MŠ Chlum

V rámci tématu se děti z MŠ Chlum seznámily s různými druhy vajec. Poté navštívily místní chovatelku ptactva, kde sledovaly fáze vývoje od zárodku po vylíhnutí ptačího jedince.

Dne 15. 4. 2024 přijela do MŠ Chlum paní Mgr. Eva Kelemenová z divadla „ Na cestě“ Liberec. Zahrála dětem loutkovou pohádku „Chytrá Horákyně“.

Ve školce nás navštívila paní Jitka Vítová, která se věnuje psaní knížek pro děti. Autorka přiblížila dětem děj knihy a společně si ji prohlížely. Tato forma u dětí podporuje kladný vztah ke knížkám, rozvíjí  předčtenářskou gramotnost.

Naši mateřskou školu navštívily studentky stomatologie, které děti hravou formou poučily o důležitosti zubní hygieny.

V úterý 5.3.2024 jsme se s  předškoláky vypravili linkovým autobusem do Všestar. Děti si prohlédly jídelnu, školní družinu a první stupeň ZŠ. Vyzkoušely si jaké to bude, až budou školáky. Na interaktivní tabuli a  pracovních  listech řešily  různé úkoly, s paní učitelkou si zazpívaly a zacvičily.

Ve středu 28.2. se konal karneval. Nejprve byla promenáda v maskách, poté děti ukázaly svou zdatnost v soutěžích a zatančily si. Na závěr je čekala odměna.

Děti si v tomto týdnu zahrály „Na stavbaře“.

V pondělí 12.2.2024 nás v MŠ navštívilo  dechové kvinteto z Filharmonie Hradec Králové s hudební pohádkou “ Jak šli muzikanti do světa“. Seznámili děti s netradičními hudebními nástroji a  naučili je novou písničku. Děti vytleskávaly rytmus, aktivně se zapojovaly do představení a na závěr si zahrály “ Na dirigenty“.

V rámci projektu ,,Lidské tělo“ si děti vyzkoušely různé činnosti – smyslové hry, práci s interaktivní tabulí, výtvarné a pracovní činnosti, práce s didaktickými pomůckami. Děti byly seznámeny se zdravým životním stylem a bezpečným chováním.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna