Nezařazené

Muzeum východních Čech

V úterý 16. května navštívila II. a IV. třida Muzeum východních Čech v Hradci Králové.  Druháčci si vyzkoušeli, jak to chodilo ve škole před sto lety. Jak náročné  to žáci měli  a určitě  si všichni budou vážit zjednodušení školní práce  v současnosti. Vyzkoušeli si psaní perem s násadkou a inkoustem. Počítali s názornými pomůckami. Na …

Muzeum východních Čech Pokračovat ve čtení »

Výlet do Prahy

Dne 27. dubna se žáci 3. a 4. třídy vydali na výlet na Pražský hrad. Prohlédli si jeho vnitřní i vnější prostory. Navštívili Chrám sv. Víta či Vladislavský sál. Prošli se Zlatou uličkou a zahradami, odkud měli krásný výhled na celou Prahu. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí z českých dějin a odvezli si drobné suvenýry …

Výlet do Prahy Pokračovat ve čtení »

Finanční gramotnost

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 se uskutečnil ve II. a IV. třídě výukový program na téma finanční gramotnost –  Abeceda peněz. Paní lektorka Andrea Dlouhá z České spořitelny ve spolupráci se školami učí prostřednictvím Abecedy peněz děti, jak se orientovat ve složitém světě financí. Program je tu už několik let a jeho velkou předností je, že děti nejen vzdělává, ale také …

Finanční gramotnost Pokračovat ve čtení »

Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Všestary oznamuje výsledky zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024. Celkový počet žádostí: 33 Přijato: 23 dětí. Odklad povinné školní docházky o jeden rok: 4 dětí. Zatím bez rozhodnutí o odkladu*: 6 dětí.*Poznámka: V režimu přerušení správního řízení do doby dodání požadovaných dokladů. Registrační číslo Výsledek Registrační číslo …

Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy Pokračovat ve čtení »

Vánoční projektový den

Turnaj v přehazované V rámci vánočního projektového dne si žáci 5. – 9. ročníku mohli i zasoutěžit v tělocvičně. Hrál se turnaj v přehazované. Žákovský parlament vše připravil a nalosoval děti do šesti týmů po šesti hráčích. Akce nabídla pěknou sportovní podívanou i díky tomu, že žáci z vyšších ročníků nechali vyniknout i ty nejmladší …

Vánoční projektový den Pokračovat ve čtení »

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s pozdějšími změnami, a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhlašuje ředitelka školy 18. 11. 2022 a 22. 12. 2022 ředitelské volno pro žáky ZŠ v souvislosti se …

Ředitelské volno Pokračovat ve čtení »

Adaptační kurz 6. ročníku

9. září – 10. září 2022 Ve druhém zářijovém týdnu se uskutečnil adaptační kurz pro žáky 6. ročníků, jehož cílem bylo pomoci žákům s přechodem na druhý stupeň. V průběhu dvou dnů se žáci za širokého spektra seznamovacích aktivit představovali navzájem, společně se učili spolupráci, naslouchání a respektu jeden k druhému. Zároveň měli možnost poznat nové třídní učitele …

Adaptační kurz 6. ročníku Pokračovat ve čtení »

Dodatečné volby do školské rady

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Všestary v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje dodatečné volby do školské rady na funkční období 2022/2024 jednoho člena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby …

Dodatečné volby do školské rady Pokračovat ve čtení »

Přivítání prvňáčků

Na ZŠ Všestary jsme 1. září přivítali 22 prvňáčků. První školní den je přišla přivítat paní ředitelka a přivítal je též pan místostarosta. Děti se do školy těšily, recitovaly básničky, zpívaly písničky, poznávaly svoje jméno a byly slavnostně ošerpovány na „Prvňáka 2022“. Odnesly si domů spousty hezkých zážitků, učebních pomůcek a dojmů. Dnes s dětmi dorazili …

Přivítání prvňáčků Pokračovat ve čtení »

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna