Leden 2023

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Ve školním roce 2022/2023 naše škola pracuje s novým Školním vzdělávacím programem, který zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků. Tzv. „nová informatika“ počítá s rozvojem informatického myšlení, základy programování a algoritmizace, umožňuje rozvíjet logické  a analytické myšlení žáků, podporuje tvořivost a hledání různých cest při řešení problémů. Učíme se programovat zábavnou formou. Pro začátek využíváme …

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Pokračovat ve čtení »

SETKÁNÍ ČLENŮ ŽP S PANEM STAROSTOU

V pátek 27. ledna se členové žákovského parlamentu na Obecním úřadě Všestary setkali s panem starostou Ing. Michalem Dernerem, MBA. Pan starosta nás uvítal, ukázal nám svou kancelář a pak nám v sále místního zastupitelstva vyprávěl o své práci, o tom, jak funguje zastupitelstvo a rada obce, o povinnostech a pravomocích starosty. Členové ŽP informovali pana starostu o …

SETKÁNÍ ČLENŮ ŽP S PANEM STAROSTOU Pokračovat ve čtení »

ZPRÁVA Z LYŽAŘSKÉHO KURZU

I přes letošní nestálost zimního počasí se ve druhém lednovém týdnu nového roku konal lyžařský kurz tříd VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A  a VIII.B. Výcviku se zúčastnilo celkem 51 žáků, mezi nimiž bylo i několik úplných začátečníků. Doprovázelo je  5 instruktorů. Tento kurz je neodmyslitelnou součástí školního vzdělávacího programu naší školy. Žáci mají možnost zvládnout základní …

ZPRÁVA Z LYŽAŘSKÉHO KURZU Pokračovat ve čtení »

Projektový den „Logické hry“

Ve čtvrtek 26. 1. 2023  se 2. třída zúčastnila projektového dne. Na druháčky čekalo plno logických her a jiných aktivit. Dětem se práce dařila a bavila je. Tento projekt měl velký úspěch, děti se snažily a velmi si logické hry užily. Všichni se těší na pokračování projektu.  

Pohádka ve školní družině

Ve středu 25. ledna k nám do družiny přišly děti z dramatického kroužku. Zahrály nám krásné divadlo „O nenasytném vrabci.“ Divadlo bylo poučné a dětem se moc líbilo. Vítek Jíša, Ela Donátová a Adriana Nováková, III. třída

SVÍČKY PRO UKRAJINU

Naše škola se rozhodla pomoci dobrovolníkům Charity Hradec Králové, kteří vyrábějí zákopové svíčky pro Ukrajinu. Zákopové svíčky dokáží vytopit místnost, ohřát jídlo, posvítit jak přímo v zákopech, tak ve sklepích či domovech bez elektřiny. Děti mohou nosit  celý únor zbytky svíček a umyté konzervy  do školy. Velice DĚKUJEME.

Výchovný koncert Filharmonie z HK

V pátek 13. 1. 2023 se v MŠ konal výchovný koncert Filharmonie z HK. Formou pohádkového příběhu, seznámili hudebníci  kvinteta děti s různými hudebními nástroji a jejich zvuky. Děti měly možnost na nástroje  si zahrát  a dirigovat.

Zdravá pětka v MŠ Všestary

Paní Drobná dětem ukázala zdravé a méně zdravé potraviny, děti měly možnost si vyzkoušet nakupování a prodávání, společně jsme si zazpívali a zacvičili.

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST V MŠ CHLUM

Jelikož nás technika všude obklopuje a víme, že ji děti nejen nyní, ale i v budoucnu budou potřebovat, snažíme se je s ní seznámit a porozumět jí. Do školky byly pořízeny nové robotické hračky. Na semináři jsme se seznámily s jejich používáním. Pomůcky aplikujeme ve všech věkových kategoriích. Seznamujeme děti se základy programování, odhadu vzdálenosti, bezpečnosti, prostorového vnímání, …

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST V MŠ CHLUM Pokračovat ve čtení »

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna