Září 2023

Praktická laboratorní cvičení z fyziky se nám osvědčily, a proto pokračujeme i v tomto roce. Žáci 9 ročníku si ověřili Orstedův pokus, který dokazuje, že průchodem proudu vzniká v okolí vodiče magnetické pole. Nejprve si vytvořili vlastní elektromagnet a poté si jej vyzkoušeli v praxi. Zároveň se jim podařilo ověřit, že při průchodu elektrického proudu […]

Žáci čtvrtého ročníku se 25.9. vydali do Hořic na dopravní hřiště. Zhlédli zajímavá videa a seznámili se tak s pravidly silničního provozu. Poté si je vyzkoušeli v praxi při jízdě na kole. Zvládli i náročný písemný test, který ověřil jejich nové znalosti. Žákům se v testu i v jízdě velmi dařilo a odnesli si z

Ve středu 20. září jsme se vydali na závody v orientačním běhu. Tratě vedly přes park Háječek a do blízké zástavby na Slezském Předměstí v Hradci Králové. Jádro závodníků tvořili zkušení závodníci, ale měli jsme s sebou i žáky, kteří si vyzkoušeli běh s mapou úplně poprvé. Není jednoduché vyběhnout úplně sám do neznámého terénu a orientovat se jen

V pátek 22. 9. 2023 se žáci 1. stupně ZŠ vydali na exkurzi „Všestarská cibule“. Po milém přivítání se dětí ujali pracovníci ZD, kteří jim vysvětlili, co vše je potřeba s cibulí udělat po přivezení z pole a jak se cibule uskladňuje.  Součástí programu byla také zajímavá komentovaná prohlídka cibulové haly. Děti se také dozvěděly spousty zajímavostí

První dny v novém školním roce si díky pěknému počasí užíváme na zahradě. Menší děti se stále adaptují na nové prostředí a jde jim to moc dobře.

V prvním týdnu nového školního roku se žáci 6. tříd vydali na třídenní adaptační kurz do Čenkovic. Tam je čekal program plný her, soutěží a zábavy. Děti si mohly vyzkoušet lezení na horolezecké stěně, střelbu ze vzduchovky, střelbu z luku, lanové překážky v lese atd. Po celou dobu pobytu probíhaly hry, jejichž cílem bylo upevnit vztahy mezi žáky

Dne 12. 9. 2023 jsme se s žáky osmých tříd vydali do vědeckého centra IQLANDIA V Liberci. Děti měly pracovní listy, které vyplňovaly na jednotlivých stanovištích. Nejvíce nás zaujala stanoviště: Smysly, Geosvět, Věda v domě, Kosmo, Člověk, Živly, Vynálezy a Vodní fontána. Druhá část exkurze byla návštěva liberecké dominanty – hory Ještěd (1012 m). Dřina

4.září přivítala naše škola 23 nových prvňáčků. Všechny děti se do školy moc těšily a přinesly si krásné aktovky. Paní učitelka měla pro žáčky vyzdobenou třídu, nachystané krásné dárečky a další pomůcky. Přišla je přivítat také paní ředitelka a pan místostarosta, od kterého každý dostal slabikář. Noví školáčci si společně zazpívali, zacvičili, vyzkoušeli, jak jim

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna