Červen 2022

2. stupeň Dne 20.  června se žáci 2. stupně vydali na týdenní pobyt na Dračí skále. Týden plný pohybu, zábavy, radosti, dobrého jídla, dobrodružství a sluníčka utekl jako voda. V pátek jsme se vraceli spokojení a nabití novou energií domů. Na pobyt v přírodě se skvělými vedoucími a zajímavým programem se budeme těšit i v dalším školním roce.

Základní škola – úřední hodiny 01. 07. 2022 – 08. 07. 2022 od 8.00 do 11.00 hodin 22. 08. 2022 – 31. 08. 2022 od 8.00 do 11.00 hodin Mateřské školy V provozu od 01. 07. 2022 do 15. 07. 2022 a 25. 08. 2022 do 31. 08. 2022 Školní jídelna V provozu od 01.

Dne 24. 6. 2022 se žáci 5. ročníků zúčastnili akce „Hrajeme si hlavou“, která se konala v kampusu UHK. Připraveno bylo velké množství stánků s pokusy, které si každý sám mohl vyzkoušet. Za některé splněné úkoly žáci dostávali tzv. hlavouny, které vyměňovali za hezké ceny. Akce byla přínosná a žákům se líbila.

Ve čtvrtek 23.6.2022 se konala Honba za pokladem. Žáci pátých tříd spolu s třídními učiteli vytyčili trasu ze Všestar na Chlum a pro děti připravili spousty úkolů. Mladší žáci úkoly řešili a u rozhledny na Chlumu hledali poklad. Za školáky se přišli podívat i mladší kamarádi ze školky z Chlumu. Poklad byl nalezen, děti si ho rozdělily

V úterý 21.6.2022 se konala akce pro předškoláky „Brzy půjdu do školy“. Pro děti bylo připraveno adaptační odpoledne, na kterém děti zpívaly, pracovaly s interaktivní tabulí, malovaly a řešily úkoly na pracovních listech. Pro rodiče byla připravena schůzka, na které se seznámili rodiče s paní vychovatelkou a třídní učitelkou budoucí první třídy. Rodiče o příštím školním roce informovala

V pátek 17. 6. 2022 se v učebně ChF konala Soutěž v poznávání přírodnin. Zúčastnilo se jí 24 dětí z 2. stupně. Maximální počet bodů byl 43. Při soutěži pomáhaly některé žákyně z devátého ročníku, zkusily si i opravování testů. Zaslouží si velkou pochvalu. Vítězní řešitelé: místo: Terezie Štefánková 7.A  (34 bodů) místo: Lucie Kavalíková 

Dne 15. 6. 2022 se vybraní žáci z 2. stupně zúčastnili návštěvy  na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole zdravotnické v Hradci Králové. Paní učitelka Mgr. Helena Rezková si pro ně připravila pestrý program: 1) pracovní listy na téma první pomoc 2) krevní test 3) praktická zkouška resuscitace 4) hra na zraněné a záchranáře Děti

V pátek 10. června navštívili žáci 7. A a 7. B Zemědělský den Mžany v Sověticích.  V  zajímavé soutěži  Cesta za jablečným koláčkem, si žáci mohli ověřit své znalosti a zkusit své dovednosti  na sedmi stanovištích. Jednotlivá stanoviště byla pod záštitou středních a učňovských škol z Královéhradeckého kraje se zaměřením na zemědělství, lesnictví a veterinářství.  Celkově

Dne 13. 6. 2022 jsme se s většími dětmi a s dětmi z Chlumu vydali na výlet do Městských lesů HK. Počasí nám příliš nepřálo, ale děti to nevzdaly a i přes déšť si to velice užily. V lese hledaly dřevěná zvířátka, prohlédly si paroží, lebku srnce, čelist divočáka a dozvěděly se spoustu zajímavostí jak

Třetí den na „Škole v přírodě“ proběhl ve znamení pirátů. Děti bojovaly o svou loď, kterou napadli piráti. Vyhráli ti lepší! Odpolední hra byla úžasná, zaujala všechny děti, které se naučily, sčítat, odčítat, násobit i dělit. Zkrátka vše pro to, aby děti 1.stupně byly finančně gramotné. A to se skutečně podařilo – děti nakupovaly i prodávaly

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna