MŠ Všestary

Dne 10. 4. 2024 naši MŠ Všestary navštívili studenti zubního lékařství se svým programem „Čisté zoubky“. Seznámili děti s významem chrupu a se zásadami správné péče o něj. Děti si přinesly své kartáčky a učily se správnou techniku čištění zoubků.

5. dubna nás navštívilo Divadlo U dvou sluncí. Divadelní představení se jmenovalo „Divadlem na cestě k přírodě“. Zábavný a poučný příběh o přírodě, počasí a ekologii, doprovázen veselými písničkami a krátkým cvičením.

Ve čtvrtek 4. dubna přivítala paní učitelka Tichá děti z mateřské školky ve Všestarech na první návštěvě knihovny. Na děti čekaly pohádkové hádanky a dětské knihy. S paní učitelkou si vyprávěly o pohádkách, prohlížely si knihy a dozvěděly se, jak se k nim chováme a jak si je můžeme v knihovnách půjčit domů. Do školky si

Dne 14.3. se děti z DS Svěťáček seznámily s prostorami, učitelkami a dětmi z mateřské školy. Společně shlédli pohádku „Jak Jeníček do města zabloudil“.

Dne 29. 2. 2024 naši předškoláci navštívili 1. třídu ZŠ Všestary. Seznámili se s novým prostředím, vyplňovali pracovní listy, vyzkoušeli si práci na interaktivní tabuli a zazpívali si písničky, při kterých si i trochu zacvičili. Děti si tuto návštěvu velice užily.

Dne 28.2. 2024 se konal karneval. Děti již od rána soutěžily, hrály si, tancovaly. Vysoutěžily si sladké odměny, po promenádě dostaly diplom a karneval jsme zakončili diskotékou.

Od února děti z MŠ Všestary dochází do zdejšího bazénu na lekce plavání. Učí se zde nebát se vody, formou her nacvičují správné techniky plavání a zdatnější děti již plavou ve větší hloubce.

Motýlci úspěšně proplouvají projektem „Robotika“. V současné době plní ve skupinkách úkoly na pochozích sítích. Učí se spolupracovat, rozhodovat za celý tým a procvičují barvy, tvary i počty. Děti tento projekt velmi baví a každý týden vidíme pokroky v logickém myšlení i v kooperaci.

Dne 12. 2. 2024 do naší MŠ přijelo Pohádkové dechové kvinteto z Filharmonie Hradec Králové s hudební pohádkou „Jak šli muzikanti do světa“. Pohádkové povídání bylo proloženo hudebním doprovodem složeným z příčné flétny, hoboje, klarinetu, lesního rohu a fagotu. Děti si na závěr vyzkoušely roli dirigenta.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna