Červen 2024

Rádi bychom vyjádřili naše upřímné poděkování zřizovateli školy, rodičům a všem příznivcům za jejich podporu v letošním školním roce. Přejeme vám krásné léto!

26. 6. 2024 A je tu konec školního roku a s ním vždy přicházel branný den-Ochrana člověka za mimořádných událostí. Letos naplánovali a připravili takový den pro své mladší spolužáky žáci devátých tříd. Připravili si různá stanoviště, kde se žáci od 1. do 8. tříd seznamovali s důležitými informacemi pro jejich ochranu. A nejen, že si vyslechli

Ze čtvrtka 20. června  na pátek 21. června proběhlo v MŠ  přespání předškolních dětí. Paní učitelky si pro děti připravily indiánské odpoledne plné her, soutěží a  s opékáním buřtů. Za statečnost  při spaní bez rodičů dostaly diplom a odměnu.

Závěr školního roku si děti ze Včeliček  zpestřily vycházkou za exotickými ptáky, kteří původně pocházejí z Jižní Ameriky a Nového Zélandu. Paní Kubánková dětem vyprávěla zajímavosti o životě ptáků. Moc se jim líbilo i malé koťátko spící blízko voliér. Před zpáteční cestou si děti pochutnaly na malinách a do školky si odnesly bonbóny a hezký

Na závěr školního roku si žáci III. třídy připravili  zdravou svačinu. Nastrouhanou mrkev a vajíčka smíchali s tvarohem, dochutili zakápnutým citronem. Hotové jednohubky ozdobili okurkou, petrželkou nebo paprikou. Na zdravé svačince si všichni společně pochutnali. I spolužáci z ostatních tříd ocenili jejich kuchařské umění.

Ve středu 19. června jsme navštívili místní bažantnici. Pan Černý děti provedl areálem a seznámil je s vývojem bažantů.

V pátek 21. června se I. – III. třídy vydaly na přírodovědnou procházku do Světí. Nejdříve jsme si prošli naučnou stezku, kde jsme si přečetli plno zajímavostí o místní přírodě. Dozvěděli jsme se o společenství rostlin a živočichů na louce, na poli a v lese. Poznávali jsme rostliny a různé druhy obilí. Vycházku jsme zakončili

V pátek 14. června 2024 proběhlo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Král Jan I. se svojí družinou přijel osobně zjistit, zda noví adepti jsou připraveni na pasování čtenářů. Všichni žáci ukázali, že si s písmenky a slovy dokážou poradit. Po slibu čtenářů je král pasoval na rytíře a rytířky řádu čtenářského. Každý žák dostal pamětní list

Dne 10.6. proběhl ve školní družině  Dětský den 1. a 2. oddělení. Děti soutěžily v netradičních disciplínách a kreslily křídami  na chodník. Chlapci si mohli dát namalovat obličej . Paní Havránková  upletla dívkám krásné copánky. V závěru odpoledne byly všechny děti odměněny nanukem.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna