Únor 2022

Naši deváťáci se již pilně připravují na přijímací zkoušky. Nyní si spolu se svými učiteli doplňují poslední neznalosti, procvičují učivo a zkouší si nanečisto úlohy z přijímacích testů. Aby jim škola jejich přípravu zintenzivnila, proběhl v lednu jednodenní opakovací blok z matematiky. V únoru absolvovali dvoudenní přípravu z českého jazyka a matematiky. V březnu je potom čeká další opakovací blok, […]

Soutěž v anglické konverzaci proběhla dne 24. února a zúčastnili se jí především žáci z 8.- 9. tříd, plus jedna žákyně ze 7. třídy.  Nejdříve účastníci prošli společnou částí, skládající se z krátkého poslechu a čtení s porozuměním a pak si každý z nich vylosoval jedno z témat, o kterém krátce mluvil.  Výkony žáků byly

V rámci přírodovědy jsme si s žáky z V. B zahráli na malé paleontology. Děti se dozvěděly zajímavosti z vývoje naší Země. Ze sádry si vyrobily odlitky zkamenělin podmořských trilobitů a jiných živočichů. Práce byla náročná, ale děti byly šikovné a dobře spolupracovaly. Z výsledku máme velkou radost.

Ve dnech 23. – 24. 2. 2022 na naší škole opět proběhl vzdělávací program „Párty se Zdravou  5. Děti se dozvěděly teoretické informace o zdravé výživě. Páté třídy za svoje vědomosti získaly i drobná ocenění od paní lektorky. Žáci šestých tříd připravili plnohodnotné pokrmy, které také ochutnali.

Žáci 6. tříd se rámci výuky dějepisu pustili do výroby pyramid. Každý se zvolil materiál, který mu byl nejbližší. A tak vznikly pyramidy z papíru, z kostiček lega, ze dřeva, z kovu, z kartonu, z kamene, z keramické hmoty, ze špejlí, dřívek, dokonce byla jedna pyramida i uháčkovaná z vlny. Podívejte se na fotografie, jak se to šesťákům povedlo.

Tři krásné pohádky s hudebním doprovodem se dětem moc líbily.

Hradecká Filharmonie dětem zahrála hudební pohádku „Jak šli muzikanti do světa“, děti poznávaly hudební nástroje a naučily se novou píseň.

Dne 26. 1. 2022 se na naší škole uskutečnil sběr papíru. Nejlepší byla Tereza Janďourková z 9. třídy, která nasbírala 177 kg. Na dalším místě se umístila Šípová Alžběta (6. A) a Imramovská Zuzana (2.tř.)  Všem, kteří se zúčastnili, moc děkujeme a doufáme, že se příště zúčastníte znovu. Zapsala: Eliška Chvátalová, 6. A (v rámci hodiny českého

Pro rodiče: Školní zralost dětí předškolního věku. Informace k zahájení a průběhu školního roku 2022/2023. Pro děti: Adaptační setkání (hry, soutěže a příprava na školu).

Vykročili jsme do druhého pololetí školního roku. Máme za sebou slunný podzim, adventní čas, zimu. Krásná období, která nás inspirují k všestranným činnostem a hlavně k tvoření.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna