Září 2021

21. září 2021 jsme se setkali společně se zástupci žákovských parlamentů některých základních škol Hradecka v Galerii Artyčok v Hradci Králové. Za naši školu byli vysláni koordinátor žákovského parlamentu Mgr. Strnad a předseda Filip Peremský z 9. ročníku a Marie Lenka Antošová z 8. A. Z minulého školního roku se podařilo před setkáním zástupcům jednotlivých […]

26. září je v Evropské unii tradičně slaveno jako „Den jazyků“. Naše škola se proto k oslavě přidala v pátek 24. září projektovým dnem „Den evropských jazyků“. Na mnoha stanovištích s různými aktivitami se žáci 5.-9. tříd nejen naučili nové fráze z různých jazyků, ale také cizí jazyky rozpoznávali, pracovali s texty i s mapou, vyhledávali informace na internetu nebo luštili zprávu

Dne 21. 9. 2021 naši školu navštívili lektoři z Prahy s programem „Tonda Obal na cestách“ – třídění odpadů. Programu se zúčastnili žáci od 1. do 9. ročníku. Na akci se žáci dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dál vyrábí. Podívali se i na vzorky recyklovaných materiálů. Děti se zapojily do

Ve dnech 17. 9. – 18. 9. 2021 se žáci šestých ročníků zúčastnili adaptačního přespávání ve škole. Adaptační přespávání se nám vydařilo, děti velice pěkně spolupracovaly, zapojovaly se do všech aktivit. Chválíme jejich vzájemnou spolupráci. Počasí nám přálo, tudíž jsme  mohli zrealizovat i opékání buřtů a stezku odvahy.

Z důvodu nemoci budou od středy 22. září 2021 připravovány ve školní jídelně pouze obědy s číslem jedna. Vámi již objednané dvojky budou automaticky přeřazeny na variantu číslo jedna. V případě, že nemáte o tuto změnu zájem, je potřeba nás telefonicky kontaktovat, abych Vám případně oběd zrušila. Kolektiv školní jídelny – tel. 722 935 930  Eva Vašíčková

Dne 17.9.2021 se žáci 9. ročníku ZŠ a MŠ Všestary zúčastnili akce pod záštitou náměstka hejtmana Královehradeckého kraje Mgr. Arnošta Štěpánka, MBA. Den pro Vás Celá akce byla umístěna do venkovních prostor školy SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové. Všechna soutěžní místa byla krytá. Průběh soutěžního dne zajistili nezbytní pedagogové SOŠ a SOU Vocelova. V hlavní

V pátek 10. 9. 2021 se žáci 1. a 2. třídy vydali na exkurzi „Všestarská cibule a brokolice“. Jelikož to byla první exkurze těchto tříd po dlouhé koronavirové pauze, některé děti měly obavy. Ale veškeré obavy z exkurze zmizely, když děti vešly do objektu ZD Všestary a přivítali je milí pracovníci, kteří dětem vysvětlili, co

Během léta se uskutečnily dva běhy letních příměstských kempů, které byly financovány prostřednictvím dotace MŠMT. Organizátorem byl MAS Hradecký venkov ve spolupráci s TJ Sokol Všestary, obcí Všestary a ZŠ Všestary. První příměstský kemp měl kapacitu 30 školou povinných dětí. Celý týden se nesl v duchu zvířat. Děti se tak seznámily s různými zvířaty formou táborové hry a

1.září přivítala naše škola 20 nových prvňáčků. Všechny děti se do školy moc těšily a přinesly si krásné aktovky. Paní učitelka měla pro žáčky vyzdobenou třídu, nachystané pracovní sešity a další pomůcky. Přišla je přivítat také paní ředitelka a pan místostarosta, od kterého každý dostal slabikář. Noví školáčci si společně zazpívali a každý si pak

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna