Květen 2023

Dne 23. 5. 2023 nás navštívila paní Vavřinková s dalším ze svých divadélek. Tentokrát se děti přenesly na Nový Zéland a dozvěděly se o něm spoustu zajímavých informací. Představení bylo doplněno o písně.

Ve středu 24. května se na Novém Hradci Králové uskutečnil 4. závod, tentokrát krajské kolo, v orientačním běhu. Tratě byly náročné, vedly kolem rybníku Biřička a pak mírně zvlněným lesem s mnoha záludnostmi na mapě i na trati.  Naši závodníci občas bloudili, občas se na trati museli vracet pro odražení přeběhnuté kontroly, ale do cíle dorazili všichni.

Cvrnkání kuliček patří mezi nejstarší sporty. Hrací kuličky byly nalezeny již ve starověkém Egyptě a Řecku. V pátek 19. května proběhl ve družině turnaj v kuličkách. Cílem dětí bylo dostat své barevné kuličky do důlku jako první.  Hra podpořila soutěžení dětí, vzájemnou spolupráci a přinesla i spoustu legrace. Po vyhlášení vítězů čekala na všechny sladká

Dne 12. 5. 2023 navštívila Včeličky a Motýlky paní spisovatelka Jitka Vítová, která dětem předčítala knihu „Kocourek Uhlík a tajemná vrata“. Děti odpovídaly na otázky k textu, hledaly obrázky. Paní spisovatelka dětem vysvětlila, jak vzniká kniha. Ukázala jim i ostatní napsané knihy.

V úterý 16. května navštívila II. a IV. třida Muzeum východních Čech v Hradci Králové.  Druháčci si vyzkoušeli, jak to chodilo ve škole před sto lety. Jak náročné  to žáci měli  a určitě  si všichni budou vážit zjednodušení školní práce  v současnosti. Vyzkoušeli si psaní perem s násadkou a inkoustem. Počítali s názornými pomůckami. Na

Maminkám k svátku děti ve školní družině připravily drobné dárky. Malovaly obrázky, pletly kytičky z pedigu. Z papíru tvořily gerbery do vázy,  květinové závěsy a přání.  Krom toho všichni slíbili, že budou hodní a maminkám pomáhat.

ak tuto známou písničku zazpívaly děti z 1. st. ZŠ všem sazeničkám dýní, které pro ně vypěstovali starší spolužáci. Budou o rostlinky pečovat dle doporučení – zasaď, zalij, pečuj, sklízej. Krásně vydlabané dýně ozdobí v říjnu tradiční „Dýňové slavnosti“.

28. 4. 2023 naši MŠ navštívilo divadélko U dvou sluncí, tentokrát s pohádkou „Jak zvířátka našla nový domov“. Děti si zábavnou formou zopakovaly zvířecí rodiny na statku a užitek z těchto zvířat. 

Dne 5.5.2023 se žáci 4. třídy vydali do Hořic v Podkrkonoší na dopravní hřiště. Nejprve si zopakovali povinnou výbavu kola a cyklisty, pravidla silničního provozu pro chodce a pro cyklisty. Poté si ověřili své znalosti v praktické části na dopravním hřišti a v teoretické části při vyplňování testových otázek. Po vyhodnocení byl nejúspěšnějším cyklistům byl předán průkaz

Ve dnech 30. 4. až 5. 5. se 51 žáků z naší školy zúčastnilo v doprovodu několika pedagogů zájezdu do Velké Británie s cestovní kanceláří Teeway. Po nočním přejezdu jsme hned 1. den navštívili přímořské město Bournemouth, ve kterém také bydlely rodiny,  u kterých žáci byli na 3 noci ubytováni. Děti tak měly možnost vidět obyčejnou britskou domácnost,

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna