Říjen 2022

Motýlci a Včeličky navštívila paní Drobná, která dětem zábavnou formou zopakovala zásady správného stolování.

Výlet do záchranné stanice v Jaroměři  Knihadýlko “ Ze dvorečka“

V pondělí 17. října jsme vyrazili autobusem v 7:50 hod od školy na exkurzi do DOTYKU v Horním Maršově. Jednalo se o 2 programy s názvem „Procházka po zemi“ a „Za tajemstvím krkonošského lesa“. Nechali jsme dětem z VI. A a VI. B vybrat a po příjezdu jsme se rozdělili právě na 2 skupiny. Nejdříve nás čekal výstup do kopců

Ve středu 12. října se žáci III. a IV. třídy vydali na delší cestu do environmentálního centru Krtek ve Vrchlabí, aby se seznámili s krajinou a zvířenou našich nejvyšších hor.  Poznali jsme ohrožené druhy živočichů, žijící na území Krkonoš, např. rys ostrovid, vlk obecný, tetřívek obecný, vrápenec malý či vodní živočichové vydra říční, vranka obecná. Program

26. září nás navštívil pan Neuman se svými dravci. Děti nadšeně poslouchaly jeho vyprávění o různých dravcích, sledovaly ukázku výcviku a krmení, mohly si je pohladit a podržet.

Žáci I. a II. třídy se v úterý 11.10.2022 vydali na exkurzi do Podorlického skanzenu v Krňovicích. Na exkurzi se vydali autobusem s milým panem řidičem a ve skanzenu už na děti čekali vlídní průvodci. Děti si prošly celý skanzen, viděly vesnická stavení, bývalou všestarskou školu, hospodářská zvířata, hospodářská stavení a seznámily se s postupem zpracování ovčí vlny.

Děti navštívily tuto záchrannou stanici pro handicapovaná zvířata společně s dětmi z MŠ Chlum. Tato stanice poskytuje pomoc a péči různým živočichům a znovu je navrací zpět do přírody.

Ve čtvrtek 6.10.2022 se žáci sedmých tříd zúčastnili návštěvy Botanické zahrady a ZOO v Liberci. Získali zajímavé informace, které zapsali do pracovních listů. Pořídili mnoho krásných fotek, hlavně podmořských akvárií a jejich pozornosti neunikl ani axolotl mexický, populární obojživelník. Počasí nám celkem přálo, odpoledne svítilo i sluníčko. Nálada dětí při cestě domů byla výborná, měly

Úterý 18. 10. 2022 od 18 hodin v prostranství budovy 2. stupně ZŠ Program: výstava a vyhodnocení vydlabaných dýní Dýně je možno donášet na výstavku už od 15 hodin v pondělí 17. 10. 2022 na místa označená cedulkami s čísly. O číslo se přihlaste u p. uč. Tiché – 2.stupeň ZŠ nebo u paní vychovatelky Špráchalové

Dne 4. 10. 2022 jsme na naší škole oslavili Mezinárodní den zvířat. Děti si v rámci přírodopisu donesly svoje domácí mazlíčky. Vytvořily referáty a ostatním předaly informace, jak se  o zvířátko starat. Děti mají velkou pochvalu za svědomitou přípravu.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna