Září 2022

Den české státnosti

U příležitosti Dne české státnosti se děti ve školní družině seznámily s životem knížete Václava. Získané vědomosti si ověřily v kvízu. Zároveň si připomněly naše státní symboly. Malé děti využily tematické omalovánky.

Projektový den „Den evropských jazyků“

26. září je v Evropské unii tradičně slaveno jako „Den evropských jazyků“. Naše škola se proto k oslavě přidala v pondělí 26. září stejnojmenným projektovým dnem „Den evropských jazyků“. Na 14 stanovištích reprezentujících různé evropské země se žáci 5.-9. ročníku nejen naučili nové fráze z různých jazyků, ale také cizí jazyky rozpoznávali, pracovali s texty i s mapou, vyhledávali informace na …

Projektový den „Den evropských jazyků“ Pokračovat ve čtení »

Adaptační kurz 6. ročníku

9. září – 10. září 2022 Ve druhém zářijovém týdnu se uskutečnil adaptační kurz pro žáky 6. ročníků, jehož cílem bylo pomoci žákům s přechodem na druhý stupeň. V průběhu dvou dnů se žáci za širokého spektra seznamovacích aktivit představovali navzájem, společně se učili spolupráci, naslouchání a respektu jeden k druhému. Zároveň měli možnost poznat nové třídní učitele …

Adaptační kurz 6. ročníku Pokračovat ve čtení »

Upozornění školní jídelny

V první den nepřítomnosti žáka je možné oběd vyzvednout do vlastních nádob strávníka přímo ve školní jídelně. Výdej bude probíhat v době od 10.30 do 11.00. Mimo tento určený čas nesmí žádní cizí strávníci do budovy. Je nutné předem telefonicky či emailem informovat školní jídelnu.

Dodatečné volby do školské rady

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Všestary v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje dodatečné volby do školské rady na funkční období 2022/2024 jednoho člena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby …

Dodatečné volby do školské rady Pokračovat ve čtení »

Přivítání prvňáčků

Na ZŠ Všestary jsme 1. září přivítali 22 prvňáčků. První školní den je přišla přivítat paní ředitelka a přivítal je též pan místostarosta. Děti se do školy těšily, recitovaly básničky, zpívaly písničky, poznávaly svoje jméno a byly slavnostně ošerpovány na „Prvňáka 2022“. Odnesly si domů spousty hezkých zážitků, učebních pomůcek a dojmů. Dnes s dětmi dorazili …

Přivítání prvňáčků Pokračovat ve čtení »

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna