K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

Základní škola a mateřská škola, Všestary

Aktuality ZŠ

Školní rok 2020/2021

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

TRADIČNÍ "12. DÝŇOVÉ SLAVNOSTI“ NETRADIČNĚ

Rozvrh hodin od 2. 11. 2020 do 30. 11. 2020

Rozvrh I. třída   Rozvrh II. třída   Rozvrh III. A třída   Rozvrh III. B třída

Rozvrh IV. A třída   Rozvrh IV. B třída   Rozvrh V. A třída   Rozvrh V. B třída

Rozvrh VI. A třída   Rozvrh VI. B třída   Rozvrh VII. A třída   Rozvrh VII. B třída

Rozvrh VIII. třída   Rozvrh IX. A třída   Rozvrh IX. B třída

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem ke stále trvající epidemii zůstávají dle nařízení Vlády školy zavřené a výuka poběží i nadále v distančním režimu.

Velice děkujeme za Vaši účast v dotazníkovém šetření o průběhu distanční výuky na naší škole. Vaše náměty a připomínky bereme na vědomí. Také děkujeme za pozitivní odezvy a pochvaly. Věřte, že  Vaše pochvala nás v této nelehké době moc těší a motivuje.

Nicméně je potřeba jít dál a naplánovat další průběh distanční výuky, zatím pouze do konce listopadu.

S ohledem na Vaši zpětnou vazbu vedení školy vytvořilo nový upravený rozvrh hodin, ve kterém je více online výuky (hlavně v naukových předmětech). V rámci možností jsme vycházeli z doporučení MŠMT, které mimo jiné říká, že žáci by měli mít omezený počet online vyučovacích hodin s delší přestávkou mezi jednotlivými hodinami či bloky.

Předměty výchovného charakteru a volitelné předměty budou probíhat asynchronně, formou projektů. Nelze je úplně vynechat.

Zadávání úkolů a jejich odevzdávání bude primárně přes modul Domácí úkoly ve Škole Online. Vedení školy zajistilo větší diskovou kapacitu pro úložiště výukových zdrojů, což by mělo zabezpečit relativně bezproblémový chod.

Co ale neumíme ovlivnit, jsou technické problémy pří vysílání spojené s kvalitou připojení k internetu. Je to individuální problém každé domácnosti, včetně učitelů, protože pracují z domova. Proto apelujeme na všechny účastníky distanční výuky, aby byli tolerantní a měli pochopení a trpělivost.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že se brzy  uvidíme ve škole.

Vedení školy

Tělesná výchova na 1. stupni

Tělesná výchova 1. stupně byla do poloviny října 2020 bez omezení a my všichni doufáme, že se nejen tento předmět zase co nejdříve vrátí do zajetých kolejí.

Pevné zdraví a snad brzy na viděnou!

Mgr. M. Pleskotová

360x360360x360360x360360x360360x360360x360360x360360x360360x360360x360360x360360x360360x360360x360

Informace o ošetřovném na dítě do 10 let je na webovém portálu MPSV. https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Péči o děti ve věku od 3 do 10 let – informace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let předávají odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zaměstnavatelé souhrnně za všechny níže uvedené zaměstnance.

Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

bezpečnostních sborů;

obecní policie;

poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

příslušníci ozbrojených sil;

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

předávají zaměstnavatelé odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje  souhrnně za všechny výše uvedené zaměstnance

Zaměstnavatelé ze správního obvodu ORP Hradec Králové předávají požadavky Mgr. Martinu Strunovi, mstruna@kr-kralovehradecky.cz  , 607 094 574.

Zaměstnavatelé ze správních obvodů ostatních ORP v Královéhradeckém kraji předávají požadavky Mgr. Svatavě Odlové, sodlova@kr-kralovehradecky.cz  , 736 521 855.

Požadavky předávejte ve vyplněné tabulce, kterou si můžete stáhnout v příloze.

Tabulka_požadavky

Určení škol 13-10-2020

Organizace distanční výuky - aktualizace

Dle nového usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., škola mění organizaci distanční výuky následujícím způsobem:

  • Mateřské školy stávající režim se nemění.
  • Na 1. a 2. stupni základní školy, včetně školní družiny je zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. Od 14. října žáci přecházejí na distanční výuku.

Způsob organizace distanční výuky je uveden v dokumentu „Organizace distanční výuky“.

Organizace distanční výuky

Upravený rozvrh distanční výuky

Obědy pro žáky na distanční výuce, se budou vydávat v jednorázovém obalu od 10.45  do 11.00 hodin přes boční vchod školní jídelny.

Organizace distanční výuky

Vážení rodiče,

dle nařízení Krajské hygienické stanice  Královéhradeckého kraje s účinností od 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. platí následující mimořádná opatření:

  1. V rámci vyučovací hodiny hudební výchovy či jiných vzdělávacích aktivit ruší se zpěv.
  2. Vyučovací hodina tělesné výchovy na 2. stupni základní školy bude probíhat za příznivého počasí formou procházek venku (bez převlékání se), za nepříznivého počasí bude zajištěn náhradní program v budově školy. Tělesná výchova na 1. stupni je zatím bez omezení.
  3. Volnočasové aktivity, tj. kroužky, které probíhají mimo standardní vyučování, se neotevřou do odvolání.
  4. Doučování formou konzultací, klubů či kroužky školní družiny, které jsou součástí vzdělávacího procesu školní družiny, budou fungovat bez omezení.

Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 1/2020 ze dne 1. 10. 2020

Dýňové slavnosti 2020

Nová cena stravného od 1. 10. 2020

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nový doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19í. Z hlediska školy jsou důležité následující body:

  • V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.
  • Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič. Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič.

Celý text je ke stažení zde:

Covid ve školách_11_09_2020

Dopis ministra MZd 

Algoritmus izolace a karanténa

Algoritmus respirací PL

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR od čtvrtka 10. 9. 2020 budou povinné roušky ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).

Celý text na https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/  

Děkujeme za pochopení

BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLE K ZABRÁNĚNÍ ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19 OD 1. 9. 2020

Tělocvična

Po zvážení doporučení z manuálu MŠMT, zhodnocení možnosti jejich plnění a po jednání se zřizovatelem školy, vedení školy se rozhodlo z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v prvním pololetí školního roku 2020/2021 nepronajímat tělocvičnu cizím osobám.

Děkujeme za pochopení

Požadavky na sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021

Sešity - označení

1. ročník

2. a 3. ročník - zajistí školy

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník


Úřední hodiny o prázdninách

1. - 3. 7. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin

24. - 31. 8. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin

V urgentních případech po předchozí telefonické domluvě.