Září 2022

U příležitosti Dne české státnosti se děti ve školní družině seznámily s životem knížete Václava. Získané vědomosti si ověřily v kvízu. Zároveň si připomněly naše státní symboly. Malé děti využily tematické omalovánky.

26. září je v Evropské unii tradičně slaveno jako „Den evropských jazyků“. Naše škola se proto k oslavě přidala v pondělí 26. září stejnojmenným projektovým dnem „Den evropských jazyků“. Na 14 stanovištích reprezentujících různé evropské země se žáci 5.-9. ročníku nejen naučili nové fráze z různých jazyků, ale také cizí jazyky rozpoznávali, pracovali s texty i s mapou, vyhledávali informace na

Ve středu 21. září se žáci 5., 8. a 9. třídy vydali na závody v orientačním běhu. Celkem 12 závodníků se rozhodlo vyzkoušet běh a orientaci s mapou. Běželo se v Háječku na Slezském Předměstí, cíl byl na hřišti ZŠ SNP. Nejlépe si z naší školy vedl Milan Veselý z 9. třídy, v silné konkurenci obsadil pěkné 9. místo. Všichni závodníci

9. září – 10. září 2022 Ve druhém zářijovém týdnu se uskutečnil adaptační kurz pro žáky 6. ročníků, jehož cílem bylo pomoci žákům s přechodem na druhý stupeň. V průběhu dvou dnů se žáci za širokého spektra seznamovacích aktivit představovali navzájem, společně se učili spolupráci, naslouchání a respektu jeden k druhému. Zároveň měli možnost poznat nové třídní učitele

V první den nepřítomnosti žáka je možné oběd vyzvednout do vlastních nádob strávníka přímo ve školní jídelně. Výdej bude probíhat v době od 10.30 do 11.00. Mimo tento určený čas nesmí žádní cizí strávníci do budovy. Je nutné předem telefonicky či emailem informovat školní jídelnu.

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Všestary v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje dodatečné volby do školské rady na funkční období 2022/2024 jednoho člena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby

Na ZŠ Všestary jsme 1. září přivítali 22 prvňáčků. První školní den je přišla přivítat paní ředitelka a přivítal je též pan místostarosta. Děti se do školy těšily, recitovaly básničky, zpívaly písničky, poznávaly svoje jméno a byly slavnostně ošerpovány na „Prvňáka 2022“. Odnesly si domů spousty hezkých zážitků, učebních pomůcek a dojmů. Dnes s dětmi dorazili

Z rozhodnutí Ministerstva zemědělství došlo k zúžení cílové skupiny pouze NA ŽÁKY 1. STUPNĚ. Z důvodu úprav školních projektů ze strany SZIF budou zatím probíhat dodávky pouze 1x měsíčně v první čtvrtek.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna