Duben 2021

29. dubna 2021 na mimořádném jednání vlády znovu došlo k úpravě v pravidlech testování žáků a zaměstnanců základních škol. Od 3. května jednou týdně budeme testovat zaměstnance školy a žáky 1. stupně, žáci 2. stupně se budou testovat dvakrát týdně.  Vedení školy oznamuje, že díky laskavé pomocí zřizovatele naší školy máme dostatek antigenních testů do […]

S účinností od 3. 5. 2021 je v Královéhradeckém kraji umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně základní školy. Rotační výuka bude probíhat  následujícím způsobem: od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021 v sudém týdnu: prezenčně II., III.A, IV.A, V.A, VI.A, VII.A a VIII. třídy; distančně I., III.B, IV.B V.B, VI.B, VII.B, IX.A a IX.B (s

Den Země je každoroční mezinárodní událost zaměřená na podporu a ochranu životního prostředí.  Žáci 2. a 3.A třídy, kteří chodí v tomto týdnu prezenčně do školy, si upevňovali v rámci vyučování své znalosti o ekologických problémech. Každý si odnesl vyplněný pracovní list. Ve školní družině si děti tvořily ekologické sadbovače z papírových ruliček, sely semínka

Vážení rodiče dětí 1., 2., a 3. tříd, dovoluji si vás oslovit s prosbou o účast na výzkumném projektu, který právě probíhá na naší škole a který se týká dětského užívání technologií (chytrých telefonů, počítačů, tabletů aj.). Chápu, že doba není takovým počinům příliš nakloněna. Na druhou stranu je problematika dětského používání technologií velmi aktuální. Současná

   INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL OD 26. DUBNA 2021 V mateřských školách od 26. 4. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v Královéhradeckém kraji. Provoz MŠ probíhá standardním způsobem tj. bez omezení počtu dětí ve třídě a bez testování. Povinnost testovat zaměstnance MŠ zůstává, od 26. 4. však bude tato povinnost

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Všestary oznamuje výsledky zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022. Celkový počet žádostí:  25 Přijato: 22 dětí Odklad: 2 dětí Zatím bez rozhodnutí o odkladu:  1 dítě. Poznámka: V režimu přerušení správního řízení do doby dodání požadovaných dokladů. Registrační číslo Výsledek Registrační číslo Výsledek 01 přijat(a) 16

Výsledky dotazníkové šetření k organizaci distanční výuky na základní škole – březen 2021. 

Abyste nevyšli ze cviku, mám tu pro vás pátou video výzvu! Pohybová výzva č. 4

V době uzavření naší MŠ se s dětmi setkáváme formou online každý týden. Tematicky zaměřené náměty a pracovní listy posíláme dětem elektronicky. Děti v povinném předškolním vzdělávání pracovní listy a výrobky odevzdávají zpět do MŠ, kde jsou vyhodnoceny a založeny do portfolia jednotlivých dětí. Rodiče rovněž posílají fotografie svých dětí při plnění zadaných aktivit. Děkujeme.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna