ZŠ Všestary

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Ve školním roce 2022/2023 naše škola pracuje s novým Školním vzdělávacím programem, který zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků. Tzv. „nová informatika“ počítá s rozvojem informatického myšlení, základy programování a algoritmizace, umožňuje rozvíjet logické  a analytické myšlení žáků, podporuje tvořivost a hledání různých cest při řešení problémů. Učíme se programovat zábavnou formou. Pro začátek využíváme …

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Pokračovat ve čtení »

SETKÁNÍ ČLENŮ ŽP S PANEM STAROSTOU

V pátek 27. ledna se členové žákovského parlamentu na Obecním úřadě Všestary setkali s panem starostou Ing. Michalem Dernerem, MBA. Pan starosta nás uvítal, ukázal nám svou kancelář a pak nám v sále místního zastupitelstva vyprávěl o své práci, o tom, jak funguje zastupitelstvo a rada obce, o povinnostech a pravomocích starosty. Členové ŽP informovali pana starostu o …

SETKÁNÍ ČLENŮ ŽP S PANEM STAROSTOU Pokračovat ve čtení »

ZPRÁVA Z LYŽAŘSKÉHO KURZU

I přes letošní nestálost zimního počasí se ve druhém lednovém týdnu nového roku konal lyžařský kurz tříd VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A  a VIII.B. Výcviku se zúčastnilo celkem 51 žáků, mezi nimiž bylo i několik úplných začátečníků. Doprovázelo je  5 instruktorů. Tento kurz je neodmyslitelnou součástí školního vzdělávacího programu naší školy. Žáci mají možnost zvládnout základní …

ZPRÁVA Z LYŽAŘSKÉHO KURZU Pokračovat ve čtení »

Projektový den „Logické hry“

Ve čtvrtek 26. 1. 2023  se 2. třída zúčastnila projektového dne. Na druháčky čekalo plno logických her a jiných aktivit. Dětem se práce dařila a bavila je. Tento projekt měl velký úspěch, děti se snažily a velmi si logické hry užily. Všichni se těší na pokračování projektu.  

Pohádka ve školní družině

Ve středu 25. ledna k nám do družiny přišly děti z dramatického kroužku. Zahrály nám krásné divadlo „O nenasytném vrabci.“ Divadlo bylo poučné a dětem se moc líbilo. Vítek Jíša, Ela Donátová a Adriana Nováková, III. třída

SVÍČKY PRO UKRAJINU

Naše škola se rozhodla pomoci dobrovolníkům Charity Hradec Králové, kteří vyrábějí zákopové svíčky pro Ukrajinu. Zákopové svíčky dokáží vytopit místnost, ohřát jídlo, posvítit jak přímo v zákopech, tak ve sklepích či domovech bez elektřiny. Děti mohou nosit  celý únor zbytky svíček a umyté konzervy  do školy. Velice DĚKUJEME.

AFK Probluz ve škole

V pátek 20. ledna 2023 proběhl fotbalový nábor do AFK PROBLUZ. Děti si ve vzájemných zápasech zahrály fotbal, změřily navzájem síly, vyzkoušely si práci s míčem, navrhly fotbalový dres a zasoutěžily si. Této akce se zúčastnily třídy 1. stupně – žáci od 1. do 5. ročníku. Dětem se akce moc líbila, užily si ji a na závěr …

AFK Probluz ve škole Pokračovat ve čtení »

Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 19. 1.2023 navštívili žáci druhé třídy knihovnu. Paní Mgr. Anna Tichá seznámila děti se systémem knihovny, jak to v knihovně chodí, kde děti mohou nalézt knížky, které jsou pro ně vhodné a jak si zapůjčit knížky domů, aby mohly pilně číst. Děti si knížky domů ihned zapůjčily a těší se na další návštěvu v knihovně.

Tři králové

Svátkem Tří králů končí 6. ledna vánoční období. Podle tradice se Kašpar, Melichar a Baltazar přišli do Betléma poklonit právě narozenému Ježíši Kristovi a donesli mu dary – zlato, kadidlo a myrhu. Děti ve školní družině si o Třech králích vypravovaly a zhlédly krátký příběh mudrců. Malovaly putování Tří králů, zpívaly koledu, tvořily lucerničky a …

Tři králové Pokračovat ve čtení »

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna