Nezařazené

5. dubna nás navštívilo Divadlo U dvou sluncí. Divadelní představení se jmenovalo „Divadlem na cestě k přírodě“. Zábavný a poučný příběh o přírodě, počasí a ekologii, doprovázen veselými písničkami a krátkým cvičením.

Ve středu 3. 4. 2024  studentky vysoké školy – budoucí paní zubařky – dětem přiblížily a osvětlily zákoutí ústní dutiny. Žáci se dozvěděli, že sklovina je nejtvrdší část našeho těla a že zuby jsou důležité nejen na rozmělňování potravy, ale i na komunikaci.  Hlavní součástí besedy bylo žáky poučit o správném postupu čištění čelisti. 

Na naší základní škole se pravidelně věnujeme zajímavým laboratorním cvičením, která významně obohacují učební proces. Při hodinách fyziky jsme se zaměřili na objem těles. Laboratorní cvičení nám umožnila nejen prakticky měřit objem různých těles, ale také aplikovat matematické dovednosti při výpočtu objemu kvádru či krychle.

V prosinci proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v českém jazyce. S nejvyšším počtem bodů do okresního kola, které se konalo dne 30. 1. 2024 na Gymnáziu J. K. Tyla, postoupila Barbora Zavadilová, žákyně IX. A.  Zde nás velice úspěšně reprezentovala a skončila na 4. místě. Báře k tomuto velkému úspěchu  gratulujeme.

V pátek 1. prosince se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Zúčastnilo se jej 29 žáků, přičemž 17 z nich se stalo úspěšnými řešiteli.Na vítězných příčkách se umístili: 1. místo: Daniel HOŽ (VIII. C)2. místo: Jan RŮŽIČKA (VIII. C)3. místo: Tomáš ENDLER (IX. B) Všem úspěšným řešitelům gratulujeme. Vítězům přejeme úspěch a pevné nervy v okresním

 Vážení rodiče, dne 21. 11. 2023 ustavený Stávkový výbor zaměstnanců Základní školy a mateřské školy, Všestary ( Michaela Válková, Anna Tichá, Marina Tajchmanová) oznámil ředitelce školy, že 55 (87 %) zaměstnanců školy se bude dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky, a to formou jednodenní přerušení práce po celou pracovní dobu dne 27. 11. 2023.

15. ročník Přehlídka vyřezaných, ozdobených a rozsvícených dýní  se  bude konat  v úterý 17. 10. 2023  od 18 hodin u budovy  2. stupně  ZŠ Všestary. Zveme všechny rodiče, děti, přátele školy na tradiční výstavku dýní.  Všichni, kteří se chtějí aktivně zapojit a vystavit svou dýni, si musí vyzvednout pořadové číslo – nejpozději do  pondělí 16. 10.

Zámek Hrádek u Nechanic – kousek Anglie ve východních Čechách  Zámek Hrádek u Nechanic je jednou z nejvýznamnějších romantických staveb na území České republiky. Zámek vznikl v letech 1839-1857 ve stylu windsorské gotiky, jako reprezentační sídlo šlechtického rodu Harrachů. Zámecké interiéry mají převážně novorenesanční vzhled. Během prohlídky jsme se dozvěděli mnohé o rodu Harrachů, o

12. 6. 2023 jsme se rozloučili s našimi předškoláčky. Přejeme jim hodně úspěchů a nových kamarádů a doufáme, že si na nás někdy vzpomenou.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna