (např. stěhování, nově stanovené spádové oblasti), je ředitel nové spádové školy povinen tohoto žáka přijmout. V ostatních případech rozhoduje ředitelka o přijetí žáka na základě kapacitních možností školy.

Vzor žádosti o přestup do ZŠ je na webových stránkách školy a lze ji podat vedení školy kdykoliv.

Pokud jsou veškeré dokumenty v pořádku, lze přestup vyřídit během jednoho dne.

Co s sebou? Vyplněnou přihlášku, občanský průkaz zákonného zástupce, průkaz zdravotního pojištěnce (žáka), žákovskou knížku či poslední vysvědčení žáka, u cizinců doklad o povolení k pobytu.

Odhlášení žáka z původní školy doporučujeme provést písemně s uvedením data změny a adresy nové školy.

Základní školy si po přestupu sami předají další potřebné informace.

Zápis do prvního ročníku

V pátek 6. 4. se budova 1. stupně převlékla do slavnostního - proběhl zápis do 1. ročníku. Předškoláci zde byli „pasováni“ na budoucí prvňáčky. U vchodu je přivítaly paní učitelky s dětmi ze třetí třídy. Pak už je ve třídách čekala zkouška zralosti. Za šikovnost byli odměněni drobnými dárky, které připravili starší spolužáci. Naši nejmenší se opět sejdou v červnu, kdy si v rámci adaptačního bloku „Brzy půjdu do školy“ ještě jednou zahrají na učení. V září už to bude doopravdy. Budeme se těšit.

Výsledky zápisu do 1. třídy

Veselé Velikonoce

Požehnané velikonoční svátky, hojnost zdraví, pohody a lásky přejí

vedení Základní školy a mateřské školy, Všestary

Barevný týden ve škole

Školní družina a 2. B  v knihovně

Noc s Andersenem

Zdravá 5 v prvních a druhých třídách

Předškoláci ve škole

Termín předávání vysvědčení 

Karneval

Olympijský den

Zavítal k nám Bovýsek

Recitační soutěž

O pejskovi a kočičce

Beseda s Policií

Environmentální projektový den „My a příroda“

Poslední den 1. pololetí

Soutěž v anglickém jazyce

Dne 29. 1. 2018 proběhlo školní kolo soutěže v  anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo  celkem  18 žáků ze 7., 8. a 9. tříd. Každý soutěžící si vyzkoušel své znalosti ve třech dovednostech: listening, speaking, reading.  Žáci soutěžili ve dvou kategoriích:

kategorii IA soutěžilo 5 žáků  - 1. místo:  Anna Havlíčková

kategorii IIA soutěžilo 13 žáků  - 1. místo:  Daniel Polák

Oba žáci nás budou reprezentovat 14. 2. 2018 v okresním kole soutěže  v anglickém jazyce v

 Hradci Králové. Všichni studenti obdrželi písemnou pochvalu za snahu a aktivní přístup k soutěži.

Mgr. Kateřina Dokoupilová

Dějepisná olympiáda

47. ročník, 2017/2018

 22. 1. 2018 se někteří žáci 9. třídy zúčastnili školního kola dějepisné olympiády.

Tematické zaměření 47. ročníku je „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938".

Nejúspěšnějším řešitelem na naší škole se stal Daniel Polák.

Školský informační systém Škola OnLine

Brzy půjdu do školy

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 2018

Zahraniční zájezd: Adventní císařská Vídeň

Vážení přátelé ZŠ a MŠ Všestary,

přejí příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce 2018 a připojuji srdečné poděkování za důvěru a úspěšnou spolupráci svým kolegům a kolegyním, zákonným zástupcům dětí a žáků naší školy, zřizovateli školy pod vedením starosty obce Všestary panu Ing. Michalu Dernerovi, všem přátelům a partnerům naší školy.

Šťastné a veselé Vánoce všem

přeje Ing. Zarine Aršakuni, ředitelka školy

Vánoční zpívání

Zdobení stromečků v zoo

Výstava betlémů v 6. B

Vánoční besídka

Změna cen stravného

Zdravá 5

Vánoční exkurze „Vánoce letem světem“

Vánoční tvoření na ZŠ

Mikuláš ve škole

Sběr papíru

Vážení rodiče a přátelé školy, milí žáci,

prosíme, posbírejte všechen starý papír, lepenky, noviny a časopisy, které doma máte a 6. prosince od 7.00 hodin přijeďte s tím vším ke  škole, kde bude přistaven kontejner.

Děkujeme, že s námi myslíte na přírodu a třídíte papír.

Střezetice

Putování za čokoládou

COOKING COMPETITION

Informace vedoucí školní jídelny

Exkurze ČOV

Páťáci a zvířátka

Informace k přijímacímu řízení 2017/2018

Divadlo Drak

Austrálie

Program dlouhodobé primární prevence - V. třída

Turnaj ve florbalu chlapců

Program dlouhodobé primární prevence - VIII. třída

Svítící dýně

Psali o nás v novinách…

900x750

Turnaj ve florbalu 18. 10. 2017

Dýňové slavnosti -  9. ročník

Závody v orientačním běhu

Divadelní představení Romeo a Julie

Šesťáci na Dožínkách