Archiv

Naši letošní deváťáci se vydali na poslední výlet, kterým byl výšlap na Sněžku. Po pár metrech se jim začalo zdát, že to asi nebyl až tak dobrý nápad, jak se jim ze začátku připadalo. To se však změnilo hned, co si vzpomněli, že pojedou také lanovkou. Nejeli celou cestu, jen na Růžovou horu. Když vyšli

Žáci devátých tříd v polovině června vyrazili pěšky do Hořiněvsi. Jejich cílem byla návštěva rodného domu významného vlastence, jazykovědce, knihovníka Václava Hanky. Cestou přes Rozběřice, Chlum a Máslojedy jsme procházeli i hoříněvskou bažantnicí a brzy jsme byli u dřevěného domu, který se nachází v horní části obce Hořiněves. Dům je reprezentativním příkladem roubené lidové stavby pocházející pravděpodobně z roku

Školní výlet 6.A  tentokrát  směřoval do nedalekých Hořic. Naše putování začalo cestováním vlakem a poté procházkou po významných památkách města. Uviděli jsme vše, co v Hořicích stojí za povšimnutí, prošli jsme nejkrásnějšími místy, ochutnali hořické trubičky od výrobce, shlédli jsme umění mistrů sochařů, procházkou lesem jsme se dostali do doby první republiky. Ocitli jsme se

V úterý 22. června  byli žáci první třídy pasováni na rytíře a rytířky řádu čtenářského. Do tohoto stavu je pasoval král Filip I. s královnou Lucií. Prvňáčci nejdříve ukázali, jak zvládli výuku čtení. Následoval slib čtenářů a pak již před krále jedno dítě za druhým pokleklo a bylo pasováno. U královny každý ještě dostal pamětní list

V pátek 25. 6. 2021 zvedl žáky z lavic cvičný poplach. Všechny třídy 1. i 2. stupně se řádně evakuovali v krátkém časovém limitu, což je velmi dobrá zpráva! Na 2. stupni následoval projektový den „Ochrana člověka za mimořádných situací“. Přijeli za námi policisté a dobrovolní hasiči z Chlumu, kteří nás vtáhli do výkladu. A nezůstalo jen u slov,

Dne 24.6.2021 byla třída IV. A na výletě v krajském městě Hradci Králové. Hlavním cílem výletu byla plavba lodí po řece Labi. Počasí nám přálo a plavba lodí se nám všem líbila. Výlet jsme zakončili sladkou odměnou v podobě zmrzliny a ledové tříště.  Mgr. Iveta Kubičková

Po složení přijímacích zkoušek dostali naši deváťáci ještě poslední nelehký úkol. Měli si připravit závěrečnou práci na téma, které je jim blízké. Zadání bylo napsat práci jako souvislý text, sestavit si prezentaci na vybrané téma a nakonec ta nejobávanější část – představit tuto práci svým spolužákům a komisi učitelů. Žáci si tuto práci připravovali doma

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna