Duben 2023

V týdnu s tématem „Čarodějnice“ mladší děti „vařily“ lektvary z přírodnin a barev.

V úterý 25. 4. 2023 jsme navštívili ZOO ve Stěžerách. Děti si prohlédly zvířata, dozvěděly se o nich mnoho informací a některé i nakrmily.

V měsíci dubnu proběhla na 2. stupni soutěž o nejzdařilejší EKOVÝROBEK. Děti přinesly krásné výrobky a pro porotu složenou z  učitelů a asistentů bylo velice těžké rozhodnout. Hodnotili jsme jednak estetickou stránku, ale také funkčnost výrobku. Výsledky: 1. místo: Karolína Fröde – hmyzí hotel 2. místo: Alžběta Šípová – židle 3. místo: Natálie Kalibánová – květináč

V rámci výuky fyziky se žáci osmých tříd zúčastnili  laboratorního cvičení na téma: Rychlost šíření zvuku v pevných materiálech. Součástí cvičení byl nejen výpočet rychlosti šíření, ale i praktická zkouška vlastnoručně vyrobené pomůcky.

V pátek 21. 4. 2023 proběhl na naší škole Den Země. Děti vytvořily Slib pro planetu Zemi. O velké přestávce jsme si projekty společně prohlédli v tělocvičně a udělali krásné fotky. Nakonec jsme šli  uklízet naši obec. Všem horlivým nadšencům děkujeme

S tematikou ekologie a ochrany životního prostředí se žáci naší školy zabývají v průběhu celého školního roku, např. jsme navštívili Ekologická centra KRTEK ve Vrchlabí a Záchrannou stanici JARO, zabývali jsme se zpracováním odpadu při Dni s MTÚ a po celý školní rok  i v mezipředmětových vztazích v Prvouce a v Přírodovědě. Všemi aktivitami podporujeme myšlenku, že udržitelnost naší

Ve středu 19. dubna 2023 jsme  se vydali na závody v orientačním běhu, které pořádá pro žáky tradičně oddíl Slavia Hradec Králové. První jarní závod se konal v Šimkových sadech s centrem na hřišti Gymnázia B. Němcové. Všichni závodníci z naší školy našli všechny kontroly a závod se jim (stejně jako počasí) vydařil.  Nejlepším naším běžcem byl Milan Veselý

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 se uskutečnil ve II. a IV. třídě výukový program na téma finanční gramotnost –  Abeceda peněz. Paní lektorka Andrea Dlouhá z České spořitelny ve spolupráci se školami učí prostřednictvím Abecedy peněz děti, jak se orientovat ve složitém světě financí. Program je tu už několik let a jeho velkou předností je, že děti nejen vzdělává, ale také

Děti se dozvěděly, jak vzniká elektřina, jakým způsobem se k nám dostane a k čemu všemu ji potřebujeme. Společnými silami postavily elektrárnu, trafostanici, sloupy vysokého napětí, lampy, věž, most a poté vše rozsvítily.

V rámci ranních aktivit Včeličky a Motýlci absolvují anglickou konverzaci na různá témata. Konverzace je vedena formou her a děti velmi baví.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna