Březen 2022

Dne 10. 3. 2022 jsme měli hezkou besedu s Policií ČR.

4. 3. 2022 nás navštívilo  Divadlo U dvou sluncí. Paní Vavřinková přivezla další ze svých zábavných, ale i poučných pohádek. Tentokrát s názvem Jak Jeníček do města zabloudil.

Předškolní děti navštívily ZŠ, kde si vyzkoušely, co je bude v září čekat ve školních lavicích. 

Mezinárodní den učitelů si připomínáme i ve Všestarech. Kantorům a kantorkám je třeba poděkovat za jejich celoroční práci, píli a toleranci. Prošli jsme si společně dvěma těžkými roky distanční výuky a další výzvy nás ještě čekají. Už se ale moc těšíme! Žákovský parlament si pro pedagogický sbor na pondělí, 28. března připraví malé slaďoučké překvapení.

V sedmých třídách se učí krásně, holky mají úsměv od ucha k uchu a to dokonce i u vaření! Právě zde se zapojit do  celostátní kuchařské soutěže Zdravé pětky bylo tak nad slunce jasné. Děvčata si přinesla na hodinu PČ vlastní suroviny a dala se do práce. Rozkaz ten zněl jasně – vybrat si a zrealizovat libovolný

V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu EKOŠKOLA. Naší snahou je přiblížit dětem problematiku ochrany životního prostředí. Děti si vytvořily EKOKODEX naší školy a velmi pěkně jej výtvarně ztvárnily. Třídy si také udělaly svůj vlastní EKOKODEX, který si daly na viditelné místo. V  rámci pracovních činností si žáci zasadili sazeničky a dozvěděli se

Děti si prohlédly prostory budovy prvního stupně a školní jídelny.  Potkaly se s dětmi z první třídy a  seznámily se s  paní učitelkou. Vyzkoušely si práci na interaktivní tabuli, zazpívaly si písničky a další činnosti. Děti byly nadšené z mnoha zážitků.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna