Květen 2024

Ve středu 29.5.2024 jsme s předškolními dětmi navštívili Archeopark ve Všestarech. Děti se dozvěděly , jak se žilo v pravěké době a vyzkoušely si některé činnosti, které v té době lidé dělali.

Dne 21. 5. 2024 nás navštívila Policie ČR ze Smiřic. Děti si zopakovaly zásady bezpečné jízdy na kole i jeho povinnou výbavu. Prohlédly si předměty, které policista potřebuje k vykonávání svého povolání – zbraň, vysílačku, obušek, pouta, vestu, světlomet atd. Leccos si mohly dokonce samy vyzkoušet. Přednáška byla ukončena posezením v policejním voze. Děti byly

V pondělí 20. 5. 2024 se žáci sedmých tříd a vybraní žáci devátých tříd zúčastnili exkurze  do Liberce. V ZOO byli rozděleni do skupin a měli za úkol vypracovat jednoduché pracovní listy. Ve skupinkách pracovali i v botanické zahradě. Počasí nám přálo a naši exkurzi jsme si náležitě užili.  Mohli jsme obdivovat kvetoucí rododendrony i

Ve středu 22. 5. 2024 se I. – IV. třída vydaly na vlastivědnou exkurzi na hrad Kost. Exkurzi jsme zahájili zajímavou prohlídkou hradu, potom následoval pestrý program. Pro děti byla připravena různá stanoviště, kde si vyzkoušely hradní trojboj, shlédly ukázku sokolnictví. Celý program byl ukončen divadelním představením. Na památku si děti nakoupily suvenýry a dárkové předměty.  Domů jsme se všichni

Ve čtvrtek 23.5.2024 jsme navštívili Království perníku v Perníkové chaloupce. Pro děti byl připraven zajímavý a poučný program, který byl motivován pohádkou “ O perníkové chaloupce“. Cestou k autobusu si děti prohlédly zvířátka v  ohradách.

Dne 14. 5. 2024 jsme s dětmi z MŠ Všestary navštívili Hrad Kunětická hora na Pardubicku. Komentovaná prohlídka byla přizpůsobena věku a schopnostem dětí. Prošli jsme přízemí hradního paláce a seznámili se s dějinami hradu a životem na něm. Vnější hradní areál poskytuje krásný výhled do okolí, nachází se zde i obora se spárkatou zvěří

Děti si hravou formou upevnily poznatky o přírodě a byly poučeny o její ochraně.

Na přednášce o včelách se děti dozvěděly mnoho nového o jejich způsobu života . Prohlédly si a někteří i vyzkoušely včelařské potřeby.

Zasaď, zalej, pěstuj, sklízej I když budou naše tradiční Dýňové slavnosti až za 5 měsíců, už nyní je třeba se připravovat. Od 21. května jsme začali rozdávat dětem sazeničky. Sazenice je dobré zasadit na vhodné místo, nejlépe kompost, chránit před slimáky, kterým moc chutnají, zalévat. Tak hodně úspěchů v zahradničení!

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna